Verdriet

Psalm 22 : 1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

Heel Psalm 22  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Goede vrijdag - lijden van Jezus

Jezus' 4e kruiswoord

Verdriet

Verlaten (door God)

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

Het Heilig Nachtmaal

De dag des Heeren

Mag ik belijdenis doen?

Evangelicals

Wait

Stad van Goud

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Psalmen Davids

Psalmen en Geestelijke liederen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep