Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 6

6. Want God, Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heiligen Geest van de Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zó ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heiligen Geest, en, van Hem geheel verlaten zijnde, zichzelven in het eeuwig verderf storten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Een gevoelige snaar

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

101 bemoedigingen voor moeders

Koning, bidder, bouwer

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Zij lacht Bijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen