Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 113

VAN HET GESCHREVEN WOORD GODS
Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben [het] gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt.

Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

Welkom in de strijd

Kort maar krachtig

Hoop en heiliging

Een nieuwe geboorte

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

De Levensbron

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen