Loven van God

Psalm 33 : 3

Hij schept in 't heilig recht behagen;
Zijn wijsheid is alom verspreid;
Men hoort al 't wereldrond gewagen
Van Zijne goedertierenheid.
's HEEREN alvermogen
Bracht de hemelbogen
Door Zijn woord in 't licht;
Heeft de flonkervuren,
Die den tijd verduren,
Door Zijn Geest gesticht. 

Heel Psalm 33  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Goedheid van God

Loven van God

Rechtvaardigheid van God

Schepper en Schepping

Wijsheid van God

Suggestie doorgeven >

Beproeving en overwinning van het geloof

Bij welk team hoor jij?

Zout

Gij vertroost mijn ziel

Desiderius Erasmus

Psalmen en Geestelijke liederen

Psalmen gezongen cd

Psalmen

Egbert Juffer zingt Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep