Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Video uitleg Zondag 16

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Ik ben Bas, handleiding

Meten, weten en jezelf vergeten

Hoop en heiliging

Bas, ga je mee?

Bloeien, snoeien en groeien

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen