Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 6

6. Want God, Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heiligen Geest van de Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zó ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heiligen Geest, en, van Hem geheel verlaten zijnde, zichzelven in het eeuwig verderf storten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God

Suggestie doorgeven >

Mijn leven is voor U

Op weg naar Sion

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Bas, waar ga je heen?

Vrouwenbijbel

Peuterbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) blauw

Verwijsbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen