Verzen

Psalm 1 vers 1

Die niet en gaet in der godloosen raet,
Die op den wech der sondaers niet en staet,
Noch op den stoel der spotters hem wil setten,
Maer dach en nacht heeft in des Heeren wetten
Al synen lust, ja spreect daer stadich van:
Dat is voorwaer een wel-geluckich man.

Iso-ritmischRitmisch
M50 M60 M43 M50 M60
Orgelbegeleiding: PCorgan.com

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep