Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 1

1. De mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke dingen; in zijn wil en hart met gerechtigheid; in al zijn genegenheden met zuiverheid; en is overzulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels, en zijn vrijen wil van God afwijkende, heeft hij zichzelven van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart; mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Schepper en Schepping
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Tijn en ridder Rein

Mijn leven is voor U

Een eeuwig verbond

Bijbels bidden voor je kinderen

Bas, waar ga je heen?

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Huwelijksbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Peuterbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen