Wederkomst en oordeel

Psalm 7 : 4

Zo zullen zich gehele scharen
Van volken om U heen vergâren
Beklim dan, boven dit gewoel,
Uw hemeltroon, Uw rechterstoel.
De HEER zal al de volken richten,
En 't onrecht voor het recht doen zwichten:
Geef dan, o HEER, dat voor elks oog
Mijn recht en vroomheid blijken moog'. 

Heel Psalm 7   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 7   Tekst en beeld Psalm 7

Gekoppelde kernwoorden

Wederkomst en oordeel

Suggestie doorgeven >

Oordeel: Goddelijke beoordeling en verantwoording

In de Bijbel heeft het begrip 'oordeel' betekenis op zowel ethisch als eschatologisch niveau. Het verwijst naar Gods handelen als Rechter, waarbij Hij situaties, daden en harten beoordeelt volgens Zijn normen van rechtvaardigheid en waarheid.

Op ethisch niveau spreekt oordeel over Gods standaard van moraliteit en de verantwoordelijkheid van de mens om keuzes te maken die in lijn zijn met Zijn wil. Het benadrukt dat God heiligheid en rechtvaardigheid waardeert en dat mensen uiteindelijk verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun daden.

Op eschatologisch niveau verwijst oordeel naar de uiteindelijke beoordeling van individuele levens tijdens het Laatste Oordeel of de Oordeelsdag. Dit is het moment waarop God alle mensen zal beoordelen, de rechtvaardigen belonen en degenen die Hem hebben afgewezen, confronteren met de gevolgen van hun keuzes.

De Bijbel moedigt gelovigen aan om een nederig en eerlijk oordeel over zichzelf en hun daden te hebben (Matteüs 7:1-5), terwijl ze ook vertrouwen op Gods genade en verlossing door Jezus Christus. Het oordeel dient als herinnering aan Gods heiligheid en het belang van het maken van keuzes die in overeenstemming zijn met Zijn wil.

Oordeel in de Bijbel is dus niet alleen een waarschuwing, maar ook een kans voor reflectie, bekering en het zoeken naar Gods leiding in ons leven. Het herinnert ons eraan dat God de uiteindelijke Rechter is en dat we verantwoordelijk zijn voor onze acties en harten voor Hem.

Samen luisteren in de stilte

Een geweldige koning

Bijbels bidden voor je kinderen

De waarheid maakt vrij

Raak me

Catechismus vraag 23 uitleg: De twaalf Artikelen

Catechismus vraag 52 uitleg

Hoe moet ik omgaan met eeuwigheid

Wat de bijbel zegt over de wederkomst

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 6

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Journalbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Zij Lacht Pocketbijbel

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen