Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 145 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Een heel belangrijk middel om daadwerkelijk tot loven en prijzen te komen is wat de dichter in het vervolg van deze Psalm doet: opsommen hoe goed God is. Als je daar een indruk van ontvangt en meer en meer zicht op krijgt, kun je ‘gewoon’ niet anders meer dan Hem prijzen.

Het eerste wat over deze machtige Koning wordt vermeld, is: “Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.” De dichter heeft dit niet zelf bedacht, maar uit de Wet gehaald, het Tweede Boek van Mozes, hoofdstuk 34 vers 6 – lees maar na. Bedenk dat de Heere Zelf deze karaktertrekken of eigenschappen van Hem bekend maakte. En bedenk dat Hij dit deed nét nadat het volk Israël het gouden kalf had laten maken … Dus is het duidelijk dat deze genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid ook voor een afgodische jongen en een afhoererend meisje gelden. En dat jij – al voel jij je nog zo vuil – vrijmoedig een beroep mag doen op deze Deugden van God. Zeg het maar: “Heere, U hebt het toch Zelf gezegd dat U zo bent! O, bewijs het dan nu ook aan mij …”

Verder lezen we (vers 14): “De HEERE ondersteunt allen die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.” Jezus omschrijft het zo:

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Er staat in het vervolg van deze Psalm te veel om op deze ene bladzijde te behandelen. Ik noem alleen nog vers 18: “De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in de waarheid.”

Roep jij God aan? Dan belooft Hij jou nabij te zullen zijn. Andersom is ook waar – zoals Jesaja ons leert (55 vers 6): je moet de Heere aanroepen, terwijl Hij je nabij is.

Wat houdt het in dat de Heere ons nabij is? Dat Hij ons Zijn hulp en gunst aanbiedt.

Ten slotte, vergeet niet de tegenstelling van het een na laatste vers: allen die Hem liefhebben <-> alle goddelozen. En jij bent één van tweeën!

De HEERE is rechtvaardig in Zijn werk.               
Zijn goedheid is in al Zijn wegen sterk.
Hij is nabij die tot Hem roept of zucht,
En die in geest en waarheid tot Hem vlucht.
Aan wie oprecht en teer de HEERE vrezen,
Wordt, wat zij wensen, door Hem toegewezen. 
Hij zal Zich weldra tot hun schreien wenden.
Hij hoort hen en verlost hen uit ellenden.

Kernverzen zijn:

De HEERE is nabij
allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen
in de waarheid.

De HEERE bewaart allen
die Hem liefhebben. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen