Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer

Een paar stukjes van Calvijn

Auteur: ds. W. Pieters

Een paar stukjes van Calvijn

over het Psalmboek in het algemeen
    Het levende gebed komt voort uit gevoel van onze nood, én uit een vaste zekerheid van de belofte.
    Het psalmboek leert ons dat wij een vertrouwelijke toegang tot God hebben.
    Er is geen boek waar men prachtiger lofverheffingen vindt van de werken van God. Er is geen boek waarin Zijn vaderlijke zorg voor ons zó uitbundig en zó echt wordt grootgemaakt. Er is geen boek waarin ons beter wordt geleerd God te loven. Wij zullen merken dat de vergeving der zonden om niet er zó gepredikt en grootgemaakt wordt, dat wij niet kunnen zeggen dat er iets ontbreekt wat de kennis van de eeuwige zaligheid betreft.

over Psalm 1

Gods kinderen bloeien voortdurend en worden altijd bevochtigd door de verborgen genade van God, zodat – wat ook hun overkomt, het dienstig is tot zaligheid. Terwijl een plotselinge storm de goddelozen wegrukt.

over Psalm 2

Laat dit vaststaan, dat allen die zich aan de heerschappij van Christus niet onderwerpen, met God strijden. Want omdat het God behaagt ons door de hand van Zijn Zoon te zegenen, weren zij die weigeren Christus te gehoorzamen, Zijn heerschappij af.
    Dit is het begin van echt wijs zijn: de trots afleggen en zich voegen onder de heerschappij van Christus.

over Psalm 3

Wanneer God goddeloze en slechte mensen als gesels gebruikt om ons te kastijden, moeten wij eerst de oorzaak bedenken: omdat wij namelijk niets ondergaan, dat wij niet verdiend hebben. Deze overdenking zal ons berouw leren.

over Psalm 4

Nadat David God gebeden heeft hem te helpen, zegeviert hij als overwinnaar, steunend op Gods belofte. En zo leert hij ons, dat wij, zo dikwijls grote benauwdheden ons drukken, Gods beloften moeten overdenken om elke aanval van verzoekingen door dit schild te breken.

over Psalm 5

Deze Psalm leert ons, dat wij Gods genade ons voor ogen moeten stellen, wanneer de uiterste beproevingen ons dringen, zodat wij zelfs in de grootste gevaren goede hoop hebben.
Het kan niet anders, of de gedachte aan God is zoet, en geeft ons diepe blijdschap: ja sleept ons mee tot liefde voor Hem, nadat Hij ons Zijn goedheid heeft doen smaken.

over Psalm 6

Wij weten, dat God met het opleggen van straffen het doel heeft ons te vernederen. Dus is de deur van Zijn barmhartigheid geopend, zodra wij door Zijn slagen tot onderwerping zijn gebracht.

over Psalm 7

Dit is het ware bewijs van ons geloof, als wij, door tegenspoed getroffen, toch niet ophouden op God te hopen. Hieruit verstaan wij ook, dat de deur voor onze gebeden gesloten is, tenzij de sleutel van vertrouwen die opent.

over Psalm 8

God heeft in de schepping van de mens een bewijs gegeven van Zijn oneindige genade en meer dan vaderlijke liefde voor hem heeft, wat ons allen terecht in verrukking doet komen.

over Psalm 9

Als wij Gods hulp afmeten naar ons gevoel, zal onze moed meteen wankelen, en zullen wij ten slotte zelfs geen druppel goede hope overhouden.

over Psalm 10

Wij moeten Gods voorzienigheid tijd geven. Wanneer vromen ellendig gedrukt worden, en hun zorgen in de schoot van God werpen, moeten zij niet haastig zijn in hun wensen, nadat zij hun heil aan Hem aanbevolen hebben. Maar van zorg ontlast, mogen zij weer tot adem komen, totdat God met de daad toont, dat het de geschikte tijd is om te handelen.

over Psalm 11

De slotzin van de Psalm maakt duidelijk, wat hij in heel de Psalm bedoelt te zeggen, namelijk, dat in Gods hoede allen veilig zijn die op Zijn genade vertrouwen en oprecht gehoorzamen.

over Psalm 12

Bedriegerijen en lasteringen zijn dodelijker dan alle zwaarden en werptuigen.

over Psalm 13

Door het geloof grijpen wij Gods onzichtbare voorzienigheid aan. En door het geloof wordt Zijn genade gegrepen.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen