Verlaten (door God)

Psalm 22 : 1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

Heel Psalm 22  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Goede vrijdag - lijden van Jezus

Jezus' 4e kruiswoord

Verdriet

Verlaten (door God)

Suggestie doorgeven >

Mijn raad zal bestaan

Hoop

Speciaal voor papa

Halleluja of lof des Heeren over het genadeverbond

Een woonplaats voor de Heilige

Psalmen Davids - Berijming 1773

Psalmen Mannenzang vanuit Rijssen

Psalmen

Doet bij uw harp de Psalmen horen

Heilig boven alles, deel 8

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep