Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 7

7. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart Hij nog in hen dit Zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, noch uitgeworpen worde. Ten andere vernieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk door Zijn Woord en Geest tot bekering; opdat zij over de bedreven zonden van harte, en naar God, bedroefd zijn; vergeving in het bloed des Middelaars, door het geloof, met een verbroken hart, begeren, en verkrijgen; de genade van God, Die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen; Zijn ontfermingen en trouw aanbidden; en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Verzoening

Suggestie doorgeven >

Schatten verzamelen

Op naar vast en zeker

Kom in beweging!

(Ver)wonderen

Heel mijn hart

HSV Jongensbijbel

Mannenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Meidenbijbel

De Levensbron

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen