Dankdag voor gewas en arbeid

Psalm 48 : 4

Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid
In't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw naam is, grote Koning,
Bij ons terecht geprezen,
Zo is Uw roem gerezen,
En bij de volken zeer vermaard,
Tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt,
Is met gerechtigheid vervuld. 

Heel Psalm 48   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 48   Tekst en beeld Psalm 48

Gekoppelde kernwoorden

Dankbaarheid

Dankdag voor gewas en arbeid

Gerechtigheid - van God

Suggestie doorgeven >

Een gevoelige snaar

Waarom trouwen?

Samen luisteren in de stilte

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Zij Lacht Pocketbijbel

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen