Psalm 37 vers 5

God roeit hen uit, die 's vromen rust verstoren;
Maar die den HEER verwachten met geduld,
Zien 't aardrijk zich ten erfbezit beschoren.
Verbeid den stond, die beider lot vervult,
En tracht dan 't zaad der bozen op te sporen,
Waarvan gij plaats noch voetstap vinden zult. 

Iso-ritmischRitmisch
M50 M60 M43 M50 M60
Orgelbegeleiding: PCorgan.com

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep