Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 2

2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing van zonde
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Bidden met de Psalmen

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

De waarheid maakt vrij

Advent met Augustinus

Waarom trouwen?

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Kinderbijbel HSV

Verwijsbijbel

De Levensbron

Mannenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen