Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 10

10. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het Woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in Zijn Woord zeer overvloedig tot onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des Heiligen Geestes, Die met onzen geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn (Rom. 8:16, 17); eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciƫntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods dezen vasten troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitsgaders dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Goede werken
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Duivels dichtbij

101 bemoedigingen voor moeders

Voor hart en huis - dagboek

Meten, weten en jezelf vergeten

Bloeien, snoeien en groeien

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Kinderbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen