Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 6

6. Dat God sommigen in den tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van Zijn eeuwig besluit. Want al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18), en Hij werkt alle dingen naar den raad van Zijn wil (Ef. 1:11). Naar welk besluit Hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwt en buigt om te geloven; maar degenen die niet zijn verkoren, naar Zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in evengelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping, in het Woord Gods geopenbaard. Hetwelk, evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo den heiligen en godvrezenden zielen een onuitsprekelijken troost geeft.

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Als God dan liefde is...

Mijn leven is voor U

Bas, ga je mee? Handleiding

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Omgang met God

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Huisbijbel HSV - vivella

Gespreksbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen