Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 55

Vr. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen ?
Antw. Eerstelijk, dat de gelovigen,
allen en een iegelijk,
als lidmaten aan den Heere Christus
en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten
zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten
gewilliglijk en met vreugde aan te wenden.

Video uitleg Zondag 21

Gekoppelde kernwoorden:

• Gemeenschap (der heiligen)

Suggestie doorgeven >

Advent met Augustinus

Erewoord!

Mijn leven is voor U

Een wereld op zichzelf

Bijbels bidden voor je kinderen

HSV-jongerenbijbel

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Zij Lacht pocketbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen