Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 147 en jij, deel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Midden in de Psalm lezen we iets over Gods lust of welbehagen. Eerst waar Hij geen welgevallen in heeft en dan waar Hij het wel in heeft.

Voordat je het nakijkt, even zelf een antwoord: waar heeft God geen behagen in en waar wel, denk je?

God heeft geen behagen in de kracht van een paard of van een mens, zegt vers 10. Vreemd, hè? Als je vers 11 erbij leest, ga je – denk ik – beter begrijpen wat er wordt bedoeld. Daar staat: “De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.”

Het gaat dus niet zozeer over sterke benen van een mens, sterkte van een dier. Maar het gaat erover dat mensen daar hun vertrouwen op stellen.

En hiermee zitten we in de kern van heel de ware godsdienst:

  • ‘Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus’ school geleerd.’
  • ‘Niets uit ons, al uit Hem, zo reist men naar Jeruzalem.’

Je kunt ook denken aan de belijdenis van Paulus in 2 Korinthiërs 12 vers 9. Jezus zei tegen Paulus: “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” De apostel schrijft dan: “Dus zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, met het doel dat de kracht van Christus in mij woont.” Dáár heeft God blijkbaar behagen in: dat jij zwak wordt, heel zwak. Dat jij nergens anders en bij niemand anders kracht zoekt, dan (zoals Psalm 84 zegt): in Hem. God verheerlijkt Zijn kracht in jouw zwakheid; Zijn wijsheid in jouw onkunde; Zijn genade in jouw zondeschuld. Hij verheerlijkt heel het werk van Zijn Zoon in ellendige adamskinderen.

En … al is het niet aangenaam om zo zwak te worden, tóch is het zó goed, zó nuttig en uiteindelijk ook zó rijk, dat ik het je van harte toewens. En dat ik er bij het schrijven ook voor mezelf om bid (en bid maar mee): “Heere, maak mij arm, leeg, zwak! En maak Christus alles voor mij.”

Wil jij bij dit Jakobsvolk van vers 19 horen? Wereldwijd is dát volk werkelijk gelukkig!

Aan Jakob wil God openbaren                                
Zijn heilig Woord. Hij laat verklaren
Aan Israël Zijn wet en rechten,
Opdat zij leven als Zijn knechten
Zo deed Hij niet met and’re volken, 
Waar men Gods Woord niet kwam vertolken.
Laat elk Gods welbehagen prijzen,
Hem om Zijn werken eer bewijzen!

Een kernvers is:

De HEERE heeft een welgevallen
aan hen de Hem vrezen,
die op Zijn goedertierenheid
hopen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen