Biddag voor gewas en arbeid

Psalm 27 : 7

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

Heel Psalm 27   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 27   Tekst en beeld Psalm 27

Gekoppelde kernwoorden

Biddag voor gewas en arbeid

Geloof in Christus

Hoop, Verwachting (op God)

Reformatie - Hervormingsdag

Vertrouwen op God

Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Samen onderweg naar Pasen

Mensenzoon tussen de kandelaren

Rondom het kruis

Bijbels bidden voor je kinderen

De rode draad door de Christelijke feesten

Meidenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Huisbijbel HSV - vivella

HSV Studiebijbel

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen