Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Aan Zijn voeten

Een gebed voor elke dag

Duivels dichtbij

Bijbels bidden voor je kinderen

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

HSV Studiebijbel

De Levensbron

Vrouwenbijbel

Peuterbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen