Vervolging (Onder hevige -)

Psalm 2 : 1

Wat drift beheerst het woedend heidendom,
En heeft het hart der volken ingenomen?
De koningen verheffen zich alom,
De vorsten zijn vermetel saâmgeko - men,
Om God, den HEER, zelfs naar de kroon te steken,
En tegen Zijn Gezalfde op te staan.
Zij spreken saam: "Laat ons hun banden breken,
En van hun juk en touwen ons ontslaan."

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Vervolging (Onder hevige -)

Vijanden (van het Christendom)

Suggestie doorgeven >

Een gebed voor elke dag

Verwondering - troost na sekueel geweld

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bloeien, snoeien en groeien

Daarom ga ik naar de kerk

Catechismus vraag 52 uitleg: Wat troost u de wederkomst van ...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen