Volmaaktheid van God en Zijn werk

Psalm 19 : 4

Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist're ogen. 

Heel Psalm 19   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 19   Tekst en beeld Psalm 19

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Evangelie

Gebed (4 Uw wil geschiede)

Openbaring

Volmaaktheid van God en Zijn werk

Wedergeboorte

Wijsheid van de mens

Woord van God

Suggestie doorgeven >

O hoofd vol bloed en wonden

Omgang met God

Kijk eens naar de bloemen

De rode draad door de Christelijke feesten

Waarom trouwen?

Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 23

Notitiebijbel

Zij lacht Bijbel

Kinderbijbel HSV

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen