Verlossing van zonde

Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Heel Psalm 32  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (om bekering)

Ongehoorzaamheid aan God

Tegenstelling tussen vroom en goddeloos

Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

De Bank des geloofs

Het genadeleven

Een samenkomst om naar te verlangen

Evangelicals

Liefgehad

Waar is antwoord?

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Schutz: Psalmen Davids / Summerly, Cummings, Oxford Camerata

Veluwe zingt psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep