Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 55

Vr. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen ?
Antw. Eerstelijk, dat de gelovigen,
allen en een iegelijk,
als lidmaten aan den Heere Christus
en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten
zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewilliglijk en met vreugde aan te wenden.

Video uitleg Zondag 21

Gekoppelde kernwoorden:

• Gemeenschap (der heiligen)

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 54 uitleg: Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?
• Catechismus vraag 55 uitleg: Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?
• Catechismus vraag 56 uitleg: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?

Suggestie doorgeven >

Duivels dichtbij

Stil, mijn ziel

Samen luisteren in de stilte

De rode draad van Gods liefde

Een wereld op zichzelf

Zij Lacht pocketbijbel

Bijbel (HSV) blauw

HSV Studiebijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen