Heidelbergse Catechismus Zondag 13

Vraag en antwoord 33

Vr. Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is;
maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Video uitleg Zondag 13

Gekoppelde kernwoorden:

• Jezus als Zoon

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 33 uitleg: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?

Suggestie doorgeven >

Uitzicht

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Bijbels bidden voor je kinderen

Een gebed voor elke dag

Kijk eens naar de bloemen

Bijbel voor jou

HSV Studiebijbel

Kinderbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Gespreksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen