Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 4

4. Wel is waar dat na den val in den mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het vandaar, dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt; en dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Kennis van God
• Ongehoorzaamheid aan God

Suggestie doorgeven >

Vier het samen

Kom en zie

Langs de Via Dolorosa

Vrouwen rond de Heiland

Erewoord!

Mannenbijbel

Notitiebijbel

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel voor jullie

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen