Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 2

2. Zodanig als nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.

Gekoppelde kernwoorden:

• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Kort maar krachtig

Kom in beweging!

Omgang met God

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Vrouwenbijbel

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen