Kerstfeest

Psalm 2 : 4

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld;
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren';
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen,
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen,
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

Heel Psalm 2   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 2   Tekst en beeld Psalm 2

Gekoppelde kernwoorden

Advent

Christus (is Koning)

Jezus als Zoon

Kerstfeest

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Als God dan liefde is...

Kijk eens naar de bloemen

Mensenzoon tussen de kandelaren

Koning, bidder, bouwer

Meidenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Kinderbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen