Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1116

VAN DE EEUWIGE VERKIEZING GODS
Wij geloven dat, het gehele geslacht van Adam door de zonde des eersten mensen in verderfenis en ondergang zijnde, God Zichzelven zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig.

Barmhartig: doordien Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die Hij in Zijn eeuwigen en onveranderlijken raad, uit enkel goedertierenheid, uitverkoren heeft in Jezus Christus, onzen Heere, zonder enige aanmerking hunner werken.

Rechtvaardig: doordien Hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelven in geworpen hebben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Rechtvaardigheid van God

Suggestie doorgeven >

Een gevoelige snaar

Op weg naar Sion

Ik ben Bas

Verwondering - troost na sekueel geweld

Uw dienaar luistert

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Zij lacht Bijbel

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen