Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 8

8. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God den Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van den dierbaren dood Zijns Zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen, en door ditzelve onfeilbaar tot de zaligheid te brengen; dat is: God heeft gewild, dat Christus door het bloed Zijns kruises (waarmede Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft), uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen, en die alleen, krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren, en van den Vader Hem gegeven zijn; hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk Hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door Zijn dood heeft verworven; en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als vóór het geloof begaan, door Zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor Zich
stellen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genadig (God is -)
• Genoegdoening
• Verlossing van zonde
• Verzoening

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 8

Suggestie doorgeven >

101 bemoedigingen voor moeders

Samen onderweg naar Pasen

Kom in beweging!

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Mensenzoon tussen de kandelaren

Zij Lacht Pocketbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Meidenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen