Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Video uitleg Zondag 26

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Meten, weten en jezelf vergeten

Tijn en ridder Rein

Omgang met God

101 bemoedigingen voor moeders

Tijn blust het vuur

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Notitiebijbel

Bijbel voor jou

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen