Heidelbergse Catechismus Zondag 25

Vraag en antwoord 67

Vr. Zijn dan beide, het Woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid, wijzen?
Antw. Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie
en verzekert ons door de sacramenten,
dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat,
die voor ons aan het kruis geschied is.

Video uitleg Zondag 25

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Sacramenten
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Advent met Augustinus

Een eeuwig verbond

Komen tot Jezus Christus

Uw dienaar luistert

Samen toeleven naar kerst

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

HSV-jongerenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen