Uitleg Heidelbergse Catechismus

Zondag 25

De koning schrijft een brief. Die wordt bezorgd in de gevangenis. Een gevangene krijgt gratie. Hij krijgt zijn vrijheid terug. Door het offer van Jezus Christus is er vergeving voor schuldige mensen. In deze video wordt zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Tekst Zondag 25

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen