Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 9

9. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen, is van den aanbeginne der wereld tot op dezen tegenwoordigen tijd, de poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest, en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een Kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke Hem, haar Zaligmaker, Die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis Zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminne, geduriglijk diene, en hier en in alle eeuwigheid prijze.

Gekoppelde kernwoorden:

• Loven van God

Suggestie doorgeven >

Een wereld op zichzelf

Vruchtdragen voor Hem

Aan Zijn voeten

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Op zoek naar vreugde in het ambt

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Zij lacht Bijbel

Notitiebijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen