Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 12

12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen (2 Kor. 13:5).

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12

Suggestie doorgeven >

Altijd nabij

Op naar vast en zeker

De Mensenzoon, Die dient

Koning, bidder, bouwer

Vertrouwelijk

Kinderbijbel HSV

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

HSV Bijbel in een jaar

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen