Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 119 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Het tweede onderwerp waar de dichter steeds allerlei aantekeningen over verzamelt, is het leven met God. Dit leven is aan de ene kant getekend door gehoorzaamheid aan Gods wet, en aan de andere kant door eenzaamheid, onbegrepen zijn, vervolgd worden – om Gods wet.

Als voorbeeld geldt vers 19: “Ik ben een vreemdeling op de aarde.” Misschien vraag je je af waarom dit tweede onderwerp ook zo in deze wetspsalm aan de orde komt.

  • Die eenzaamheid is hem overkomen omdat hij zo dicht bij Gods wet, Gods Woord, leeft; en
  • Des te meer hij onbegrepen over de aarde gaat en gehaat wordt, des te meer verlangt hij naar Gods wet.

In het tweede stukje van vers 19 bidt hij daarom: “Verberg Uw geboden voor mij niet.”

In de tijd van het Nieuwe Testament is dit niet anders. Luister maar naar Paulus. Hij schrijft aan zijn beste vriend (2 Timotheüs 3 vers 12): “Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”

In de twintigste eeuw alleen al zijn meer christenen om het geloof vermoord dan in alle negentien eeuwen daarvoor. Zal het in onze eeuw beter worden?

Daarom: wil je lijden ontlopen, houd je dan ver van Gods Woord! Maar of je daarmee vrede in je geweten zult krijgen, kun je je terecht afvragen.

Daar staat tegenover dat vervolging, zoals Paulus dus zegt dat alle christenen zullen meemaken, nog al eens een helder geloofsleven oplevert, en veel vreugde en troost in gebed en Schriftstudie

Misschien vraag je: “Waarom vervolgt de wereld toch christenen?” Ik denk dat je een antwoord kunt vinden in Hebreeën 11 waar je over Noach kunt lezen dat hij met zijn gedrag de wereld veroordeelde (vers 7). Het geweten van die wereldmensen wordt wakker – en dat willen ze niet. Ondertussen is een belangrijk kenmerk van die vervolgde en miskende christenen, wat in vers 136 staat: “Waterbeken vloeien af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden.”

Ik was benauwd, in angst en grote rouw
De moed zou mij, zo dacht ik, haast begeven.
Maar ’t is Uw Woord, waar ik mijn hoop op bouw.
Het recht wordt in Uw Waarheid hoog verheven.
Wat U getuigt, is eeuwig waar en trouw.
Geef mij daardoor verstand, dan zal ik leven.

Een kernvers is:

Ik heb gedwaald
als een verloren schaap.
Zoek Uw knecht,
want Uw geboden
heb ik niet vergeten.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen