Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 113

VAN HET GESCHREVEN WOORD GODS
Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben [het] gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt.

Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Uw dienaar luistert

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Een gebed voor elke dag

Komen tot Jezus Christus

Thuis in het Woord

HSV Studiebijbel

Vrouwenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen