Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 122 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Het gaat over Jeruzalem. Wat is er zo bijzonder aan deze stad? Als eerste wordt genoemd dat de ark er is. Die wordt in vers 4 genoemd ‘de getuigenis’. De berijming omschrijft dat heel mooi met ‘de ark die van Gods gunst getuigt’. De ark in het Heilige der heiligen is een bewijs dat God Israël gunstig gezind is. Dat Hij het volk graag gelukkig maakt in de vergeving van al hun zonden – daarom ook al die offers. Dat Hij ze Zijn Vaderlijke goedheid wil laten genieten en dat Hij ze een immens rijke vrede voorstelt. Dat alles zie je in Psalm 122.

Hoe kom ik erbij dat Psalm 122 over Gods Vaderlijke goedheid spreekt? De kanttekeningen brengen mij op dat spoor. In vers 8 heeft de dichter het over zijn broeders. Hij zegt dat hij hun vrede toewenst. De statenvertalers plaatsen deze noot bij het woord ‘broeders’:

Onder de naam ‘broeders’ verstaat de psalmist hier heel het volk Israël, want zij hadden allen één God en Vader in de hemel.

Wat is de vrede en wat is het goede waar de dichter om bidt en waar nog steeds al Gods kinderen om bidden? Echte vrede is er, in je diepste innerlijk, in je gezin, in alle andere verbanden van je leven, wanneer je vrede hebt met God. En die is in Jeruzalem te vinden. Nee, niet in de hoofdstad van het tegenwoordige land Israël, maar wel in geestelijke zin, namelijk daar waar je dagelijks leeft uit het offer, uit de verzoening van het Offerlam, Jezus Christus.

De vrede waar de dichter om bidt, is meer dan een innerlijk gevoel, een gemoedstoestand. Die vrede krijgt ‘handen en voeten’ in de onderlinge omgang in de gemeente van Christus. Wat kun je intens genieten van een verhouding van vrede en vertrouwen, van liefde en hulpvaardigheid! En wat is het tegendeel erg: onvrede met de prediking, met ambtsdragers, met andere avondmaalgangers, ook met broers en zussen …

Daarom de bede: Heere, wilt U mij die vrede tussen U en mij én die tussen mijn naasten en mij geven, zodat we allemaal genieten van dat diepe geluk dat Petrus beschrijft: “Heb elkaar vurig lief uit een rein hart …”

Jeruzalem, door God gesticht,
In u is grond voor onze voeten.
Jeruzalem is goed gebouwd,
Waar God Zijn kind’ren samenhoudt
En liefd’ en eendracht blijven moeten.

Een kernvers is:

Omwille van het huis
van de HEERE, onze God,
zal ik het goede voor u zoeken. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen