Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 7

7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart Hij nog in hen dit Zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, noch uitgeworpen worde. Ten andere vernieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk door Zijn Woord en Geest tot bekering; opdat zij over de bedreven zonden van harte, en naar God, bedroefd zijn; vergeving in het bloed des Middelaars, door het geloof, met een verbroken hart, begeren, en verkrijgen; de genade van God, Die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen; Zijn ontfermingen en trouw aanbidden; en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Verzoening

Suggestie doorgeven >

Nooit alleen

Aan Zijn voeten

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bijbels bidden voor je kinderen

Koning, bidder, bouwer

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

HSV Jongensbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Journalbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen