Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 7

7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart Hij nog in hen dit Zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, noch uitgeworpen worde. Ten andere vernieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk door Zijn Woord en Geest tot bekering; opdat zij over de bedreven zonden van harte, en naar God, bedroefd zijn; vergeving in het bloed des Middelaars, door het geloof, met een verbroken hart, begeren, en verkrijgen; de genade van God, Die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen; Zijn ontfermingen en trouw aanbidden; en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Verzoening

Suggestie doorgeven >

Mensenzoon tussen de kandelaren

Advent met Augustinus

God gebruikt geweld

Een nieuwe geboorte

Vruchtdragen voor Hem

Notitiebijbel

HSV-jongerenbijbel

Mannenbijbel

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen