Vernieuwing

Psalm 51 : 5

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden;
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER,
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

Heel Psalm 51  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - gebod 7 - echtbreken

Vernieuwing

Verootmoediging / ootmoed

Suggestie doorgeven >

101 bemoedigingen voor moeders

Mensenzoon tussen de kandelaren

Stilte in mijn hart

Komen tot Jezus Christus

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Over Psalmen en Gezangen Gesproken! (Deel 2)

Over Psalmen en Gezangen gesproken! (Deel 3)

Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nu...

Catechismus vraag 57 uitleg: Wat troost geeft u de opstandin...

Catechismus vraag 70 uitleg: Wat is dat, met het bloed en de...

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep