Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 9

9. Deze zelfde verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid, of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in den mens, die verkoren zou worden; maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid, enz.; en dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid, en andere zaligmakende gaven, en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien; naar het getuigenis van den apostel: Hij heeft ons uitverkoren (niet, omdat wij waren, maar) opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor Hem in den liefde (Ef. 1:4).

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Nooit alleen

Onderweg met Bonhoeffer

Welkom in de strijd

Verwondering - troost na sekueel geweld

Met God op pad

Zij lacht Bijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

HSV Studiebijbel

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen