Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 3

3. Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Kort maar krachtig

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Op naar vast en zeker

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Als God dan liefde is...

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Zij lacht Bijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen