Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 5

5. De oorzaak of onschuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave (Ef. 2:8). Insgelijks: Het is u gegeven in Christus te geloven (Filip. 1:29).

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Vruchtdragen voor Hem

Op naar vast en zeker

Meten, weten en jezelf vergeten

De Mensenzoon, Die dient

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

HSV Studiebijbel

Notitiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen