Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 14

14. Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan den vrijen wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het den mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van den vrijen wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in den mens teweegbrengt beide, den wil om te geloven en het geloof zelf.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genadig (God is -)
• Werken (Gods grootheid in Zijn -)

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 14 uitleg

Suggestie doorgeven >

Heel mijn hart

Komen tot Jezus Christus

Uitzicht

Vrouwen rond de Heiland

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

HSV Studiebijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel (HSV) blauw

Zij lacht Bijbel

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen