Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 72

Vr. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
Antw. Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus
en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bijbels bidden voor je kinderen

De waarheid maakt vrij

Erewoord!

Een nieuwe geboorte

Een gevoelige snaar

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

HSV Bijbel in een jaar

HSV-jongerenbijbel

De Levensbron

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen