Psalm 18 vers 1

'k Betrouw op God; Hij is mijn schild in 't strijden,
De hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in 't lijden,
'k Aanriep den HEER, Wiens lof mijn harp vermeldt,
En werd verlost van 's vijands boos geweld.
De dood bracht mij, geboeid, in nare streken,
Bij Belials verschrikkelijke beken;
Een helse band was om mijn heup gehecht,
En door den dood mij strik op strik gelegd. 

Iso-ritmischRitmisch
M50 M60 M43 M50 M60
Orgelbegeleiding: PCorgan.com

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen