Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 116

ONDERSCHEID TUSSEN DE CANONIEKE EN APOCRIEFE BOEKEN
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocriefe, als daar zijn: het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van den Draak, het gebed van Manasse, en de twee boeken der Makkabee├źn.

Dewelke de Kerk wel lezen kan, en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de canonieke boeken; maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der Christelijke religie zou kunnen bevestigen: zo ver is het vandaar, dat zij de autoriteit van de andere, heilige, boeken zouden vermogen te verminderen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Woord van God

Suggestie doorgeven >

O hoofd vol bloed en wonden

God gebruikt geweld

Erewoord!

Vertrouwelijk

Bidden met de Psalmen

Bijbel voor jou

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Huisbijbel HSV - vivella

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen