Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Bij God leeft ons goed

Kort maar krachtig

Hoop en heiliging

Mijn leven is voor U

HSV-jongerenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

De Levensbron

Zij Lacht pocketbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen