Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 12

12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd; niet, als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het Woord Gods aangewezen (als daar zijn: het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen (2 Kor. 13:5).

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Thuis in het Woord

Waarom trouwen?

Bij God leeft ons goed

Huisbijbel HSV

Peuterbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen