Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 5

5. De oorzaak of onschuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave (Ef. 2:8). Insgelijks: Het is u gegeven in Christus te geloven (Filip. 1:29).

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Erewoord!

Aan Zijn voeten

Een eeuwig verbond

Hoop en heiliging

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Huwelijksbijbel HSV

Gespreksbijbel HSV

Huisbijbel HSV

Kinderbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen