Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 12

12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen (2 Kor. 13:5).

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12

Suggestie doorgeven >

Aan Zijn voeten

Thuis in het Woord

Mijn geteidengebed

Met God op pad

Raak me

Notitiebijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen