Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 111 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

De Psalmist sluit zijn dichtwerk af met te wijzen op het belang van de vreze des HEEREN (vers 10):

“De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.

Allen, die ze doen, hebben goed verstand.

Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid.”

Wat is eigenlijk wijsheid? Als je even nadenkt, besef je dat wijsheid niet hetzelfde is als veel verstand hebben. Iemand kan veel verstand hebben van – en noem maar op wat je noemen wilt, maar dat garandeert nog niet dat hij of zij wijze beslissingen neemt, op een wijze manier omgaat met zijn geld of zijn tijd.

In het laatste vers van deze Psalm lezen we wat wijs maakt: God vrezen. Dat houdt onder andere in, diep ontzag hebben voor alles wat Hij je beveelt.

In het woord ‘vreze’ denk je aan ‘bang zijn’. En zo is het ook: je bent bang om tegen Gods wil in te gaan, niet zozeer omdat God dat zwaar straft – al is dat ook wel zo –, maar veel meer omdat je Hem liefhebt en Hem geen verdriet wilt doen. Heeft God dan verdriet van onze zonden? Van onze ongehoorzaamheid en van ons ongeloof? Ja.

Wil je een illustratie van wat het inhoudt ‘de HEERE te vrezen’? Let dan op Abraham in Genesis 22. Wanneer hij op het punt staat Izak te offeren, zegt de HEERE (in vers 11-12): “Strek uw hand niet uit aan de jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.”

Dus: wanneer jij jouw ‘Izak’ over hebt voor God, vrees jij Hem.

Terwijl ik dit typ, denk ik: ben ik eigenlijk wel godvrezend? Ik kan dit wel zo mooi in De Catechisant zetten, maar heb ik het liefste dat ik heb, over voor God?

Hoe het er met jou of mij ook voorstaat en hoe het met jou of mij ook afloopt, de lof van God blijft altijd staan (vers 10). Al woeden al de duivelen en de verdoemden tegen Gods glorie, ze kunnen er in eeuwigheid NIETS van afdoen! Daarom gaat het met Gods Woord en volk en Naam áltijd goed.

Gods wond’ren worden nog herdacht                  
Als tekens van Zijn grote kracht.
God is barmhartig en genadig.
De HEERE voedt en onderhoudt
Elk die Hem vreest en Hem vertrouwt.
Hij denkt aan Zijn verbond gestadig.

Twee kernverzen zijn:

Hij heeft Zijn wonderen
een gedachtgenis gemaakt.
De HEERE is genadig
en barmhartig. 

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen