Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 3

3. Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

Voor hart en huis - dagboek

Mensenzoon tussen de kandelaren

Een handvol koren - dagboek

De Mensenzoon, Die dient

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Huwelijksbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Notitiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen