Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 2

2. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoegdoen, en ons van den toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid Zijn eniggeboren Zoon ons tot een Borg gegeven, Die, opdat Hij voor ons zou genoegdoen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Genoegdoening

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2

Suggestie doorgeven >

Op naar vast en zeker

Erewoord!

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Vruchtdragen voor Hem

De Mensenzoon, Die dient

Bijbel voor jou

Huwelijksbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

Zij lacht Bijbel

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen