Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Tekst en uitleg van de psalmen

Op deze pagina's staan achtergrondartikelen over de Psalmen. Daarnaast is er een rubriek met ingezonden artikelen van diverse auteurs. Zo is er een uitgebreide studie over psalmen en gezangen beschikbaar.
 


Uitleg psalmen - online tekst en uitleg psalmen en berijming
Tekst en uitleg over de psalmen en psalmberijmingen. Ook duidelijke toelichting op Hebreeuwse tekst. Verder achtergrondartikelen van derden.
Over de berijmingen op Psalmboek.nl
Achtergrondinformatie over de verschillende psalmberijmingen op Psalmboek.nl
Digitaal schoolbord - wat is een digibord of digitaal schoolbord?
Een digitaal schoolbord is een groot bord dat gevoelig is voor aanrakingen. (touchscreen) Het bord staat in verbinding met een beamer en een computer. Psalmen op het digibord.
De Franse berijming
Achtergrondinformatie over de Franse berijming van de Psalmen. Deze Franse psalmen komen uit een Frans psalmboek en zijn voor Psalmboek.nl gedigitaliseerd.
Citaten van Cornelis van Niel, Dirk Adriaan Detmar en Gisbertus Voetius
Ik bid dat u mijn arbeid ten beste wilt nemen en in godsvreze wilt gebruiken, en wanneer u dit boekje doorleest, dat u het op uw geweten wilt toepassen tot uw troost.
Citaten van Hermannus Witz, Petrus Immens en Willem Teellinck
Als de Heere een verbond met de ziel maakt, dan stelt Hij haar door Zijn Geest in bezit van alles wat tot de toestemming en inwilliging nodig is.
De Nieuwe Psalmberijming
De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Zij wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk te maken middels een psalmberijming.
Niet-zingen is (ook) gevaarlijk
Zingen in de eredienst lijkt voorlopig niet mogelijk, maar is dat nu zo erg? Het gaat toch vooral om de Woordverkondiging?
Kernwoorden bij psalmverzen - helpt u mee?
De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting
Psalmen in de Hebreeuwse Bijbel
Een aantal kernzaken uit het boek Psalmen.De boektitel 'Psalmen' vindt zijn oorsprong niet in de hebreeuwse grondtekst, maar in de oude griekse vertaling ervan, de Septuaginta
Hebreeuwse Poëzie - Parallellisme
Eerste deel van een beschrijving van de poëzie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Parallellisme wordt toegelicht.
Hebreeuwse Poezie - Acrostichon
Derde deel van een beschrijving van de poëzie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Acrostichon wordt toegelicht.
Geweldsteksten in de Psalmen
Geweldsteksten in de Psalmen in het licht van het Nieuwe Testament en Jezus' oproep om de vijanden lief te hebben.
Goddelozen en Zondaars - woorden in de psalmen
De bijbelse begrippen Goddelozen en Zondaars uitgelegd aan de hand van de Hebreeuwse woorden.
Goedertierenheid in het Hebreeuws
Het begrip Goedertierenheid uitgelegd aan de hand van het oorspronkelijke Hebreeuws.
De po�zie van de lofzang van Maria
De lofzang van Maria als hebreeuwse po�zie
Hebreeuwse Poëzie - Chiasme
Eerste deel van een beschrijving van de poëzie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Chiasme wordt toegelicht.
Video over de Psalmen (Engels)
Engelstalige video over de Psalmen in de Bijbel
De verbinding tussen Psalm 42 en 43 - deel 1
De Psalmen 42 en 43 zijn aan elkaar verbonden door een vrijwel identiek vers dat drie keer voorkomt; twee keer in Psalm 42 en een keer in Psalm 43.
De verbinding tussen Psalm 42 en 43 - deel 2
De Psalmen 42 en 43 zijn ook aan elkaar verbonden door vers 42:10 en 43:2, en als geheel door een inclusio over het huis van God.
't Betaamt ons onbekende psalmen aan te heffen
Het is zaak dat de gereformeerde gezindte zich inspant om kerkgangers ook met de onbekende psalmen vertrouwd te maken, stelt L. M. P. Scholten.
Laat psalmmelodie aansluiten bij aangeboren muzikaliteit
De onbekende psalmmelodieën sluiten niet aan bij ons aangeboren muzikale gevoel en zullen dus nooit harten treffen, betoogt Wouter Schalkoort.
Vooral inhoud bepaalt psalmkeuze
De populariteit van bepaalde psalmen wordt vooral bepaald door hun rijke inhoud en veel minder door de melodie, reageert Machiel Karels in het RD.
Aanpassen melodie is schande voor organist
Moeilijke psalmmelodieën aanpassen, is een schande voor de organist, stelt Jan Wisse. Een organist moet in staat zijn de gemeente door een onbekende psalm heen te loodsen.
Organiseer open en eerlijk gesprek over probleem onbekende psalmen
Ds. van Reenen pleit voor een open en gezamenlijk gesprek over het gebruik van de Psalmberijming(en) in de reformatorische gezindte, naar aanleiding van reacties op een artikel van dhr. L.M.P. Scholten.
Tips gezin, school, kerk voor zingen van Psalmen
Suggesties voor school, het gezin en de kerk voor het bevorderen van de bekendheid van onbekende psalmen.
De Organist en moeilijke melodieën
Adviezen voor organisten bij het spelen van moeilijke psalmmelodieën tijdens de eredienst
Trek discussie 1773 gezindte-breed
Ds. van Reenen pleit voor een breed gesprek over de Psalmberijming van 1773, om te voorkomen dat er een nieuw splijtpunt ontstaat.
Populaire psalmen - is dat een probleem?
Sommige psalmen worden bijna nooit gezongen, anderen juist heel veel. Wat is de reden hiervan? In dit artikel een aantal overwegingen bij veelgezongen psalmen.
Waak voor wildgroei aan Psalmberijmingen
Ds. van Reenen wil een wildgroei aan Psalmberijmingen voorkomen, en pleit voor een gezamenlijke zoektocht naar een algemeen gebruikte, breed gedragen Psalmberijming
Psalmen zingen bij Calvijn
De manier waarop de psalmen in de gemeente van Calvijn werden gezongen.
Over de rubriek Ingezonden
Over de rubriek Ingezonden. In deze rubriek worden door ons stukken geplaatst die door anderen zijn geschreven, en aan ons zijn gestuurd voor publicatie.
Een bekend lied - Psalmen zingen in de gereformeerde gezindte
Zingen op zondag in de Gereformeerde Gezindte. Een onderzoek naar de mate waarin de psalmen gevarieerd gezongen worden in de kerken.
J.A.S. Vegh - Meditatie over Psalm 80
Meditatie over Psalm 80 door J.A.S. Vegh. Psalm 80 is een psalm van Asaf. Hij klaagt God zijn nood. Het volk Isra�l is in moeilijkheden.
Geschiedenis van de Psalmen - Manuela Dieleman
Geschiedenis van de Psalmen - Manuela Dieleman
Aanhef psalmen
In het boek der psalmen gaat het over�veel en�velerlei� onderwerpen. Ze staan vol contrasten. Zij lopen uiteen van klacht tot jubel.� Zij�bieden ook grote overeenkomsten.
Verantwoording van C.J. Meeuse betreffende zijn psalmberijming
Verantwoording van C.J. Meeuse over zijn psalmberijming (verschenen in 2011), t.o.v. de berijming van Datheen en de berijming van 1773.
Bijbelse Theologie over de Psalmen
Een module bijbelse theologie over de Psalmen - deel 1. De Psalmen in het kader van bijbelse theologie
Bijbelse Theologie over de Psalmen
Een module bijbelse theologie over de Psalmen - deel 2 - De Psalmen: de Bijbel in het klein - de christologie van de Psalmen
Tweestemmige Harmonisatie
Tweestemmige Psalmharmonisaties door Erik Haase
Over Psalmen en Gezangen Gesproken! (Deel 1)
Studie over psalmberijmingen door dominee W. Kok. Wat zijn overwegingen en verwikkelingen rond historische en recente berijmingen van de psalmen?
Over Psalmen en Gezangen Gesproken! (Deel 2)
Studie over psalmberijmingen door dominee W. Kok. Wat zijn overwegingen en verwikkelingen rond historische en recente berijmingen van de psalmen?
Over Psalmen en Gezangen gesproken! (Deel 3)
Studie over psalmberijmingen door dominee W. Kok. Wat zijn overwegingen en verwikkelingen rond historische en recente berijmingen van de psalmen?
Over Psalmen en Gezangen gesproken! (Deel 4)
Studie over psalmberijmingen door dominee W. Kok. Wat zijn overwegingen en verwikkelingen rond historische en recente berijmingen van de psalmen?
Ds. W. Pieters
Ds. W. Pieters is geboren in Ede in het jaar 1957. Na de middelbare school ging dominee Pieters in 1976 theologie studeren in Utrecht. In oktober 1979 ontving hij preekbevoegdheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Catechismus vraag 1 uitleg: Wat is uw enige troost?
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben.
Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven en sterven.
Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zalig leven en sterven moogt?Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Catechismus vraag 3 en 4 uitleg: over de wet Gods
Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matth. 22:37-40
Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen? Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid.
Catechismus vraag 10 uitleg: Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Neen Hij, geenszins; maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden.
Catechismus vraag 12 uitleg: Aangezien wij straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?
Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen?
Catechismus vraag 13 uitleg: Maar kunnen wij door onszelven betalen?
Maar kunnen wij door onszelven betalen? In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder.
Catechismus vraag 14 uitleg: Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betale?
Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betale? Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die de mens gemaakt heeft.
Catechismus vraag 15 uitleg: Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken?
Wat moeten wij dan voor een Middelaar en verlosser zoeken? Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.
Catechismus vraag 16 uitleg: Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde.
Catechismus vraag 17 uitleg: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, den last van den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid van het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.
Catechismus vraag 18 uitleg: Maar wie is deze Middelaar?
Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot een volkomen verlossing geschonken is.
Catechismus vraag 19 uitleg: Waaruit weet gij dat Christus de Middelaar is?
Waaruit weet gij dat? Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen.
Catechismus vraag 20 uitleg: Worden alle mensen wederom zalig gelijk zij verdoemd zijn geworden?
Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Neen zij, maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.
Catechismus vraag 21 uitleg: Wat is een waar geloof?
Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft.
Catechismus vraag 22 uitleg: Wat is dan een Christen nodig te geloven?
Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het Evangelie beloof wordt, hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren.
Catechismus vraag 23 uitleg: De twaalf Artikelen
Hoe luiden die Artikelen? 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere.
Catechismus vraag 24 uitleg: Hoe worden de twaalf Artikelen opgedeeld?
Hoe worden deze Artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God den Zoon en onze verlossing.et derde over God de Heilige Geest en onze heiligmaking.
Catechismus vraag 25 uitleg: over de drie-eenheid
Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest? Omdat God Zich alzo in Zijn Woord geopenbaard heeft.
Catechismus vraag 26 uitleg: Wat gelooft gij met de twaalf Artikelen?
Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde? Dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft.
Catechismus vraag 28 uitleg: Gods voorzienigheid
Waartoe dient het ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen.
Catechismus vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.
Catechismus vraag 30 uitleg
Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Catechismus vraag 31 uitleg: Waarom is hij Christus, dat is Gezalfde genaamd?
Waarom is hij Christus, dat is Gezalfde genaamd? Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met de Heiligen Geest gezalfd, tot onzen hoogsten Profeet en Leraar.
Catechismus vraag 32 uitleg: Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving deelachtig ben.
Catechismus vraag 33 uitleg: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?
Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is; maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.
Catechismus vraag 35 uitleg: Waarom noemt gij Hem onzen Heere?
Waarom noemt gij Hem onzen Heere? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.
Catechismus vraag 36 uitleg: Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?
Dat Hij onze Middelaar is, en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
Catechismus vraag 39 uitleg
Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware? Ja het; want daardoor ben ik zeker dat Hij de vervloeking die op mij lag, op Zich geladen heeft.
Catechismus vraag 40 uitleg: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen?
Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des Zoons Gods.
Catechismus vraag 42 uitleg: Waarom moeten wij sterven, als Christus al voor ons gestorven is?
Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven?
Catechismus vraag 43 uitleg: Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis? Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt.
Catechismus vraag 45 uitleg: Wat nut ons de opstanding van Christus?
Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken.
Catechismus vraag 47 uitleg: Is dat Christus niet bij ons tot het einde er wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?
Is dat Christus niet bij ons tot het einde er wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde.
Catechismus vraag 49 uitleg: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.
Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
Eerstelijk, dat Hij door zijn Heiligen Geest in ons, zijn lidmaten,de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat Hij ons met zijn macht tegen allevijanden beschut en bewaart.
Catechismus vraag 52 uitleg
Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?
Catechismus vraag 53 uitleg: Wat gelooft gij van den Heiligen Geest?
Wat gelooft gij van den Heiligen Geest? Eerstelijk dat Hij te zamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Catechismus vraag 54 uitleg: Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk?
Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk? Dat de Zone Gods uit het ganse menselijk geslacht, Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren.
Catechismus vraag 55 uitleg: Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?
Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan den Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben.
Catechismus vraag 56 uitleg: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?
Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondigen aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken.
Catechismus vraag 57 uitleg: Wat troost geeft u de opstanding des vleses?
Wat troost geeft u de opstanding des vleses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden.
Catechismus vraag 58 uitleg: Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?
Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, omdat ik nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal
Catechismus vraag 59: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?
Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam des eeuwigen levens.
Catechismus vraag 60 uitleg: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, al is het dat mij mijn consci�ntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb,
Catechismus vraag 61 uitleg: Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is.
Catechismus vraag 62 uitleg: over goede werken en gerechtigheid
Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet.
Catechismus vraag 63 uitleg: over goede werken en genade
Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade.
Catechismus vraag 64 uitleg: Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?
Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.
Catechismus vraag 65 uitleg: vanwaar komt het geloof?
Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof? Van den Heiligen Geest
Catechismus vraag 66 uitleg: Wat zijn Sacramenten?
Wat zijn Sacramenten? De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegele.
Catechismus vraag 67 uitleg: over de Sacramenten
Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den enigen grond onzer zaligheid wijzen?
Catechismus vraag 68 uitleg: Hoeveel sacramenten heeft Christus ingesteld?
Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Ver�bond of Testament ingezet? Twee, namelijk de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.
Catechismus vraag 69 uitleg: over de Heilige Doop
Hoe word jij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis jou ten goede komt?
Catechismus vraag 70 uitleg: Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil.
Catechismus vraag 71 uitleg: over de Heilige Doop
Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Catechismus vraag 72 uitleg: Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve?
Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve? Neen het; want het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden.
Catechismus vraag 73 uitleg: over de Heilige Doop
Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Catechismus vraag 74 uitleg: Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja het, want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn,
Catechismus vraag 75 uitleg: over het Heilig Avondmaal
Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt?
Catechismus vraag 76 uitleg: over het Heilig Avondmaal
Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen.
Catechismus vraag 77 uitleg: over het Heilig Avondmaal
Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van dezen drinkbeker drinken?
Catechismus vraag 78 uitleg: over het Heilig Avondmaal
Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Catechismus vraag 79 uitleg: over het Heilig Avondmaal
Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en dendrinkbeker zijn bloed, of het nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus degemeenschap des lichaams en bloeds van Christus?
Catechismus vraag 80 uitleg: onderscheid Heilig Avondmaal en paapse Mis
Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren ende Paapse Mis?
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 1 uitleg
Alleen vanuit het goede perspectief / gezichtspunt kunnen we de Bijbelse leer van verkiezing en verwerping goed bekijken. Dat perspectief of startpunt is de beleving van onze onwaardigheid.
Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2
God heeft ons zo gemaakt, dat we op Hem leken, en wel dat wij rechtvaardig en heilig waren. Dit noemt Mozes het beeld van God. Wij zijn - om zo te zeggen - een afbeelding van God, een kopie.
Geloven: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4 uitleg
Hoe kom je nu zover om in Christus te geloven? Daar ging het immers over in paragraaf 2 van hoofdstuk I van de Dordtse Leerregels. Daar geven de bijeenvergaderde synodeleden in paragraaf 3 een antwoord op,
Geloven: Dordtse leerregels artikel 5
Als iemand niet gelooft, kan hij het zichzelf verwijten, heeft hij het aan zichzelf te danken. Zo zagen we vorige maand in artikel 5 van hoofdstuk I van de Dordtse Leeregels.
De Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 uitleg
Vertrouw je God alleen voorzover je Hem begrijpt? Of vertrouw je Hem ook in alles wat je niet begrijpt? Als je Hem onvoorwaardelijk hebt mogen leren vertrouwen
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8 uitleg
Oneindig rijk is Gods Evangelie voor hen die worden geroepen door Gods Woord en Geest. Zij worden gerechtvaardigd, dat is: van zondeschuld en -straf vrijgesproken; en ze worden verheerlijkt
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11 uitleg
Ja, een mensverheerlijkende leer is het remonstrantisme. En dat past de meerderheid wel. Maar de voorstelling van de Dortse Leerregels is zo totaal tegendraads
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12
In artikel 12 gaat de Synode verder met een heel ander onderwerp, namelijk of en hoe je kunt weten dat je een uitverkorene bent. Zit jij ook wel eens met die vraag?
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 15 uitleg
We komen bij het moeilijkste stukje van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels: dat er niet alleen een verkiezing tot zaligheid is, maar ook een verwerping tot verdoemenis.
Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 17 uitleg
Het onderwerp dat we in de Dordtse Leerregels nu onder de loep nemen, hoofdstuk I, artikel 17, gaat over de zaligheid van jongstervende kinderen. Ook kinderen kunnen sterven, en moeten sterven.
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Een onderwerp waar heel wat discussie en meningsverschil over is, is: voor wie is Jezus aan het kruis gestorven? Er zijn er die zeggen: voor alle uitverkorenen. Er zijn er ook die zeggen: voor alle mensen.
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 23
Het offer van Christus, voor wie is dat? Daarover gaan heel wat discussies. De Dordtse Leerregels hebben het er ook over. In het Tweede Hoofdstuk behandelen ze de waarde, kracht, uitgebreidheid en vrucht van Christus offer
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 5
Het offer van Christus is, zo belijden wij met de Dordtse Leerregels van oneindige kracht en waarde. Daarom kunnen we met hoofdstuk II, artikel 3 volmondig uitbazuinen:
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 6
Dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, en niet in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, dat gebeurt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus,
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 7 uitleg
Maar zo velen als er waarachtig geloven, en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade
Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 8
God heeft Zelf ervoor gezorgd dat precies volgens dat plan alles door het offer van Golgotha in orde komt; en God zorgt er nog steeds voor dat dit plan inderdaad wordt uitgevoerd.
Dordtse leerregels Hoofdstuk 3 artikel 1 uitleg
Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in plaats daarvan over zich gehaald blindheid,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 2 uitleg
Zoals nu de mens geweest is na de val, zulke kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen; zodat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen gekomen is.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 artikel 3 uitleg
Alle mensen worden in zonden ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 4 uitleg
Wel is het waar, dat na de val in de mens nog enig licht van de natuur overgebleven is, waardoor hij enige kennis van God houdt, van de natuurlijke dingen,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 5 uitleg
Zoals het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het in deze ook toe met de wet der tien geboden, door God door (middel van) Mozes aan de Joden in het bijzonder gegeven.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 6 uitleg
Wat dan noch het licht der natuur, noch de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest, en door het Woord of de bediening der verzoening,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 7 uitleg
Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt, maar in het Nieuwe Testament (nu het onderscheid der volken weggenomen is) heeft Hij haar aan meer mensen geopenbaard.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 8 uitleg
Maar zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is;
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 9 uitleg
Dat er velen, door de bediening van het evangelie geroepen, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 10 uitleg
�Dat anderen, door de bediening van het Evangelie geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 11 uitleg
Wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij het evangelie hun niet alleen uiterlijk doet prediken,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 12 uitleg
En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, en levendmaking, waarover zo heerlijk in de Schriften gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 13 uitleg
De manier van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 14 uitleg
Zo is dus het geloof een gave van God; niet omdat het aan de vrije wil van de mens door God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 15 uitleg
Deze genade [van het geloof] is God aan niemand schuldig; want wat zou Hij schuldig zijn aan degene die Hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden wordt?
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 16 uitleg
Zoals de mens door de val niet heeft opgehouden mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en zoals de zonde, die heel het menselijke geslacht heeft doordrongen,
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 17 uitleg
De almachtige werking van God, waardoor Hij ons nat��rlijke leven voortbrengt en onderhoudt, sluit het gebruik van de middelen niet uit.
Hoe moet ik omgaan met aalmoezen
Wat zijn aalmoezen? Het woord aalmoes is een vervorming van het Griekse woord eleem�sune en betekent: barmhartigheid. In de Bijbel wordt het gebruikt voor de gave aan de armen.
Hoe moet ik omgaan met aanvechtingen
Wat zijn aanvechtingen? Wanneer we zeggen dat iemand aangevochten wordt door hartstochten, door twijfel of door wanhoop, dan bedoelen we dat deze dingen de mens aanvallen.
Hoe moet ik omgaan met Achterklap
Wat is achterklap? Tegenwoordig zeggen we: roddel. Het woord in het Hebreeuws, vertaald met achterklap, betekent: van deur tot deur trekken, net als een koopman of venter.
Hoe moet ik omgaan met afgoderij
Afgoderij is niet alleen een andere god dienen, maar afgoderij is er ook al, wanneer wij het een of ander belangrijker vinden dan God of meer liefhebben dan Hem.
Hoe moet ik omgaan met alcohol
Wat is alcohol? In de Bijbel vinden we dit woord niet, maar wel de zaak: sterke drank en wijn. Jongelui van tienerleeftijd kunnen er al mee te maken krijgen.
Hoe moet ik omgaan met het ambt
Wij gebruiken het woord om de dienst aan God te omschrijven en soms bedoelen we er het Ambt van Christus mee. Christus heeft drie Ambten: Hij is Profeet, Priester en Koning.
Hoe moet ik omgaan met antisemitisme
Antisemitisme is dan dat iemand tegen de Joden is. Dat hij de Joden haat en benadeelt of vervolgt en doodt. Helaas zijn niet alleen sommige wereldse mensen tegen de Joden, maar ook zogenaamd Christelijke mensen.
Hoe moet ik omgaan met Athe�sme
Dus athe�sme betekent: er is geen God. Er zijn mensen die dat zeggen. Zij loochenen of ontkennen het bestaan van een god en in ieder geval van de ware God. Zij noemen zichzelf athe�sten.
Hoe moet ik omgaan met Barmhartigheid
De barmhartigen zijn zij die godvruchtig en liefderijk geneigd zijn tot medelijden jegens, en hulp aan, mensen die zich in nood en ellende bevinden
Hoe moet ik omgaan met bastaardvloeken
Een vloek die verminkt is, zodat die onschuldiger klinkt. Als een vloek mag, mag een basterdvloek ook. Als een vloek niet goed is, is een basterdvloek het ook niet.
Hoe moet ik omgaan met beeldende kunst
De Schepper schonk ons als mensen het vermogen om creatief bezig te zijn. Om kunstwerken te scheppen. Het is als het ware iets van de Schepper, dat Hij meedeelde aan het schepsel
Hoe moet ik omgaan met bekering
Wij moeten ons omkeren naar God toe. Dat houdt onder andere in, dat we ons afwenden van de wereld en de zonde. Maar vooral, dat er innerlijk een totale verandering in gedachten en gezindheid komt.
Hoe moet ik omgaan met bekommering
In de Bijbel komen bekommering, verdriet, leed en berouw veelvuldig voor. David treurt over de inwonende zonden, die hij niet wil, maar die hij haat.
Hoe moet ik omgaan met belediging
Het ligt er maar aan, of je door iemand beledigd w�rdt of dat je zelf iemand beledigt. Door iemand beledigd worden is heel wat anders dan zelf iemand beledigen.
Hoe moet ik omgaan met berusting
Wat betekent immers berusting? Dat je ergens in (be)rust. En wel in iets wat onaangenaam is, niet fijn, niet gemakkelijk.
Hoe moet ik omgaan met biblicisme
Het is wel een negatief woord en wordt met een negatieve bedoeling gebruikt; namelijk om daarmee een bepaald soort Bijbel-gebruik te veroordelen
Hoe moet ik omgaan met bijbelkringen
Het verschijnsel Bijbelkring is niet nieuw. Ook honderd jaar geleden waren er Bijbelkringen. Waarom? Omdat de kerk van Jezus Christus leeft van Gods Woord.
Hoe moet ik omgaan met bijbelverklaringen
God kan en wil Zijn knechten onderwijzen. Hij kan en zal het doen door de inwendige verlichting van de Heilige Geest. Toch gebruikt Hij ook mensen, middelen: Bijbelverklaringen.
Hoe moet ik omgaan met bijbelvertalingen
God heeft als straf op de hoogmoed van Babels torenbouwers de taal van het menselijk geslacht verward. Dus verstaan de verschillende volken en stammen elkaar niet meer.
Hoe moet ik omgaan met bijgeloof
Bijgeloof houdt zich niet aan wat God heeft bekendgemaakt. Het gelooft echter niet MINDER, maar MEER dan God heeft geopenbaard. Bijgeloof is heel gelovig, maar net niet op de goede manier.
Hoe moet ik omgaan met buitenkerkelijk christendom
Ja, er bestaat Christendom buiten de kerk, namelijk buiten de zichtbare kerkvorm. In de loop der eeuwen zijn er heel wat geweest die de kerk van hun dagen afwezen.
Hoe moet ik omgaan met Catechisatie
Wat is jouw bedoeling om naar catechisatie te gaan? God te leren kennen, Hem te gehoorzamen en te eren? Nuttig te zijn voor je naaste? Zalig te worden?
Hoe moet ik omgaan met Censuur
Censuur is tucht. Het woord komt van het Latijnse woord censura; en betekent: beoordeling. De kerk heeft het recht en de plicht om een oordeel te vellen over haar leden.
Hoe moet ik omgaan met Chiliasme
Chiliasten - aanhangers van het chiliasme - verwachten dat Christus lichamelijk op aarde terug zal komen.
Hoe moet ik omgaan met Chiromantie
Het is de kunst om de toekomst te voorspellen aan de hand van iemands hand, in het bijzonder de lijnen van zijn hand. In de Bijbel komt waarzeggerij ook voor.
Hoe moet ik omgaan met concubinaat
Het woord concubinaat betekent in gewoon Nederlands: hokken of ongetrouwd samenwonen. Het gaat dus over mensen die wel als getrouwden willen leven, maar toch elkaar geen trouw willen beloven.
Hoe moet ik omgaan met confessionalisme
Confessionalisme nu is het te star vasthouden aan een belijdenis. De kerk van Jezus Christus is vanaf haar begin een confessionele, belijdende kerk geweest.
Hoe moet ik omgaan met conflicten
Een conflict is een verschil van mening; een botsing of een strijd. Verder: de toestand van onvrede die uit zo een botsing voortvloeit.
Hoe moet ik omgaan met creationisme
Zoals je weet moet het Evangelie worden gepreekt aan alle creaturen. Een creatuur is een schepsel. Mensen worden creatief genoemd wanneer ze iets nieuws kunnen maken, kunnen scheppen.
Hoe moet ik omgaan met cultuur
Wij onderscheiden ons van dieren op vele manieren, onder andere dat we de natuur bewerken, vormen. Dat is cultuur
Hoe moet ik omgaan met dans
In de Bijbel lezen we over twee soorten dans: een heilige en een zondige. Zoals met zo heel veel dingen, is het ook met de dans: het goede wordt door de zonde bedorven.
Hoe moet ik omgaan met de Bijbel
Achter of boven al die schrijvers is er uiteindelijk ��n Schrijver : God. De Bijbel bevat daarom het gezaghebbende Woord van God.
Hoe moet ik omgaan met de Doop
De Catechismus zegt daar dat er twee redenen zijn waarom jij als zuigeling gedoopt mocht en moest worden. Ten eerste hoor jij bij Gods verbond en gemeente.
Hoe moet ik omgaan met de duivel
Toch moet je wel een houding hebben ten opzichte van de duivel. Hij wil immers wel met jou omgaan. Hoe ga je daar mee om?
Hoe moet ik omgaan met de formulieren van eenheid
Je weet wel dat we er in onze vaderlandse kerk drie hebben: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561 en de Dordtse Leerregels uit 1618-1619.
Hoe moet ik omgaan met doodzonde
Wanneer je het woordenboek raadpleegt, leer je: doodzonde is een zonde die het verlies van de heiligmakende genade ten gevolge heeft, of de geestelijke dood van de ziel.
Hoe moet ik omgaan met drift
Drift is soms hetzelfde als hartstocht, ook wel onbeheerste agressiviteit. Er zijn ook goede driften, aandriften, aandrijf-dingen, motivaties. Er is het hongergevoel.
Hoe moet ik omgaan met dromen
Dromen zijn bedrog, zo zegt men. Is dat zo? 
Hoe moet ik omgaan met eenzaamheid
Ik wil deze vraag in twee vragen splitsen: 1. Hoe moet ik omgaan met positieve eenzaamheid? 2. Hoe moet ik omgaan met negatieve eenzaamheid?
Hoe moet ik omgaan met eer
Eerrovers die wij van nature en krachtens onze diepe val in Adam zijn, zullen we er vanuit onszelf echt geen seconde minder om slapen dat mensen om ons heen God onteren
Hoe moet ik omgaan met eerlijkheid
Soms trappen mensen met hun beweringen open deuren in, zoals we dat wel zeggen; of ze vragen naar de bekende weg. Wanneer dit keer wordt gevraagd hoe jij met eerlijkheid moet omgaan, lijkt het op deze twee activiteiten
Hoe moet ik omgaan met eeuwigheid
Wij kunnen ons niet indenken wat de nimmereindigende eeuwig betekent. In het Oude Testament gaat het bij het woord eeuwig niet altijd over z� een ververwijderde toekomst zonder einde
Hoe moet ik omgaan met egoisme
Een Nederlandse vertaling voor het buitenlandse woord egoïsme is zelfzucht. Net zoals drankzucht niet goed is, is ook zelfzucht niet goed. Egoïsme is nooit goed.
Hoe moet ik omgaan met eigendom
Duidelijk is ondertussen dat hij het hebben van eigendom (het eigenaar zijn) niet afkeurt. God heeft jouw eigendom zelfs heilig verklaard.
Hoe moet ik omgaan met eigengerechtigheid
Het gaat in dit woord om twee dingen: gerechtigheid; �n dat het van je eigen is. In het woord gerechtigheid herken je het woord recht. We moeten denken aan een wet, en het overeenstemmen met die wet.
Hoe moet ik omgaan met emancipatie
Zoals je op bladzijde 1 al las, gaat het bij emancipatie om bevrijding. Waarvan? Van onterechte ongelijkheid. Daarom past dit woord op slavernij en de afschaffing daarvan.
Hoe moet ik omgaan met emotie
Emotie is gevoel. We zijn geschapen met gevoel; we zijn gevoelige wezens. Emotie is dus goed. Toch is daarmee niet alles gezegd.We zijn op alle terreinen van ons leven met zonde besmet.
Hoe moet ik omgaan met ergernis
Het woord ergernis / aanstoot heeft twee betekenisvelden. 1. In het alledaagse Nederlands. 2. In de Bijbel.
Hoe moet ik omgaan met erotiek
Het antwoord op de vraag hoe je met erotiek en alles wat erotisch is, om moet gaan, kon wel eens heel anders luiden dan het antwoord op de vraag hoe je er daadwerkelijk mee omgaat.
Hoe moet ik omgaan met evangelicals
Evangelicals zijn evangelische mensen. Het woord komt van het Griekse woord 'evangelie', dat zelf weer uit twee woorden bestaat, namelijk 'ev' en 'angelie'; die 'goed' en 'boodschap' betekenen.
Hoe moet ik omgaan met evangelisatie
Nederland is nooit een christelijk land geweest, z� dat er geen ongelovigen en onchristelijke mensen meer woonden, maar de laatste tweehonderd jaar is dat wel m��r geworden.
Hoe moet ik omgaan met evolutietheorie
De evolutietheorie is vooral ontstaan in reactie op, en als vervanging van, het christelijk geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
Hoe moet ik omgaan met exorcisme
Bij dit moeilijke woord gaat het om duiveluitdrijving. Wat moet je er mee? Een gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen. In veel gevallen is dat zo, in dit geval wel zeker.
Hoe moet ik omgaan met fanatisme
Een fanaticus is bezeten van zijn eigen opvatting. Hij is een doordrijver, geestdrijver of dweper. Fanatisme heeft dus te maken met het ijveren voor een zaak waarbij je de maat ver overschrijdt.
Hoe moet ik omgaan met feestdagen
Met de komst van Christus zijn de ceremoniele hoogtijdagen opgeheven. De zevendedag rustdag is naar de eerstedag rustdag verzet en de christelijke kerk heeft geen door God ingestelde feestdagen meer.
Hoe moet ik omgaan met film
Technisch gezien is de film niets anders dan een serie foto's. Wie niet principieel tegen foto's is, zal waarschijnlijk ook niet principieel tegen film zijn.
Hoe moet ik omgaan met flirten
Flirten is namelijk op het seksuele vlak, of daar heel dicht bij..., contact zoeken met een ander: jongens flirten met meisjes en meisjes flirten met jongens.
Hoe moet ik omgaan met fossielen
Fossielen zijn één van de bewijzen van de ouderdom van onze aarde: miljoenen en miljoenen jaren geleden ontstonden deze fossielen; tenminste volgens de gangbare theorie.
Hoe moet ik omgaan met frustratie
Het woord 'frustratie' komt uit het Latijn en hangt samen met het eveneens uit het Latijn afkomstige woord 'fraude'. Beide betekenen misleiding, bedrog.
Hoe moet ik omgaan met fundamentalisme
Het gaat in deze geestesstroming om de fundamenten, en wel de fundamenten van het christelijke geloof, zoals de leer van de creatie, incarnatie, inspiratie en recreatie
Hoe moet ik omgaan met gastvrijheid
Moeten we ook in onze tijd nog gastvrij zijn, of niet? Niet op dezelfde manier als toen misschien, maar wel moeten we de ander een plaatsje in ons hart gunnen.
Hoe moet ik omgaan met gebed
Bidden is eigenlijk spreken met God. En wel over alles, wat ons bezig houdt. Alles vertellen aan Hem. Vooral is bidden: het zoeken van omgang met God; Zijn nabijheid zoeken, Zijn Aangezicht zoeken.
Hoe moet ik omgaan met gebedsgenezing
We bedoelen met de uitdrukking gebedsgenezing dat een zieke genezen wordt zonder medicijnen of therapie�n, maar op het gebed dat �f de zieke zelf bidt �f mensen bij en voor hem bidden.
Hoe moet ik omgaan met gebedsverhoring
We moeten in geloof bidden, dat wil zeggen: bij het vragen om iets moeten we er zeker van zijn dat het overeenkomt met Zijn wil, bevorderlijk is tot Zijn eer en nuttig voor de mensheid.
Hoe moet ik omgaan met geboorteregeling
Het gaat over de vraag of je in je huwelijk het aantal kinderen dat je krijgt (niet: n��mt�!), zelf mag bepalen of dat je dit aan God moet overlaten.
Hoe moet ik omgaan met geduld
Wij lopen het gevaar dat we geen tijd hebben om geduldig te zijn. We worden gemakkelijk in beslag genomen door van alles en nog wat, en we nemen niet de rust om geduldig met dingen om te gaan
Hoe moet ik omgaan met het Evangelie
Je begrijpt dat er maar ene goede houding is ten opzichte van de goede boodschap die God ons laat brengen, en dat is: deze boodschap gelovig aanvaarden; ze niet verwerpen of afwijzen.
Hoe moet ik omgaan met het Gebed des Heeren
We bedoelen met de uitdrukking het gebed des Heeren het �Onze Vader�. Hoe is dit gebed bedoeld: om letterlijk na te bidden (op te zeggen dus), of om als leidraad te dienen
Des HEEREN Lof, Johannes à Lasco (1)
Ruim vijfhonderd jaren geleden, 8 januari 1499, wordt in het vlakke Poolse land een jongetje geboren. Johannes heet hij. Zijn ouders dragen de familienaam à Lasco.
Des HEEREN Lof, Johannes à Lasco (2)
� Lasco keert nog een keer terug naar Polen en aanvaardt in 1538 een hoog ambt (aartsdeken) in de roomse kerk. Dan verlaat à Lasco zijn geboorteland.
Des HEEREN Lof, Johannes à Lasco (3)
Omdat Emden een veilige haven is voor veel geloofsvluchtelingen, komen er ook heel wat wederdopers. Deze mensen maken het jaren lang de trouwe dienaren van Christus erg lastig.
Des HEEREN Lof, Johannes Lasco (4)
Terwijl à Lasco onderweg is van land tot land, krijgt hij brieven uit Emden die hem noodzaken spoedig terug te keren: de gravin is namelijk voor de dreigementen van de keizer bezweken
Des HEEREN Lof, Johannes à Lasco (5)
Na veel ellende en na op verscheidene plaatsen in Noord-Duitsland onderdak te hebben gezocht, komen ze eindelijk weer in Emden aan, waar ze opnieuw met open armen worden ontvangen
Des HEEREN Lof, Abt Gregorius, Lebuinus
Na de dood van Bonifatius wordt één van zijn helpers zijn opvolger, namelijk Gregorius. Hij is afkomstig uit Frankrijk (705 na Christus), ja hij is zelfs van koninklijke bloede.
Des HEEREN Lof, Ambrosius
Ambrosius, zo heet hij. Een bijzonder man is hij. Het is midden in de strijd van de arianen, die de Godheid van Christus loochenen. De gemeente van Milaan is verscheurd
Des HEEREN Lof, Augustinus (1)
Op zondag 13 november in het jaar 354 na Christus werd Augustinus in het Noord-Afrikaanse stadje Thagaste geboren. De naam van zijn moeder was Monnica en van zijn vader Patricius.
Des HEEREN Lof, Augustinus (2)
In Rome kwam Augustinus in aanraking met de beroemde bisschop Ambrosius, die door God ervoor werd gebruikt dat Augustinus ��n van de grootste Kerkvaders is geworden.
Des HEEREN Lof, Augustinus (3)
Augustinus leefde in een heidense tijd. Christenen werden op bevel van de Romeinse keizers vervolgd en door wilde dieren of op brandstapels ter dood gebracht.
Des HEEREN Lof, Augustinus (4)
De prediker en herder van Hippo Regius was vele malen verwik�keld in de kerkelijke strijd van zijn dagen. E�n van de meest belangrijke punten was wel de leer van de genade.
Des HEEREN Lof, Augustinus (5)
In het jaar 426, toen hij 71 jaar oud was, belegde Augustinus een gemeentevergadering, waarin hij er toe over ging een opvolger aan te wijzen. Hij trok zich nu wat terug om te kunnen schrijven.
Des HEEREN Lof, Johannes Calvijn(1)
Calvijn wordt in Frankrijk geboren op 10 juli 1509. Zijn geboorteplaats is Noyon, in Noord-Frankrijk. Vader Calvijn wil graag dat Johannes priester wordt en stuurt hem naar de universiteit van Parijs
Des HEEREN Lof, Johannes Calvijn(2)
Het onderwijs van deze jonge Fransman be�nvloedt heel de bevolking van Gen�ve en wijde omgeving.� Aan het eind van 1536 stelt de stadsoverheid hem aan als predikant.
Des HEEREN Lof, Johannes Calvijn(3)
Ondertussen gaat het in Gen�ve niet goed. De bevolking heeft de roomse kerk wel afgezworen en haar bisschop wel verdreven, maar nu Calvijn en Farel zijn verbannen, is er een leegte ontstaan.
Des HEEREN Lof, Johannes Calvijn(4)
Het jaar 1555 vormt een belangrijke ommekeer in de gebeurtenissen in Gen�ve en in het leven van Calvijn. V��r 1555 is er steeds meer of minder tegenstand tegen Calvijn
Des HEEREN Lof, Petrus Datheen (1)
We beginnen maar gewoon met zijn jeugd. Pieter Datheen is geboren in 1531 in het stadje Mont-Cassel. Dat stadje hoorde toen bij de Verenigde Nederlanden, maar tegenwoordig bij Frankrijk
Des HEEREN Lof, Petrus Datheen (2)
Al is Datheen nog maar net bij keurvorst Frederik III, hij wordt meteen door zijn grote kennis en godsvrucht uitgenodigd aan het hof te komen.
Des HEEREN Lof, De Germanen
Angst en vrees was de grondslag van het heidendom van onze voorouders, de Germanen. Hun goden dienden ze niet uit liefde. Hen vertrouwen was er niet bij. Alles was bedreigend.
Des HEEREN Lof, Willem Farel (1)
Willem Farel is zijn naam, of op zijn Frans:;Guillaume Farel. In 1489 wordt de kleine Willem geboren. Hij is dus vijf jaar jonger dan Luther en twintig jaar ouder dan Calvijn.
Des HEEREN Lof, Willem Farel (2)
Een kenmerkende aanhaling uit zijn verklaring van de brieven van Paulus is: Door Christus dood zijn onze zonden uitgedelgd, dat wil zeggen, ze zijn aan Christus in onze plaats vergeven en kwijtgescholden
Des HEEREN Lof, Willem Farel (3)
In mei van dat jaar ontmoet Willem Farel Huldrych Zwingli, de reformator van Zürich, die hem met een levendige vreugde ontvangt. Kort hierna moet Farel, door Erasmus, Bazel verlaten
Des HEEREN Lof, Willem Farel (4)
Op een zeker moment komt Farel een bedelmonnik tegen die hem in een naburige plaats heeft beschuldigd een oproerkraaier te zijn. Farel klampt hem aan en roept hem ter verantwoording.
Des HEEREN Lof, Willem Farel (5)
Een paar mensen die hem in de buurt hebben horen preken, brengen hem naar Neuveville, waar hij op de straten en de pleinen Gods Woord onvervalst laat weerklinken.
Des HEEREN Lof, Willem Farel (6)
Wanneer Farel in Gen�ve komt, is de stad al een paar eeuwen een vrije of onafhankelijke stad wat betekent, dat iemand als keizer Karel V er niets te zeggen heeft.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (1)
Ernstig bidt moeder De Brès tot de 'heilige maagd' Maria om bescherming. Er is tegenwoordig zoveel loos. Een monnik waarschuwde zo-even dringend tegen de dwaalleer van Maarten Luther.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (2)
Terwijl dominee De Brès in Rijssel preekt, bloeit de gemeente. Velen komen tot inzicht van de Waarheid en verlaten de roomse dwaling. Ze worden door het geloof zalig.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (3)
Wanneer De Brès in Doornik (dat tegenwoordig Tournai heet), in zijn vaderland, aankomt, trouwt hij met Catharina Ramon. Slechts zeven jaren zal hij met haar getrouwd zijn.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (4)
Al is de brief niet ondertekend, spoedig komen de heren van onderzoek erachter wie hem heeft geschreven: de leider en belangrijkste prediker van de Doornikse gemeente, Guido de Br�s.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (5)
In 1566 wordt dominee De Brès beroepen in Antwerpen. Heel kort werkt hij daar, vooral om de gemeente te steunen in haar strijd tegen de wederdopers.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (6)
Wanneer Pérégrin de la Grange voor zijn rechters komt, op weg naar het schavot, vraagt hij om een borstel. Verwonderd vragen ze hem, waar hij die voor nodig heeft.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (7)
Op 31 mei 1567, om drie uur in de nacht komt de cipier tegen De Brès en zijn ambtsbroeder Pérégrin de la Grange zeggen dat ze over drie uren zullen worden opgehangen.
Des HEEREN Lof, Guido de Brès (8)
‘De gelovigen die in de Nederlanden zijn, die begeren te leven naar de ware reformatie van het evangelie van onze Heere Jezus Christus, aan de onoverwinlijke koning Philips,
Des HEEREN Lof, Islam
Mohammed is ons allen bij name bekend. Hij is de grote stichter van de valse godsdienst, naar zijn naam genoemd: het mohammedanisme. Zijn aanhangers spreken liever over islam
Des HEEREN Lof, Johannes Hus
In 1369 wordt Johannes geboren in het plaatsje Husinec. Daarom noemt men hem Johannes Hus. Hij wordt de hervormer van Bohemen.
Des HEEREN Lof, John Wycliff
Wycliff is niet bang. Hij pakt de kerk van zijn dagen aan in de kern van haar afgodische bestaan. Hij verwerpt alles wat tegen Gods Woord ingaat. Beelden horen niet te worden aangebeden
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (1)
Op 2 juli 1505, wanneer Luther 21 jaar is, wordt hij bij het plaatsje Stotternheim overvallen door zwaar noodweer met vreselijke bliksemschichten en donderslagen.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (10)
Op 17 januari 1546 predikt Luther voor de laatste maal in zijn gemeente Wittenberg. Hierin vermaant hij zijn gemeente zich tegenover allerlei dwalingen te houden aan het eenvoudige, kinderlijke geloof in Christus.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (2)
De prior van het klooster besluit dat deze ernstige monnik priester moet worden, en daarom moet Luther theologie gaan studeren.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (3)
Frederik de Wijze zal het zijn leven lang voor Luther opnemen en hem verdedigen tegen de paus en tegen keizer Karel V. Gods voorzienig bestel gaat over alle dingen en we zien hoe belangrijk de overheid is.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (4)
In 1517 komt het in Luthers leven tot een grote verandering. In zijn eigen hart breekt het licht van Gods genade door en in het kerkelijke leven begint de Kerkhervorming.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (5)
Er gebeurt in het leven van onze Wittenbergse professor, in de loop van weinig jaren buitengewoon veel. Luther schrijft het ene boek na het andere.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (6)
Wanneer Luther weer in zijn gemeente terug is, komt er een overweldigende hoeveelheid werk op hem af. Het belangrijkste is nu prediken.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (7)
Op 1 juli 1523 worden in Brussel (toen de hoofdstad van Nederland) twee monniken uit het Augustijnerklooster van Antwerpen levend verbrand: Johannes van Essen en Hinricus Voes.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (8)
Keizer Karel V heeft het er maar moeilijk mee dat Maarten Luther zo duchtig preekt en schrijft. De eenheid van zijn rijk is in gevaar.
Des HEEREN Lof, Maarten Luther (9)
In 1525 is Luther op 41-jarige leeftijd getrouwd. Ruim twintig jaren spaart de Heere hem in het huwelijk. Ze worden niet rijk, want Luther wil voor de boeken die hij schrijft, en voor de Bijbelvertaling nooit ��n cent hebben
Des HEEREN Lof, Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes was daarvan de stichter en daarom heten zij ook wel Waldenzen. Over deze Waldenzen, die in de donkere middeleeuwen leefden, ga ik nu iets meer vertellen.
Des HEEREN Lof, Petrus Waldes (2)
Petrus Waldes was daarvan de stichter en daarom heten zij ook wel Waldenzen. Over deze Waldenzen, die in de donkere middeleeuwen leefden, ga ik nu iets meer vertellen.
Des HEEREN Lof, Girolamo Savonarola
In zijn prediking lijkt hij op de profeet Elia, de boetgezant. Op 21 september 1452 wordt hij in Ferrara geboren. Al jong is hij een boekenvriend en studeert hij naar hartelust.
Wat de bijbel zegt over Abraham
Iedereen weet wel wie Abraham is. Zijn le�vensgeschie�denis is ons van thuis al bekend, toen Moeder ons vertelde, dat God hem riep uit Ur der Chaldee�n en wat hem daarna is overkomen.
Wat de bijbel zegt over benauwdheid
Nee, benauwdheid is niet aangenaam. Als predikant kom ik soms met mensen in aanraking, die een longkwaal hebben en zeer benauwd zijn. Ze kunnen haast geen adem halen.
Wat de bijbel zegt over de jeugd (1)
De jeugd is de beste tijd om God te vrezen. Vraag het maar aan Obadja, de hofmeester van koning Achab. Hij zegt tegen Elia: ik, uw knecht, nu vrees de HEERE van mijn jonkheid af.
Wat de bijbel zegt over de jeugd (2)
In het Nieuwe Testament komt het woord jeugd niet voor. Waarom niet? Omdat de statenvertalers steeds kozen voor het woord jonkheid, dat gewoon hetzelfde betekent.
Wat de bijbel zegt over de wederkomst
In het Oude Testament zien we namelijk dat de eerste en de tweede komst van Christus niet altijd precies gescheiden zijn.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (1)
Jehova s getuigen worden ze genoemd en noemen ze zichzelf. Ook wel: ernstige Bijbelonderzoekers. Het hoofdkwartier van hun godsdienst staat in New York.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (10)
Zoals jullie wel weten ontkennen de jehova getuigen dat de Heilige Geest God is. Ze zeggen dat de Heilige Geest zelfs niet een Persoon is, maar alleen een kracht.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (2)
In Colossenzen 2 vers 9 schrijft de apostel: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. De bijbel van de JG maakt daarvan: Want in hem woont de gehele volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (3)
Is Christus God of is Hij het niet? Deze vraag is van het grootste belang. Wie Hem immers Goddelijke eer geeft, terwijl Hij geen God is, pleegt afgoderij en beledigt de enige ware God.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (4)
Johannes beschrijft in zijn evangelie dingen over Jezus Christus die in de andere drie evangeli�n niet staan. Vooral heel veel gesprekken van Jezus.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (5)
De Godheid van onze Middelaar is in de Heilige Schrift duidelijk beschreven. Toch staan er ook gegevens in de Schrift die schijnen het tegendeel te zeggen. Daar gaan we nu naar kijken.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (6)
De verhouding tussen man en vrouw is een afspiegeling van de verhouding tussen God en Christus. De man wordt het hoofd van de vrouw genoemd en God het Hoofd van Christus.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (7)
Zou de Heere Jezus alles weten, of was Hij ten aanzien van sommige dingen onwetend? Tegenover de valse godsdienst van de Jehovahgetuigen belijden wij dat Jezus waarachtig God is.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (8)
De vijf Namen die in dit vers aan de Zoon, de beloofde Messias, worden gegeven duiden erop, dat Hij niet alleen een mens is, niet alleen een voor�treffelijk en machtig mens is zelfs, maar dat Hij ook God is.
Wat de bijbel zegt over elkaar vergeven (1)
Hoewel het onderwerp niet zo aangenaam is, is het toch heel nuttig om er ons in te verdiepen. Er wordt namelijk in de Bijbel best grote nadruk gelegd op het elkaar vergeven.
Wat de bijbel zegt over elkaar vergeven (2)
Kun je altijd je naaste vergeven? Op de laatste vraag wil nu eerst ingaan. Er zijn situaties, zó moeilijk, zó erg, zó vol leed en ellende, dat we niet zomaar kunnen vergeven.
Wat de bijbel zegt over Gods Woord
De Bijbel spreekt niet alleen over allerlei onderwerpen van het dagelijkse leven, of over allerlei onderwerpen van het geestelijke leven, maar de Bijbel spreekt ook over zichzelf.
Wat de bijbel zegt over heersen
Emancipatorisch, zoals wij ongemerkt en onge�wild allemaal een beetje zijn -door de infectie van onze tijd-, zijn wij eigenlijk niet zo voor het woord heersen of heerschappij hebben.
Wat de bijbel zegt over hoop
Helaas gebruiken veel kerkmensen het woord hoop / hopen in de afgesleten betekenis van graag willen. Het gevolg daarvan is, dat we bij het lezen in Gods Heilig Woord ook denken dat d�t bedoeld is, wanneer het over hoop gaat.
Wat de bijbel zegt over kastijding (1)
Wat betekent kastijding? Twee dingen: opvoeding en tuchtiging. Het Griekse woord is paideuoo, waarvan ons woord pedagoog en pedagogiek is afgeleid.
Wat de bijbel zegt over kastijding (2)
Heel de brief aan de Hebree�n is een doorlopende waarschuwing om niet te verslappen, maar standvastig te zijn. En in dat verband schrijft de apostel nu over kastijding.
Wat de bijbel zegt over lankmoedigheid
Langzaam toornig is de Hebreeuwse uitdrukking voor lankmoedig. Daarmee wordt duidelijk, dat lankmoedigheid eigenlijk een negatieve uitdrukking is.
Wat de bijbel zegt over matigheid
Dit woord betekent volgens het woordenboek in de eerste plaats: verstandigheid, bezonnenheid, bezadigdheid en in de tweede plaats: zelfbeheersing, gematigdheid, zedigheid.
Wat de bijbel zegt over oefening
De Bijbel gebruikt het woord oefenen voor verschillende dingen. Soms wordt ermee bedoeld, dat iemand geoefend is in het strij�den, oorlog voeren
Wat de bijbel zegt over rijkdom
Of wij het willen of niet, geld houdt zijn bekoring. Voor we het weten, zitten we eraan vast. Veel mensen zeggen, dat ze er niks om geven, maar er zijn echt niet veel mensen, die er w�rkelijk los van zijn.
Wat de bijbel zegt over strijd
Zalig worden is een eenzijdig Godswerk, zo wordt wel eens gezegd. Dat betekent: wij doen niet mee, wij helpen God niet mee, Hij doet het geheel alleen.
Wat de bijbel zegt over toorn
Heb jij het wel eens gebeden: O HEERE, straf mij niet in Uw toorn? Voel jij dan iets van Gods toorn? Deze toorn van God is niet zoals van ons, maar rein, heilig en rechtvaardig.
Wat de bijbel zegt over zachtmoedig
Een zachtmoedige is daar iemand, die geen bezit heeft. Nu, als wij ergens op tegen zijn, dan is het wel om arm te worden, een bezitsloze te worden.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 46 t/m 54, over Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere
Gods eniggeboren Zoon, onzen Heere Vr. 46 Waarom noemt gij Hem de enige Zoon van God, terwijl God ook ons allen met deze benaming verwaardigt?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 6 t/m 14, over het kennen van God
Vr. 6 Wat is verder de ware en rechte kennis van God? Antw : Waar Hij zó gekend wordt, dat Hem de eer wordt toegebracht die de Zijne is en Hem toekomt.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 30 t/m 45, over Jezus Christus
Vr. 30 Laten wij nu tot het tweede deel komen. Antw : Dat is, dat wij geloven in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heere. Vr. 31 Wat bevat dat voornamelijk?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 21 t/m 29
Van God de Vader Vr.21 Zeg nu het eerste deel op. Antw: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Vr.22 Waarom noemt ge de Vader? Antw: Allereerst wel met het oog op Christus
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 253 t/m 255, wat moeten wij bidden
Laten wij nu behandelen, wat de gebeden van de gelovigen moeten bevatten. Is het geoorloofd, alles wat ons in den zin komt van God af te smeken, of moet hier een vaste regel gevolgd worden?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 101 t/m 105, over de vergeving der zonden
Vr. 103 Hieruit volgt, dat wij door eigen genoegdoeningen geenszins de vergeving der zonden verdienen, die wij van den Heere verkrijgen. Antw : Dat is waar.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 106 t/m 110, over de wederopstanding
De wederopstanding Vr. 106 Zeg eens op wat nog overig is. Antw : Ik geloofde wederopstanding des vleses en het eeuwige leven.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 111 t/m 113, Over het geloof
Vr. 111 Het zal gepast zijn een definitie van het ware geloof te ontlenen aan datgene, waaruit wij de grondslag nemen, waarop het geloof moet steunen. Antw : Z� is het.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 114 t/m 125, Het geloof rechtvaardigt
Wat goeds ontstaat er voor ons uit dit geloof, wanneer wij het eenmaal verkregen hebben? Het rechtvaardigt ons voor God, en door deze gerechtigheid maakt Hij ons erfgenamen van het eeuwige leven.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 126 t/m 130, Noodzakelijkheid der goede werken
Maar kan deze rechtvaardigheid soms z� van de goede werken afgescheiden worden, dat wie het �ne heeft, de andere mist? Dat kan niet zijn. Want daar wij door het geloof Christus aannemen
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 131 t/m 135, over de wet
Maar welke levensregel heeft Hij ons gesteld? Zijn Wet. Wat houdt die in?Hij bestaat uit twee delen, waarvan het eerste vier geboden heeft, het tweede zes. Z� bestaat dan de gehele Wet uit tien geboden.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 136 t/m 142, over het eerste gebod
Leg nu de zin van de woorden uit. Aan het begin gebruikt Hij iets als een voorrede op de gehele Wet. Want wanneer Hij zich Jehova noemt, eist Hij voor Zich het recht en het gezag op
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 143 t/m 157, over het tweede gebod
Laten wij overgaan tot het tweede hoofdstuk. Gij zult u geen beeld uithouwen, noch enige afbeelding verzinnen van de dingen die of in de hemel boven zijn, of op de aarde beneden
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 159 t/m 165, over het derde gebod
Gij zult de Naam van den Heere, uw God, niet ijdel gebruiken.Wat is de zin? Het verbiedt de Naam van God te misbruiken, niet alleen door meineed, maar ook door onnodig zweren.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 166 t/m 184, over het vierde gebod
Laten wij komen tot het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; doch de zevende is de Sabbath van de Heere uw God.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 185 t/m 195, over het vijfde gebod
Laten wij overgaan tot de tweede tafel. Het begin daarvan is: eer uw vader en moeder. Wat betekent dit woord eren ? Dat de kinderen met bescheidenheid en onderdanigheid gewillig zijn
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 196 t/m 199, over het zesde gebod
Verbiedt Hij anders niet dan het begaan van een moord? Zeker wel. Want omdat God hier spreekt, zegt Hij niet alleen maar de wet voor de uiterlijke werken, maar ook voor de aandoeningen der ziel
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 200 t/m 203, over het zevende gebod
Het zevende gebod Vr. 200 Nu naar het zevende. Antw : Gij zult niet echtbreken. Vr. 201 Leg eens uit wat de hoofdsom ervan is. Antw : Dat alle onkuisheid van God vervloekt is.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 204 t/m 207, over het achtste gebod
Het achtste gebod Vr. 204 Laten wij komen tot het achtste. Antw : Gij zult niet stelen. Verbiedt dat alleen de diefstal, die door menselijke wetten gestraft wordt, of gaat het verder?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 208 t/m 212, over het negende gebod
Wat is het negende gebod? Gij zult geen vals getuige zijn tegen uw naaste. Verbiedt het alleen maar de meineed voor het gerecht, of in het algemeen het liegen tegen de naaste?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 213 t/m 216, over het tiende gebod
Zeg het laatste gebod eens op? Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; zijn knecht niet, zijn dienstmaagd niet, zijn rund niet, zijn ezel niet, en niets anders dat van hem is.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 217 t/m 223, over de hoofdsom van de wet
Wij verdelen ze toch in twee hoofdstukken? Het eerste is, dat wij God liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten. Het tweede, dat wij onze naasten liefhebben evenals onszelf.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 224 t/m 232, over het gebruik van de wet
Daar de Wet de rechte wijze van verering van God aanwijst, moeten wij dan niet geheel naar zijn voorschrift leven? Antw : Dat is zeker waar. Maar allen lijden aan zulk een zwakte
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 233 t/m 239, over het gebed
Daar er over het tweede gedeelte van de verering van God, die gelegen is in dienstwilligheid en gehoorzaamheid, genoeg gehandeld is, laten we nu over het derde deel spreken.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 240 t/m 252, hoe moeten wij bidden
Is de tong voldoende voor het bidden, of vereist het gebed ook de geest (mens) en het hart? De tong is weliswaar niet altijd noodzakelijk, maar een waar gebed kan het verstand en de genegenheid nooit missen.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 256 t/m 259, over het onze Vader
Onze Vader, Die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam; moge Uw Rijk komen; Uw wil geschiede, op de aarde gelijk in de hemel; geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 260 t/m 265, over de aanspraak
Laten wij nu overgaan tot de uitlegging der woorden, en om te beginnen, waarom wordt de naam Vader hier liever dan enige andere aan God toegekend?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 50 t/m 54
Vr. 52 Gij zegt dus dat het van nut is geweest dat Christus mens geworden is, om als in onze gestalte (persona) het ambt van onze verlossing te vervullen. Antw : Zo denk ik er over.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 55 t/m 59
Vr. 55 Waarom springt gij van de geboorte terstond over tot de dood, met voorbijgaan van de gehele geschiedenis van het leven? Antw : Omdat hier alleen maar gehandeld wordt over de dingen
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 60 t/m 64, Die gekruisigd is, gestorven en begraven
Die gekruisigd is, gestorven en begraven Vr. 60 Dat Hij gekruisigd is, is dat van meer gewicht, dan wanneer Hij door enige andere soort van dood getroffen zou zijn?
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 65 t/m 72, nedergedaald ter helle
Vr. 65 Welke betekenis heeft hetgeen hier daarna bijgevoegd wordt over Zijn nederdalen ter helle? Hand. 2 : 24. Antw : Dat Hij niet slechts de gewone dood heeft doorstaan
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 73 t/m 79, Over de opstanding en de hemelvaart
Vr. 73 Ga voort met het overige. Antw : Er volgt, dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de doden, waardoor Hij Zich Overwinnaar van zonde en dood getoond heeft.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 80 t/m 87, over het zitten aan Gods rechterhand en de wederkomst
Vr. 80 In welke zin zegt gij dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader? Antw : Deze woorden betekenen, dat de Vader Hem de heerschappij over hemel en aarde heeft opgedragen
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 88 t/m 91, over de Heilige Geest
Over de Heilige Geest Vr. 88 Laten wij nu tot het derde deel komen. Antw : Dat is van het geloof in de Heilige Geest.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 92 t/m 100, over de Kerk
Over de Kerk Vr. 92 Laten wij verder gaan. Antw : Nu volgt het vierde deel, waarin wij belijden dat wij geloven één heilige Algemene (Catholica) Kerk.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 266 t/m 295
Zeg mij de hoofdsom van de eerste bede. Antw : Onder de Naam van God verstaat de Schrift de bekendheid en de roem waarmee Hij onder de mensen ge�erd wordt.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 296 t/m 308, over het woord van God
De nu door ons gestelde volgorde eist dat wij over het vierde deel van de verering van God handelen.Wij hebben gezegd, dat die daarin gelegen is, dat wij God erkennen als de Gever van alle goed
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 309 t/m 323, over de sacramenten
Is er geen ander middel, gelijk men het noemt, dan het Woord, waardoor God met ons gemeenschap heeft? Hij heeft aan de prediking van het Woord, de Sacramenten toegevoegd.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 324 t/m 332, over de Heilige Doop
Om ons de waarheid van beide des te duidelijker te doen kennen, zullen wij over beide afzonderlijk handelen. Ten eerste, wat is de betekenis van de Doop? Die heeft twee delen.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 333 t/m 339
Als dit vereist wordt voor een wettig gebruik van de Doop, hoe komt het dat wij kinderen dopen. Het is niet noodzakelijk dat geloof en boetvaardigheid altijd aan de Doop voorafgaan
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 340 t/m 356, over het Heilig Avondmaal
Het is daarom door Christus ingesteld, om ons te leren, dat onze zielen door de gemeenschap aan Zijn lichaam en bloed opgevoed worden tot de hoop van het eeuwige leven, en ons dat zeker te maken.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 357 t/m 373, het rechte gebruik van het Heilig Avondmaal
Wat is echter het rechte en wettige gebruik van dit sacrament? Zoals Paulus het bepaalt: dat ieder mens zichzelf beproeft of hij een waar lid van Christus is, voordat hij toetreedt.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 15 t/m 20, de hoofdsom van onze Godskennis
Vr. 15 Nu wil ik wel in het kort van u horen wat de hoofdsom van deze kennis is. Antw: Die is vervat in de belijdenis van het geloof, of liever in het belijdenisformulier, dat alle Christenen onderling gemeen hebben.
De Catechismus van Genève vraag en antwoord 1 t/m 5
Vr. 1 Wat is het voornaamste doel van het mensenleven? Antw : Dat zij God kennen, door Wie de mensen geschapen zijn. Vr. 2 Welke reden hebt gij om dat te zeggen?
Waar jij mee zit: Moeten jongens en mannen staan tijdens het bidden?
Als teken van eerbied ga je staan. Denk aan de heidense koning Eglon, Richteren 3 vers 20. Ik weet wel, dat allerlei vormen en gebruiken steeds meer afslijten.
De Psalmen
Wat de Psalmen ons te zeggen hebben, is de inhoud van dit boek.
Het Psalmboek van Petrus Datheen
Uit de voorrede - het Psalmboek van Petrus Datheen
27 Bijbelteksten over evangelisatie
27 Bijbelteksten over evangelisatie
Calvijn over Psalmen 1-41
Het psalmboek leert ons dat wij een vertrouwelijke toegang tot God hebben.
Het psalmboek: psalm 1 en 2
Psalm 1 is een soort opschrift voor heel het boek van de Psalmen. We zien dat het gaat over twee soorten mensen.
Het psalmboek: psalm 3 en 4
Psalm 3 gaat over strijd en overwinning, een onderwerp dat tamelijk vaak aan de orde is, niet alleen in de psalmen, maar ook in het leven van een 21ste eeuwse christen.
Het psalmboek: psalm 5 en 6
In Psalm 5 is iemand aan het woord, die de dag niet kan en niet wil beginnen zonder eerst 'contact' met God te hebben gehad (vers 4).
Het psalmboek: psalm 7 en 8
We zijn toegekomen aan Psalm 8. Een Psalm over de grootheid van God in de schepping en in de paradox of schijnbare tegenstrijdigheid van het kleine.
Het psalmboek: psalm 9
Ik kan het je aanraden: begin elke dag met het loven van God, dat is: bedenk waarom je God nu zou willen en kunnen prijzen en danken.
Psalm 2 en jij
Aan de ene kant zien we in deze Psalm dat God Zich niets hoeft aan te trekken van de zonden die wij doen. Aan de andere kant dat de Heere elke zonde serieus neemt.
Psalm 3 en jij
Deze psalm gaat over de ellendige tijd dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom.
Psalm 4 en jij
Geef, HEERE, antwoord op mijn klagen, o God van mijn gerechtigheid. U hebt mij altijd op mijn vragen, gered uit al mijns vijands hinderlagen. Hoor mijn gebed, dat tot U schreit.
Psalm 5 en jij
Er zijn altijd mensen die graag zien dat christenen iets verkeerds doen. Daarom is het niet overbodig om dagelijks met dit vers te bidden: HEERE, Leid mij in Uw gerechtigheid.
Psalm 6 en jij
Psalm 6 wordt in sommige bijbeluitgaven aangeduid met 'eerste boetpsalm'.
Psalm 7 en jij
In Psalm 7 komen we in een totaal andere sfeer terecht dan in de vorige Psalm. Hier is iemand aan het woord die om Gods straf vraagt (vers 7): 'Sta op, HEERE, in Uw toorn.'
Psalm 8 en jij
O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Psalm 9 en jij
In deze Psalm komt de tweeslag van Psalm 1 heel duidelijk uit: het gaat over heel grote blijdschap, en over heel strenge straf.
Psalm 10 en jij
Psalm 10 leert ons om te waarderen dat we in een rechtsstaat leven, een maatschappij waarin orde en recht is, waar politie toeziet op de veiligheid van de burgers - al zijn er helaas ook uitzonderingen.
Psalm 11 en jij
De zeven verzen van Psalm 11 snijden hetzelfde onderwerp aan dat in Psalm 10 uitgebreid aan de orde kwam.
Psalm 12 en jij
Tegenover de leugenachtige woorden van mensen om hem heen, richt de dichter zijn en onze aandacht op het waarachtige spreken van God.
Psalm 13 en jij
In Psalm 13 spreekt de dichter écht geloofstaal: terwijl hij ervaart dat God hem vergeet, gelooft hij dat God hem niet vergeet.
Psalm 14 en jij
Twee keer staat de Psalm die op deze bladzijde onder onze aandacht is, in de Bijbel (Psalm 53). Op deze bladzijde kun je lezen hoe een evangelist in Toronto over deze Psalm preekte.
Psalm 15 en jij
'HEERE, wie zal verkeren in Uw tent?'
Psalm 16 en jij
Psalm 16 is een Messiaanse Psalm.
Psalm 17 en jij
In Psalm 17 laat de dichter zich heel open-hartig in zijn hart zien. Hij richt zich wel op God, maar schrijft het ook voor óns op.
Psalm 18 en jij
David dankt God voor de overwinningen die hij kreeg op zijn vijanden: Saul, de Filistijnen en anderen.
Psalm 19 en jij
Twee Psalmen lijken samengesmolten te zijn in Psalm 19: de verzen 1-7 en de verzen 8-15. Het eerste deel gaat over de kennis van God uit de schepping. Het tweede deel over de wet van God.
Psalm 20 en jij
Psalm 20 is een zegenspreuk of zegenwens; de lezer wordt allerlei goeds toegewenst, namelijk van Boven, bij God vandaan.
Psalm 21 en jij
Psalm 21 kunnen we - dat ziet iedereen die de Psalm leest, al is het nog zo vluchtig - een koningspsalm noemen. God wordt geprezen omdat Hij de koning heeft gezegend.
Psalm 22 en jij
Een bekende Psalm is Psalm 22: de lijdenspsalm bij uitstek. Jezus haalt immers uit het eerste vers van deze Psalm de woorden voor Zijn diepste klacht aan het kruis: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten'?
Psalm 23 en jij
Wie kent niet de Psalm van 'De HEERE is mijn Herder'?
Psalm 24 en jij
Heft uw hoofden op, o poorten, en verheft u, o eeuwige deuren, opdat de Koning der ere ingaat!
Psalm 25 en jij
David bidt om vergeving. In hem is geen reden dat God die zou geven, want zijn ongerechtigheid is groot! Toch durft hij op vergeving te hopen.
Psalm 26 en jij
De dichter van deze Psalm is heel zeker van zijn zaak. Hij vraagt de alwetende God om een inwendig onderzoek in te stellen in zijn diepste innerlijk.
Psalm 27 en jij
De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is de kracht van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 28 en jij
Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem van mijn smekingen gehoord.
Psalm 29 en jij
Psalm 29 wordt wel de onweerspsalm genoemd.
Psalm 30 en jij
Over het geheel genomen is Psalm 30 een blijde Psalm. David is de Heere dankbaar voor de verlossingen die hij mocht ontvangen.
Psalm 31 en jij
De kern van deze Psalm is: vertrouwen op God in de grootste nood.
Psalm 32 en jij
Met Psalm 32 komen we bij een heel bekende Psalm. Wie kent niet de prachtige belofte van vers 8: 'Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn'?!
Psalm 33 en jij
We worden opgeroepen een nieuw lied voor de Heere te zingen.
Psalm 34 en jij
David is in een benarde situatie, zo blijkt uit het opschrift: in handen van de Filistijnen... Doodsbenauwd is hij. Wat doet hij? Hij roept tot God, net zo krachtig als hij maar kan.
Psalm 35 en jij
Een niet zo bekende Psalm ligt voor ons, waarin David klaagt over onrecht dat hem werd en nog wordt aangedaan.
Psalm 36 en jij
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond. HEERE, Gij behoudt mensen en beesten.
Psalm 37 en jij
Verlustig u in de HEERE, dan zal Hij u geven de begeerten van uw hart.
Psalm 38 en jij
De dichter lijdt aan melaatsheid en wordt daardoor bepaald bij zijn zonden, of hij lijdt onder de last van zijn zonden en tekent dit met het beeld van melaatsheid.
Psalm 39 en jij
'Heere, maak mij mijn einde bekend, en wat de maat van mijn dagen is; dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben.'
Psalm 40 en jij
Ik veronderstel dat Psalm 40 je niet helemaal onbekend voorkomt.
Psalm 41 en jij
Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid!
Psalm 42 en jij
Wie kent niet de Psalm van het 'hijgend hert'? Ken jij ook het 'verlangen' van dat hert? De dichter van deze Psalm verlangt naar God.
Psalm 43 en jij
De 43ste Psalm is (in ieder geval gedeeltelijk) heel bekend om zijn bede om licht en waarheid als leiding naar Gods huis.
Psalm 44 en jij
Deze Psalm wordt wel een geschiedenispsalm genoemd. Het gaat over de geschiedenis, een stukje tenminste, van het volk Israel. Vooral dat zij in het beloofde land kwamen.
Psalm 45 en jij
Psalm 45 functioneert als een sleutel om het boek Hooglied te openen.
Psalm 46 en jij
Laat los, en weet, dat Ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.
Psalm 47 en jij
'De hemelvaartspsalm', zo staat Psalm 47 bekend.
Psalm 48 en jij
We zouden Psalm 48 de 'kerkpsalm' kunnen noemen. Het gaat over Jeruzalem in kerkelijk opzicht.
Psalm 49 en jij
Het ontgaat de aandachtige lezer niet dat hier ontzaglijke dingen worden gezegd.
Psalm 50 en jij
Waar gaat Psalm 50 over? God beoordeelt Zijn volk (vers 4).
Psalm 51 en jij
'Ontzondig mij met hysop, ja, met bloed. Zo wordt mijn ziel gereinigd voor Uw ogen. Was mij in Uw fontein, vol mededogen, nog witter dan de sneeuw, nog vers en goed.'
Psalm 52 en jij
Wat is de Bijbel toch vol van allerlei ellende. Toch is het goed om dat Boek te lezen, want je kijkt bij al die gruwelverslagen niet door een venster, maar in een spiegel.
Psalm 53 en jij
Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Samen zijn zij onnuttig geworden.
Psalm 54 en jij
David bevindt zich in een heel gevaarlijke omstandigheid: volksgenoten verraden hem aan koning Saul. Hij kan zich alleen door de vlucht in veiligheid brengen.
Psalm 55 en jij
In Psalm 55 heeft David het ontzettend moeilijk.
Psalm 56 en jij
Net als in Psalm 16 lezen we in het opschrift van deze Psalm 'een gouden kleinood'. Ook de volgende vier Psalmen (57-60) hebben dit opschrift.
Psalm 57 en jij
Wat zegt God in deze Psalm over Zichzelf?
Psalm 58 en jij
Goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. Leugensprekers dwalen van moeders buik aan.
Psalm 59 en jij
In Gods bescherming zijn wij veiliger dan in een goed versterkt kasteel - of welke moderne beveiliging we ons ook maar indenken.
Psalm 60 en jij
Een bloedige Psalm. Wanneer 12.000 vijandelijke soldaten sneuvelen, is dat niet niets! Wat moet je daar nu toch mee - op school, je werk, of thuis?
Psalm 61 en jij
Ik zal Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betaal, dag bij dag.
Psalm 62 en jij
In Psalm 62 gaat het onder andere over gemene lieden. Weet jij wat dat voor soort mensen zijn? Niet onbetrouwbare mensen, maar gewone mensen.
Psalm 63 en jij
Een intens verlangen komt ons in deze Psalm tegemoet, verlangen naar God. De nabijheid bij Hem wordt gezocht.
Psalm 64 en jij
Opnieuw een nare toestand, waarin David zich bevindt.
Psalm 65 en jij
Van al je zonden te worden gereinigd en vervolgens te genieten van het leven dat je elke dag van de Heere ontvangt - dat zijn de onderwerpen van Psalm 65.
Psalm 66 en jij
Tijd blijkt iets vreemds te zijn, als je vers 6 leest. De dichter beschrijft in dit vers het grote wonder van God dat Hij in Mozes' tijd de Schelfzee droog maakte.
Psalm 67 en jij
Psalm 67 kunnen we wel een zendingspsalm noemen.
Psalm 68 en jij
Een lange en gedeeltelijk heel bekende Psalm is Psalm 68. Maar het is goed om ons af te vragen of we de God van deze Psalm ook kennen.
Psalm 68 en jij, deel 2
Het tweede deel van Psalm 68 is niet zo bekend als het eerste. Toch kunnen we er veel uit leren. Ook hier beschrijft de dichter hoe goed God voor Zijn volk is.
Psalm 69 en jij
Opnieuw hebben we een Psalm voor ons waarin geleden wordt, waarin we merken hoe ellendig Gods volk in de dagen van het Oude Testament er vaak aan toe was.
Psalm 70 en jij
Opmerkelijk vind ik in deze Psalm dat David - terwijl hij heel erg in nood is - voor anderen bidt.
Psalm 71 en jij
Een belangrijk woord in Psalm 71 is het woord 'gerechtigheid'. Vijf keer heeft de dichter het erover.
Psalm 72 en jij
In Psalm 72 bereidt David zich voor op zijn abdicatie. Hij is oud en zwak geworden. Salomo zal hem opvolgen. Hoe moet hij regeren?
Psalm 73 en jij
Heb jij wel eens gedacht (of ook gezegd): 'Dat doet God helemaal verkeerd!'? Of: 'Dat is niet eerlijk van God!'? Asaf, de dichter van Psalm 73, doet dat.
Psalm 74 en jij
Intens is het lijden dat Gods volk moet ondergaan, zoals beschreven staat in Psalm 74: 'O God, waarom verstoot U in eeuwigheid?'
Psalm 75 en jij
Om Gods wonderen te kunnen vertellen, moeten we ze eerst kennen, weten welke wonderen Hij deed. Daar moeten en mogen we ons blijvend in verdiepen.
Psalm 76 en jij
De Psalm vertelt ons dat er vijanden rondom Salem waren, maar dat God ze allemaal heeft verslagen.
Psalm 77 en jij
Een verdrietige man is in Psalm 77 aan het woord: hij voelt zich van God verlaten.
Psalm 78 en jij
De 78ste Psalm is een leerdicht, een geschiedenispsalm.
Psalm 79 en jij
Help ons, o God van ons heil, ter oorzake van de eer van Uw Naam.
Psalm 80 en jij
De dicher van Psalm 80 weet: God woont tussen de cherubs op het verzoendeksel: Herder van Israel, Die tussen de cherubs zit.
Psalm 81 en jij
Een heel bekende Psalm vraagt vandaag onze aandacht. Hierin staat het eerste versje dat wij onze kinderen leerden: 'Opent uwe mond.'
Psalm 82 en jij
Als je deze Psalm rustig op je in laat werken, denk je misschien wel: ik voel me niet aangesproken. Toch gaat het ook over jou en mij.
Psalm 83 en jij
Wie de krant leest bij het 'licht' van Psalm 83, kan het helemaal eens zijn met de uitspraak van Prediker 1, dat er geen nieuws onder de zon is.
Psalm 84 en jij
Een geliefde Psalm, zo kunnen we Psalm 84 wel noemen. Het verlangen naar het heiligdom, de ontmoeting met God daarin, staat centraal.
Psalm 84 en jij, deel 2
Ook een belangrijk thema in Psalm 84 is het volstrekte vertrouwen op God, Die met de zon wordt vergeleken en met een schild.
Psalm 85 en jij
Een niet te vergeten les uit Psalm 85 is wat je met vers 9 mag doen: 'Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal.'
Psalm 86 en jij
'U, HEERE, ben goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen.'
Psalm 87 en jij
Die heidenvolken, waarover Psalm 86 het even had, komen in de eigenaardige Psalm die we nu voor ons hebben, uitgebreid ons voor ogen.
Psalm 88 en jij
Als jij ook maar iets van de diepe smart van de psalmist zult moeten meemaken, krijg je het niet gemakkelijk.
Psalm 89 en jij
Een wonderlijke mengeling van twee totaal tegengestelde onderwerpen komt in deze lange Psalm aan de orde: Gods trouw en Gods ontrouw.
Psalm 89 en jij, deel 2
Hoewel Ethan, de dichter van deze Psalm, in grote moedeloosheid verkeert, toch schrijft hij 38 verzen lang over Gods onuitsprekelijke rijke genade.
Psalm 90 en jij
De oudjaarspsalm wordt Psalm 90 wel genoemd. Voor jonge lezers lijken de leeftijden die Mozes hier noemt, nog ver weg: zeventig / tachtig. Maar het gaat sneller dan je denkt...
Psalm 91 en jij
In de schuilplaats van de Allerhoogste te mogen zijn, geeft vast een goed en veilig nieuw jaar, denk je niet?
Psalm 92 en jij
De inhoud van dit lied is God loven voor Zijn voortgezette schepping = het onderhouden van Zijn schepping, het in stand houden van het heelal.
Psalm 93 en jij
Een korte Psalm ligt voor ons. Toch staat er veel troost in.
Psalm 94 en jij
Een heel andere sfeer roept Psalm 94 op: het gaat over Gods wraak en vergelding.
Psalm 95 en jij
Twee schijnbaar losse onderwerpen vinden we in deze Psalm: eerst een oproep om God met grote blijdschap te loven. Vanaf vers 8 is de toon van de Psalm heel anders: ernstig.
Psalm 96 en jij
De dichter van Psalm 96 is er vol van: alle mensen moeten weten Wie God is, hoe goed Hij is, dat Hij al onze liefde en al ons vertrouwen waard is.
Psalm 97 en jij
Net als de Psalmen 93, 96 en 98 is Psalm 97 een Koningspsalm. Vers 1 begint er meteen mee: 'De HEERE regeert.'
Psalm 98 en jij
'Een adventspsalm' kun je wel boven Psalm 98 schrijven. Wat een verlangen spreekt eruit!
Psalm 99 en jij
Opnieuw een Koningspsalm, zoals wel wordt gezegd.
Psalm 100 en Calvijn
De Psalmist wekt de gelovigen op God te loven, omdat Hij hen tot Zijn volk heeft verkoren en onder Zijn heilige hoede heeft genomen.
Psalm 100 en Matthew Henry
De redenen tot lof zijn van groot gewicht: u moet weten wat God is in Zichzelf, en wat Hij voor u is.
Psalm 101 en jij
Psalm 101 werd wel een vorstenspiegel genoemd.
Psalm 102 en jij
De dichter is heel moedeloos (vers 1-12). Maar toch, in vers 13 gloort er hoop en moed: 'Maar Gij, HEERE, blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.'
Psalm 103 en jij
Een heel bekende Psalm met een onzegbaar rijke inhoud ligt nu voor ons.
Psalm 104 en jij
De 'natuurpsalm' wordt Psalm 104 wel genoemd. Gods grootheid en aanbiddelijkheid als Schepper en Onderhouder wordt uitgebreid beschreven en bezongen.
Psalm 105 en jij
Heel wat keren per jaar wordt uit deze Psalm gezongen.
Psalm 106 en jij
In Psalm 105 had de dichter Gods weldaden beschreven, nu lees je de reactie van het volk op deze goedheid van God. En die reactie is erg treurig!
Psalm 107 en jij
Looft de HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Psalm 108 en jij
Een lofpsalm. God te loven, daarvoor is uiteindelijk het leven bedoeld.
Psalm 109 en jij
In een heel andere sfeer dan in de vorige Psalm verkeert de dichter van Psalm 109. Er is een valse beschuldiging tegen hem ingebracht; en mensen verwensen hem, vervloeken hem.
Psalm 110 en jij
Geen enkel vers uit alle 150 Psalmen wordt in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald als Psalm 110 vers 1.
Psalm 111 en jij
Heb jij ook zo'n vermaak in het onderzoeken van Gods werken?
Psalm 112 en jij
Weet jij wat wordt bedoeld met de uitdrukking 'de praktijk der godzaligheid'? Lees Psalm 112 en je weet het: eerlijk en oprecht leven.
Psalm 113 en jij
In Psalm 113 gaat het over de mensen die God na aan het hart liggen en Gods wakend, beschermend en verzorgend oog is onophoudelijk op hen.
Psalm 114 en jij
Heel wat onderwerpen zijn al aan ons oog voorbijgegaan, maar nog nergens vond je in heel het Psalmboek wat je nu in deze onbekende 114de Psalm leest.
Psalm 115 en jij
Een Psalm die de opperheerschappij van onze God belijdt, waarin geen enkele god aan Hem gelijk is, en waarin een krachtige aansporing ligt om Hem volledig te vertrouwen.
Psalm 116 en jij
Wat een onuitsprekelijk mooie Psalm is Psalm 116! Ellende, verlossing en dankbaarheid komen zo heel duidelijk en hartroerend erin naar voren.
Psalm 117 en jij
Een korte Psalm, de kortste Psalm, ligt voor ons. Toch staat er veel troost in.
Psalm 118 en jij
Wat staat er voor bijzonders in deze Psalm? Dat God mensen verlost en redt.
Psalm 119 en jij
Het belangrijkste onderwerp van Psalm 119 is Gods wet. Of iets nauwkeuriger gezegd: de waarde van Gods wet.
Psalm 120 en jij
De psalmist verkeert in onze Psalm in een ver land, onder vijandige mensen, die het hem benauwd maken, vers 1, en hem belasteren (vers 2).
Psalm 121 en jij
De situatie van de dichter is dat hij gevaren ziet opdoemen, op zijn reis naar het heiligdom.
Psalm 122 en jij
Psalm 122 is een blijde Psalm, zoals je meteen aan het begin kunt lezen: 'Ik verblijd mij in degenen die tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis des HEEREN gaan.'
Psalm 123 en jij
In deze korte Psalm wordt ons de verhouding tussen God en Zijn volk getekend met het beeld van een slaaf en een slavin die afhankelijk zijn van hun meester en meesteres.
Psalm 124 en jij
Maak jij er ernst mee om bevrijd te worden uit het net van de vogelvanger?
Psalm 125 en jij
Een kleine en onbekende Psalm is Psalm 125. Toch vind je er een heerlijke troost in, wanneer je op de HEERE vertrouwt.
Psalm 126 en jij
Psalm 126 is - vermoed ik - wat bekender: over die boer die met tranen graan zaait en die later met gejuich aren maait.
Psalm 127 en jij
Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Psalm 128 en jij
Opnieuw een onbekende Psalm, behalve voor dominees die trouwdiensten leiden. Want in ons huwelijksformulier staat Psalm 128 afgedrukt.
Psalm 129 en jij
Opnieuw een onbekende Psalm. Een lijdenspsalm. Het volk Israel klaagt hierin over het lijden dat ze alle eeuwen moeten doorstaan.
Psalm 130 en jij
Voor allen die het leven niet zo eenvoudig vinden, maar nog al eens diepten en moeiten ervaren, spreekt het begin van Psalm 130 aan: 'Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!'
Psalm 131 en jij
n deze Psalm vertelt David over zichzelf. Hij zegt dat hij niet hoogmoedig is.
Psalm 132 en jij
In deze Psalm lezen we over het vurige verlangen in het hart van koning David om een ereplaats te geven aan de ark.
Psalm 133 en jij
Een bekende Psalm die over een prachtig onderwerp gaat: liefde en vrede, eensgezindheid en zegen.
Psalm 134 en jij
Een bekende Psalm die nog al eens wordt gezongen, bij een doopdienst of een huwelijksbevestiging: 'Dat 's HEEREN zegen op u daal'
Psalm 135 en jij
Opnieuw worden Gods knechten opgeroepen om de HEERE te prijzen. Waarom zou je dat doen? Omdat Hij het waard is en omdat jij het niet laten kunt.
Psalm 136 en jij
Er zijn best heel wat dingen te noemen waaruit blijkt dat de genadige verbondstrouw van God eindeloos is.
Psalm 137 en jij
Psalm 137 zegt iets over het onpeilbare verdriet dat de bevolking van Jeruzalem leed, toen ze na maanden van belegering en een vreselijke tocht in Babel aankwamen.
Psalm 138 en jij
Gods Woord is volmaakt betrouwbaar!
Psalm 139 en jij
Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, U weet alles.
Psalm 140 en jij
Ik vermoed dat Psalm 140 niet zo tot de verbeelding spreekt. Opnieuw gaat het over mensen en machten die het op het leven van de dichter hebben voorzien.
Psalm 141 en jij
De dichter is er diep van doordrongen dat hij zonder God niet kan, geen dag.
Psalm 142 en jij
Tot U riep ik, o HEERE! Ik zei: 'U bent mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.'
Psalm 143 en jij
Wat een wonder om met de dichter van deze Psalm te hebben geleerd in vers 2: 'Ga niet met mij in het gericht, want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.'
Psalm 144 en jij
We komen in deze nieuwe Psalm in een vergelijkbare omstandigheid terecht als in de vorige vier. Vers 1 heeft het meteen over oorlog voeren en vers 2 over volken onderwerpen.
Psalm 145 en jij
Psalm 145 is een acrostichon. Dat is: een lied waarvan de eerste regel van elk couplet of vers met de volgende letter van het alfabet begint.
Psalm 146 en jij
Een bekende trouwtekst vinden we in Psalm 146, namelijk vers 5: 'Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is.'
Psalm 147 en jij
Volgens de dichter is het betamelijk om God te loven. Het past ons om Hem te loven.
Psalm 148 en jij
Loof Hem, zon en maan. Loof Hem, alle lichtende sterren.
Psalm 149 en jij
Zing, halleluja!, zing de HEERE Een nieuw gezang, Zijn Naam ter ere.
Psalm 150 en jij
Heel typisch is het dat in deze laatste Psalm zoveel muziekinstrumenten worden genoemd.
Waar jij mee zit: Wanneer mag je naar belijdeniscatechisatie? Hoe oud en moet je wedergeboren zijn?
De belijdeniscatechisatie begint wanneer jij voor het eerst op catechisatie komt met 12 jaar of nog jonger.
Waar jij mee zit: staan er in de bijbel beloften voor onbekeerde mensen?
Dit betekent heel eenvoudig, dat alle beloften voor alle mensen zijn, in Christus; en dat er niet een belofte voor enig mens is buiten Christus.
Waar jij mee zit: een bijna-dood-ervaring
Sommigen van zulke mensen nu hebben in die korte tussentijd tussen leven en dood een heel bijzondere ervaring: ze komen na een lange donkere tunnel in een lichte omgeving.
Waar jij mee zit: hoe ver kan/mag men gaan met computerspelletjes die in opmars zijn?
Moet je is over nadenken. In de eerste plaats gaat hij er terecht van uit, dat niemand wijn mag drinken, dan alleen godzalige mensen! Immers zegt de Schrift: hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt,
Waar jij mee zit: de doopbelofte
Wat belooft God aan een kind dat gedoopt wordt? Belooft Hij ook de Heilige Geest? Zo ja, hoe komt het dan dat deze belofte niet altijd vervuld wordt?
Waar jij mee zit: de Drie Verbonden
In de eerste plaats vind ik het niet netjes om een vraag te stellen zonder onderteke�ning. In de tweede plaats bestaat het ge�vaar dat dit onderwerp alleen maar aan de orde wordt gesteld om te twis�ten.
Waar jij mee zit: hoe kom ik nou werkelijk aan de echte en blijvende bekering?
Blijvende bekering bestaat niet. Elke dag moeten we ons op�nieuw tot God bekeren. Het is een veel voorkomend misverstand te menen, dat bekering iets is, wat je kunt krijgen en wat je vervolgens hebt.
Waar jij mee zit: de gemeenschap der heiligen
De gemeenschap der heiligen heeft op zich niets met de doden te maken. De roomse kerk heeft het daar wel veel over en ze heeft er een hele heiligenverering aan vastgeknoopt,
Waar jij mee zit: de speelfilm
Toen de eerste Christengemeenten in het grote Romeinse Rijk ontstonden, liep men vanzelf tegen de vraag aan: wat moeten we met toneeluitvoeringen (de speelfilms van die tijd)?
Waar jij mee zit: de boom van kennis van goed en kwaad
Wat is de bedoeling van het verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad? Is dit gebod een proefgebod? Of is die boom een teken van het werkverbond?
Waar jij mee zit: Hoe kan je zo op Jezus zien dat je de zonden werkelijk gaat haten?
Hoe zal een blinde kunnen zien? Alleen als hij ogen krijgt of het licht in zijn ogen krijgt. Zo is het met jou ook. De duivel heeft het gepresteerd om van jong en oud de ogen te verblinden
Waar jij mee zit: een kind dat sterft
Anderen denken, dat God alle jong gestorven kinderen zalig heeft gemaakt. Dat is niet onmogelijk, want God kan het en het strijdt niet tegen de leer van de uitverkiezing. Maar wij weten het niet.
Waar jij mee zit: wordt een onbekeerd mens na iedere kerkdienst harder?
Ik was bezig de tekst uit te leggen, waarin Paulus schrijft over de onvergeeflijke zonde, namelijk Hebreeen 10 vers 29. Daar gaat het onder andere over het onrein achten van het bloed van het testament.
Waar jij mee zit: erkennen van je zondeschuld en aanvaarden van de straf
We verzetten ons ertegen. We houden er totaal niet van: mij schuldig kennen, mijn zondeschuld erkennen. Ik verzet mij ertegen om te buigen in het stof voor God en te belijden schuldig te staan aan al Zijn geboden.
Waar jij mee zit: hoe weet ik of mijn gebeden door God verhoord worden?
Hoe weet ik nou of mijn gebeden door God verhoord worden? Ik weet dat ze een gruwel voor Hem zijn Ons gebed zou nooit door God verhoord kunnen worden, als het zou moeten omdat ons gebed zo goed was.
Waar jij mee zit: geen last van je zonden, hoe kan je dat veranderen?
In de dagen van Noach vluchtte niemand tot de ark, dan alleen die geloof hechtte aan het woord van bedreiging.
Waar jij mee zit: geloven in of aan Christus
In deze uitspraak zien we een voorbeeld, hoe woorden en uitdrukkingen door allerlei mensen verschillend kunnen worden ingevuld. En wanneer de een dan iets heel anders bedoelt dan een ander,
Waar jij mee zit: Komt het aanbod van genade onder voorwaarde, of is het onvoorwaardelijk
Nu bent u overtuigd of in ieder geval behoort u over�tuigd te zijn, dat de Heere Jezus gena�de en zaligheid aan u aanbiedt, en u roept Ik zeg, dat Hij u roept, dat Hij u tot Zich op t allervriendelijkste nodigt
Waar jij mee zit: hoe weet je nu, of je geroepen bent tot predikant
Om predikant te worden, moet je door God geroepen zijn. Hij immers bepaalt wie Hij in Zijn dienst wil hebben! Hoe kun je nu weten of je geroepen bent door God om dienaar van Zijn heilig Woord te zijn?
Waar jij mee zit: toen berouwde het de HEERE...
Wanneer je op de goede manier bedroefd bent geworden over je zonde, zal je er nooit spijt van krijgen. Dan zal je nooit denken: ik wou maar dat ik dit berouw niet had gekregen.
Waar jij mee zit: moet je Gods eer liever krijgen dan je eigen zaligheid?
Of Gods volk iets ervaart, is niet het belangrijkste. Het kan zijn dat een kind van God iets niet ervaart, terwijl het toch in de Bijbel staat. Het kan ook zijn dat een kind van God iets wel ervaart
Waar jij mee zit: Zijn Gods kinderen het altijd met Hem eens
Als we bedenken hoe goed God is, dan kan het niet anders of we moeten het allen altijd met Hem eens zijn. In de praktijk blijkt het echter nogal eens anders te zijn.
Waar jij mee zit: gospelmuziek
Muziek is niet neutraal. Het heeft invloed op ons; een goede of een verkeerde invloed. Gospelmuziek verbindt twee dingen: popmuziek en Evangelie.
Waar jij mee zit: betekenis van de naam HEERE in de Psalmen
Wanneer we de Naam HEERE zien staan in het Oude Testament, staat er in het Hebreeuws de onuitsprekelijke Naam. Door de statenvertalers weergegeven met Jehovah
Waar jij mee zit: Het Boek
Nu kwam er een moeder naar mij toe die mij een betere oplossing aan de hand deed voor het probleem van onbegrepen woorden en gedeelten van de Bijbel.
Waar jij mee zit: hoofdbedekking tijdens het bidden
'Geldt het woord van I Corinthiërs 11 over die hoed ook voor het bidden aan tafel?'
Waar jij mee zit: hoogmoed
waardoor worden wij hoogmoedig? Het antwoord is: wij worden niet hoogmoedig, maar we zijn het voordat we geboren worden. We zijn in het paradijs gevallen in de zonde van hoogmoed!
Waar jij mee zit: is boetvaardigheid noodzakelijk
Ja en nee. Wanneer we boetvaardigheid bezien als een gave van God, leert de Schrift, dat er geen geloofsgemeenschap met Christus is, dan alleen voor een boetvaardige zondaar.
Waar jij mee zit: Kan Jezus ook een hindernis zijn om in Hem te geloven?
Nee en ja. We kunnen niet zeggen, dat Jezus in en vanuit Zich Zelf een hindernis is om zalig te worden. Hij is juist de Weg, de Waarheid en het Leven. En toch: ja. Simeon wijst er op
Waar jij mee zit: kringgebed
Natuurlijk zijn er gevaren aan verbonden. Maar ja, dan kunnen we met preken ook wel stoppen. Want hoeveel gevaren zijn er niet verbonden aan het voorgaan van altijd maar weer diezelfde ene voorganger
Waar jij mee zit: mensverheerlijking
Maar ik begrijp wel het gevaar, dat we men�sen zouden kunnen ver�heerlijken. Dat is verkeerd, zondig. Toch denk ik, dat we uit de voor�beelden van Gods kin�de�ren ook heel wat kunnen leren.
Waar jij mee zit: moedeloosheid
Veel dingen kunnen er in je leven gebeuren, waardoor een sterk gevoel van moedeloosheid je bekruipt. Dan voel je je helemaal uitgeblust. De vraagsteller heeft dit nadat de verkering is uitgegaan.
Waar jij mee zit: mildheid in de opvoeding
Opvoeden is nooit eenvoudig. We hebben als Ouders ons�zelf erin tegen want we willen liever geen ruzie en zijn dus gauw te toe�geef�lijk of we wil�len domweg gehoor�zaamd worden
Waar jij mee zit: popmuziek en housemuziek
Ik durfde vroeger nooit in een bar te komen, maar toen ik zelf op mijn kamer popmuziek ging draaien, werd de drempel al veel lager. Eerst wilde ik alleen zachte, milde popmuziek horen, maar later werd het hard-rock
Waar jij mee zit: Is de rechtvaardiging heiligend of is de heiliging rechtvaardigend?
In de tijd van de kerkhervorming was het verschil tussen de roomsen en de protestanten juist op dit punt: de roomsen zeiden de heiliging is rechtvaardigend en de volgelingen van Luther en Calvijn zeiden de rechtvaardiging is heiligend
Waar jij mee zit: schriftuurlijke prediking
Het woord bevindelijk betekent, dat het in de preek onder andere gaat over de ervaringen van Gods kinderen die de Heilige Geest in hun hart werkt, wanneer Hij ze bekeert.
Waar jij mee zit: troost ontvangen uit een belofte zonder bekeerd te zijn
Als je jezelf niet tot de gelovigen durft te rekenen, kan het dan toch zo zijn dat je troost ontvangt uit de beloften?
Waar jij mee zit: hoe weet ik of ik uitverkoren ben?
God weet het zonder middelen; wij kunnen het alleen weten door de middelen. De uitverkiezing komt openbaar in de wedergeboorte. We kunnen dus de vraag zo stellen
Waar jij mee zit: Wat betekent het als Job zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen?
Wat is er aan de hand? Job wordt door zijn vrienden beschuldigd van de een of andere grote zonde. Niet een zonde die hij in het openbaar heeft bedreven, want naar buiten toe schijnt Job een zeer godsdienstig mens te zijn.
Waar jij mee zit: Hoe moet je omgaan met elkaar vergeven wanneer er sprake is van een echtscheiding?
Het is een uitzichtloze situatie. Wat moet je ermee? Er is vanuit de mens geen weg terug. En al komt het in onze gezindte veel en veel minder voor, dan in de wereld, het komt toch voor.
Waar jij mee zit: Hoe kan Jezus zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Dat mag toch alleen God de Vader doen?
In de Bijbel lezen we meermalen dat Jezus de zonden vergeeft. Dit mag Hij omdat Hij tezamen met de Vader en de Heilige Geest God is
Waar jij mee zit: vierschaar
God zal de volken voor Zijn rechterstoel stellen. Het woord vierschaar betekent dus rechtbank of rechterstoel. En het kan slaan op het eindgericht.
Waar jij mee zit: ben je met bidden voor je naaste een afspiegeling van Christus?
In het bidden voor onze naaste lijken we op Christus aan het kruis, die bad voor Zijn vijanden. Volgens de uitleg van ds. Hellenbroek bad Christus dit gebed als mens in het algemeen.
Waar jij mee zit: zijn bekommering en zondebesef vruchten van de wedergeboorte?
Van de Engelse oudvader Stephen Charnock zijn heel wat werken uitgekomen. Onder andere een boek over de wedergeboorte, waarin hij uitgebreid schrijft over de noodzaak
Waar jij mee zit: wat is bidden?
Bidden is met God spreken, Hem ontmoeten. Bidden is Gods nabijheid zoeken. Wie mogen bidden? Allen, die Hem niet meer kunnen missen. Die Hem liefhebben en bij Hem wensen te schuilen.
Waar jij mee zit: de zonde tegen de Heilige Geest
Dit houdt in: de zonde tegen de Heilige Geest is niet zondigen tegen je geweten in, uit zwakheid. Bijvoorbeeld: je hebt een boezemzonde, waaraan je tegen wil en dank
Waar jij mee zit: zondesmart
Moet ik nu wachten tot ik mijn zonde heel sterk ge­voel, voordat ik tot de Heere mag gaan?
Waar jij mee zit: ik ben dankbaar voor Gods gave, ik verlang naar de kerkgang en toch zondig ik er tegenin
Wij mensen zitten heel vreemd in elkaar. We kunnen onszelf niet begrijpen. Soms mag je zo hartelijk verlangen naar de Heere en zo oprecht smeken om bekering; maar even zoveel keren kun je en wil je het zondigen niet laten.
Vrucht van de Heilige Geest: Liefde
In de Bijbel is liefde de uitdrukking van Gods natuur en het volmaakte kenmerk van de relatie tussen God en mens.
Vrucht van de Heilige Geest: Blijdschap
De straf op de zonde is een onuitsprekelijke leed; ervan verlost te worden geeft dus ook een onuitsprekelijke blijdschap.
Vrucht van de Heilige Geest: Vrede
Vrede is in de eerste plaats een verticale zaak: tussen God en ons. Hebben we vrede met God, dan kunnen we ook vrede hebben met mensen en omstandigheden.
Vrucht van de Heilige Geest: Lankmoedigheid
Je mag om deze vrucht bidden. Liefde en geloof en het gevoel van de vrede met God stuwen je dan dágelijks tot deze vergevingsgezinde houding, deze lankmoedigheid.
Vrucht van de Heilige Geest: Goedertierenheid
In het Grieks staat een woord (chrestotes) dat iets betekent als vriendelijkheid. Vriendelijkheid rangschikt Paulus onder de vruchten / gaven van de Heilige Geest.
Vrucht van de Heilige Geest: Goedheid
Heb jij er ook zo’n last van dat je nooit echt goed kunt zijn? De Goede Herder gaf Zijn leven om slechte mensen zalig te maken, bij Hem kun je terecht om verzoening van al je zonden!
Vrucht van de Heilige Geest: Geloof
In plaats van het woord geloof, kunnen we ook geloofwaardigheid gebruiken. Ben jij geloofwaardig? Lieg jij niet? Doe je wat je belooft? Als dit zo is, ben jij betrouwbaar.
Vrucht van de Heilige Geest: Zachtmoedigheid
Als je zachtmoedig bent, ben je zacht, liefelijk, vriendelijk. Zachtmoedigheid jegens God is die gesteldheid van geest waarin jij de manier waarop Hij met jou omgaat aanvaardt.
Vrucht van de Heilige Geest: Matigheid
Deze laatste keer gaat het over matigheid. De kanttekening in onze Bijbel geeft van deze karaktertrek van de christen de vertaling 'kuisheid'.
De wet van Mozes en jij: ceremoniele en burgerlijke wetten
In het Oude Testament staan veel wetten. De meest bekende staan in de Tien Geboden. Elke zondagmorgen hoor je die voor­le­zen in de kerkdienst. Deze Tien Geboden noemen we wel `de zedelijke wet' of `de morele wet'.
De wet van Mozes en jij: eerbied en slaven
Als slaaf te worden verkocht en het eigendom van je heer te zijn, is het meest vernederende voor een mens. In de Bijbel komt het echter voor. Wat gebiedt God dienaangaande?
De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenliefde
God zorgt ervoor dat er wetten zijn, wanneer verschrikkelijke situaties zich helaas mochten voordoen. Maar veel beter is het natuurlijk, wanneer dat niet zou hoeven te gebeuren.
De wet van Mozes en jij: Spijswetten en laster
Heel nauwkeurig regelt God de dingen die gebeuren moeten en voorziet Hij in de dingen, die misschien gebeuren zullen.
De wet van Mozes en jij: tijdsindeling en Sabbath
Wanneer de Heere voor het burgerlijke leven allerlei dingen op een rij zet, staat daarin ook iets over niet teveel werken.
De wet van Mozes en jij: feesten en blijdschap
God wilde, dat Zijn volk met blijdschap Hem zou dienen. Hij gaf ze drie keer per jaar een week of wat rust om met alle werk te stoppen en bijeen te komen bij het altaar, in de tempel.
De wet van Mozes en jij: tabernakel en verzoening
Als je in het boek Exodus leest over de bouw van de Tabernakel en alles wat daarin was, dan vraag je je misschien wel eens af: wat betekenen al die ver­schillen­de dingen?
De wet van Mozes en jij: Tafel der toonbroden en gouden kandelaar
Het maken van Tabernakel met toebehoren heeft ook in onze Nieuwtestamentische tijd nog heel wat te zeggen
De wet van Mozes en jij: tabernakel en genade
God wil bij mensen wonen en met mensen omgaan. Dit is totaal onbegrijpelijk. Want God is de Algenoegzame of Volzalige in ZichZelf.
De wet van Mozes en jij: het voorhangsel
Dit gordijn is bedoeld om scheiding te maken tussen twee gedeelten in de tabernakel. Er is in het gebouw zelf eerst het heilige en daarachter het heilige der heiligen.
De wet van Mozes en jij: het altaar en verzoening
In heel de dienst van de tabernakel gaat het om één ding: er moet verzoe­ning geschieden. En deze verzoening geschiedt nu door middel van een bloedig offer.
De wet van Mozes en jij: tempel en heiligheid
De tabernakel van de God van Israël was een geslo­ten tentwoning.Hierdoor wordt benadrukt, dat de God van Israël, de HEERE, een heilig God is.
De wet van Mozes en jij: Licht en hogepriesterlijke kleding
De Heere gaf het bevel om in de donkere ruimte van het Heilige een gouden kandelaar te zetten.
De wet van Mozes en jij: gouden plaat en vergeving
De hogepriester was ook in zijn kleding een afbeelding van de Nieuwtestamentische en eeuwigdurende Hogepriester, Jezus Christus. Die zou de ongerechtigheid dragen.
De wet van Mozes en jij: brandoffer en offerdier
God maakt ons duidelijk, dat de verzoening niet geschiedt door de offeraar en ook niet door de offerande, maar door God, Die Zijn eniggeboren zal geven tot OfferLam, op Golgotha.
De wet van Mozes en jij: bloed en vuur
Bloed moest vloeien voor de zonde. De Heere had het gezegd tegen Noach, direct na de zond­vloed: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden.”
De wet van Mozes en jij: spijsoffer en wierook
Niet alleen het werk van Christus op áárde wordt in de ceremoniële wetten afgebeeld, zoals Zijn lijden en sterven; ook Zijn werk in de hémel, aan de rechterhand van Zijn Vader.
De wet van Mozes en jij: dankoffer en zondoffer
In Leviticus 3 gaat het over het dankoffer. De situatie is als volgt: iemand krijgt van de Heere gaven en weldaden en wil nu als dank aan de Heere iets teruggeven.
De wet van Mozes en jij: verzoening en medeplichtigheid
Als God het aan Zijn geliefd volk gebiedt dat ze iedere keer een var of stier moeten offeren voor zonden, begaan in onwetendheid ..., dan moet God de zonde toch wel heel erg vinden.
De wet van Mozes en jij: waarheid en liegen
Til jij er ook zo zwaar aan, dat je niet de volle waarheid zegt? Of vind je een leugen niet zo erg?
De wet van Mozes en jij: vuur in de offerdienst
Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehou­den wor­den; het zal niet uitgeblust worden.
De opvoeding en opleiding van de jeugd in vier grondzuilen
De opvoeding en opleiding van de jeugd dient op deze vier grondzuilen te rusten: zuivere leer, goede tucht, gewillige gehoorzaamheid en krachtig gebed.
De roeping van de kerk om de naaste in nood te helpen
Ons geld is niet van ons, maar van God. Wij moeten en mogen het besteden tot Zijn glorie, voor Zijn Naam en zaak. We kunnen dat niet beter doen dan door het te geven aan de armen
William Grimshaws geestelijke strijd
William Grimshaws strijd met de zonde en zijn ontdekking over de genade van God
Dominee William Grimshaws omkering en verdere leven
Sommigen die eerder tot inzicht zijn gekomen van hun nood, vinden nu door middel van de prediking van dominee Grimshaw, door de genade en vergeving van Christus, vrede.
Citaten van onder andere Spurgeon en MacCheyne
Een godvruchtige kan tot zijn beproeving niet alleen zeer zwaar, maar ook zeer langdurig door rampen en wederwaardigheden worden bezocht ...
De plaats van de Bijbel in jouw leven
Een heel belangrijk middel om tot een rechte bevatting van de Bijbel te komen is - en ik wens je toe dat dit ook voor jullie allemaal zo mag zijn - je eigen moeder en vader.
De plaats van de Bijbel in jouw leven deel 2
Kun je eerlijk zeggen: 'Omdat ik in de Bijbel Christus heb leren kennen door het geloof, als mijn persoonlijke Borg en Zaligmaker, daarom is die Bijbel mij alles waard?
Belijdenis van zonden; vierde tot met tiende gebod
Ik moet dus een rechtvaardig vonnis, een welverdiende en dikwijls gedreigde straf verwachten, indien ik geen vergiffenis ontvang! O, wee mij, ellendig mens!
Een stille revolutie - afvallige bijbelwetenschap
De afvallige bijbelwetenschap kenmerkt zich altijd door het voorstellen van de Schrift als een woord van mensen. Niet Gods gedachten, maar wat mensen denken over God.
Hoe om te gaan met depressiviteit
Hoe is het mogelijk dat in een welvaartsstaat als de onze mensen toch in toenemende mate het leven niet meer zien zitten?
Waarom de Bijbel principieel onderscheiden is van andere boeken
Omdat het Woord een openbaring van God is, daarom is het principieel onderscheiden van alle andere boeken die er op aarde maar gevonden worden.
Het begin van de Kerk, bij het begin van de wereld
De Heidelbergse Catechismus zegt zonder voorbehoud dat de Kerk wordt vergaderd van het begin der wereld.
Een bemoediging in donkere tijden: Christus verlatenheid aan het kruis
De bitterste en verlating waaronder ooit een gelovige is geweest, is niets vergeleken met wat Christus ontmoette toen Hij uitriep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Twee bevelen van Jezus: Volg mij en komt en ziet
Als iemand Mij dient, laat hem Mij volgen. En waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.
Bevelen van Jezus in Johannes 2
Het derde bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus’ mond vernemen, staat in hoofdstuk 2. Het is de geschiedenis van het wonder dat water in wijn verandert.
Twee bevelen van Jezus: Verwonder u niet en Geef Mij te drinken
Zo kunnen we heel wat leren van een schijnbaar eenvoudig bevel, dat amper iets schijnt te betekenen voor ons, in de 21ste eeuw…
Woorden van Jezus (Mattheus 3,4,6)
Maar als gij aalmoes doet, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.
Woorden van Jezus (Mattheus 15,20)
Hij antwoordde en zei tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting?
Woorden van Jezus (Mattheus 22,23)
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.
Woorden van Jezus (Mattheus 24,25)
En Jezus zei tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
Woorden van Jezus (Mattheus 26,27)
Gij weet dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden.
Woorden van Jezus (Markus 1,2)
Volgt Mij, en Ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden.
Uit de brieven van D.J Crag (1)
We hebben niets, zelfs niet het recht geestelij­ke gevoel van ons niets-zijn of onze armoede en afhankelijk­heid.
UIt de brieven van D.J Crag (2)
Het gewone is niet gewoon, het kleine is niet klein en het alledaag­se is niet alledaags, wanneer het van God komt.
Uit de brieven van D.J Crag (3)
Echt, er blijft niets van me heel, als ik lees, hoe het op grond van Gods Woord bij mij moet zijn en als ik daarbij verge­lijk hoe het bij mij is....!
Uit de brieven van D.J.Crag (4)
Hoe weet je nu, dat je Hem in onverderfelijkheid liefhebt? Moet je daar nog een extra bewijs voor hebben, of ligt dat in de liefde zelf besloten?
Uit de brieven van D.J.Crag (5)
Dan wordt het een steeds groter wonder, dat dit zondige lichaam eens zal worden opgewekt in heerlijkheid, onverderfelijkheid, zondeloze reinheid.
Uit de brieven van D.J.Crag (6)
Het is waar: de liefde zoekt zichzelf niet. Maar u bent de liefde zelf niet. U hebt wel liefde voor God, maar u bènt niet liefde. Alleen God is Liefde.
Uit de brieven van D.J.Crag (7)
Wat worden toch de meeste mensen bekeerd door middel van hun moeder, door middel van hun grootmoeder (en vader / grootvader)!
Uit de brieven van D.J Crag (8)
Zo mogen we God zegenen voor onze verdrukkingen en beproevingen, onze ziekten, onze berovingen, onze verliezen en kruisen, onze kwellingen en onze vervolgingen.
Uit de brieven van D.J Crag (9)
Het gevoelen van Gods kinderen is: Wij willen afhankelijk zijn.
Uit de brieven van D.J.Crag (10)
en goede vriend kan een sublieme troost voor ons zijn in uren van eenzaamheid. En een Christen zal in zijn pelgrimsreis veel gelegenheden ontmoeten van eenzaamheid.
Uit de brieven van D.J.Crag (11)
Misschien merken we heel niet op bij het Bijbel lezen, dat het hoogste voorbeeld van Christelijke vriendschap in God Zelf is.
Uit de brieven van D.J.Crag (12)
Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen. Eigenlijk betekent dat: die tot Hem de toevlucht nemen.
Uit de brieven van D.J.Crag (13)
Hij werkt deze verootmoediging in uw ziel, waarbij u alleen maar het tegendeel krijgt te ervaren.
Uit de brieven van D.J.Crag (14
We zien hoeveel belang in de Schrift wordt gehecht aan de goede omgang met elkaar, de gemeenschap der heiligen, die zich ook heel nadrukkelijk uit in woorden.
Uit de brieven van D.J.Crag (15)
Welnu, straks zal er een heerlijke ineenvloeiing zijn van het verzadigd zijn met Hem en toch tegelijk een ten volle genieten van de gemeenschap der heiligen.
Uit de brieven van D.J.Crag (16)
Wat is het opnieuw toch weer duidelijk bewezen dat de weg der middelen de weg des HEEREN is; dat studie en onderzoek door God gezegend worden.
Uit de brieven van D.J.Crag (17)
O, dat uw hart het weer mag zien en gevoelen; dat uw ziel zich met Gods heiligen verheuge en verblijde!
Uit de brieven van D.J.Crag (18)
De gemeenschap der heiligen uit zich net niet lichamelijk en verlangt er niet zozeer naar om elkaar te zien maar zij kunnen zonder elkaar te zien toch hun band onderhouden.
Uit de brieven van D.J.Crag (18)
God heeft ons in de schepping begiftigd met de mogelijk­heid om Hem lief te hebben.
Uit het boek Openbaring - inleiding
De openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die spoedig moeten geschieden.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 1
Ik, Johannes, was op het eiland genaamd Patmos om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 gaat verder met de beschrijving van wat Johannes door de open deur in de hemel ziet.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 6
Johannes krijgt in hoofdstuk 6 verder te zien hoe de echte werkelijkheid er uit ziet, namelijk de onzichtbare realiteit, achter de schermen, in de hemelse troonzaal.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7 beschrijft hoe veilig Gods kinderen zijn te midden van alle huiveringwekkende en angstaanjagende gebeurtenissen. We lezen namelijk: God verzegelt ze.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8
Eén van de moeilijkste vragen van het boek Openbaring is hoe de volgorde van de hoofdstukken uitgelegd moet worden.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8:10-13
Opnieuw hoort Johannes een bazuin. Deze bazuin zegt tegen jou: bekeer je of je bent verloren! Of deze bazuin zegt tegen jou: verheug je in de Heere!
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 9
Troost biedt het boek Openbaring heel veel, maar..., wel dwars door de vreselijkste en meest huiveringwekkende catastrofen en ellenden heen.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 10
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat zien we ook in het volgende, tiende, hoofdstuk.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 11
God is groot in wijsheid en macht. Nu we voor de laatste keer over een stukje uit het boek Openbaring nadenken, zien we dat ook.
Wonderlijke Ontmoetingen (1)
Gods plan met mijn leven--Dat ben ik!--De bekering van een oude matroos
Wonderlijke Ontmoetingen (2)
Doen of gedaan?--De schoenlapper-Koningszoon
Wonderlijke Ontmoetingen (3)
2 x bang voor een kind van God--De kapitein en de Jood--Een vriendschapsband die eerlijk maakt
Wonderlijke Ontmoetingen (4)
Als de dienst van God alles in beslag neemt--Jasper, de oude steenklopper--Het vee op duizend bergen
Wonderlijke Ontmoetingen (5)
Drie keer Christus!--De vloekende soldaat--Een wonderlijke genezing
Wonderlijke Ontmoetingen (6)
Een standvastige prediker--Een diepschuldige ambtsdrager
Uit vroeger tijden (1)
Want wie veracht de dag der kleine dingen?
Robert Morrison en Jonathan Goforth
Uit vroeger tijden, Robert Morrison en Jonathan Goforth
Lessen uit Jona: Gods opdracht en de ongehoorzaamheid van Jona
En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona: Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar.
Lessen uit Jona: storm op zee en Jona overboord
Neem mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee stil worden van u; want ik weet dat deze grote storm u om mij overkomt.
Lessen uit Jona: Het gebed van Jona tot God
Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE, en Hij antwoordde mij; uit de buik van het graf schreide ik, en Gij hoorde mijn stem
Lessen uit Jona: Het gebed van Jona verhoord
In het tweede hoofdstuk van het boek Jona lezen we het gebed van de van God weggelopen en weer door Hem opgezochte profeet (vers 6), terwijl hij in de maag van de vis is.
Lessen uit Jona: Jona preekt in Nineve en moppert op God
En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.
Wie is God? (1)
God is het centrum van alles. De Bijbel wil ons vóór alle dingen iets vertellen over God.
Wie is God? (2)
Wie is God? Dat kunnen we lezen in Zijn Woord.
De kerk, de dienst en de leer
We zien dus dat er een ware en werkelijke vrijheid is, die Christus heeft verworven, en waarin Hij alle ware gelovigen heeft gebracht.
Overdenking van de schepping, Genesis 1
Wat kan ik in Uw schepping zien, o God, dan enkel wonderen? Gij maakte iets uit niets, en van dat iets alles. Gij Die zonder begin was, gaf een begin aan de tijd, en aan de wereld in de tijd.
Overdenking van de schepping van de mens, Genesis 1
Het toneel was eerst helemaal klaar gemaakt, daarna werd de mens voortgebracht als een speler of toeschouwer, opdat hij niet werkloos zou zijn of ontevreden.
Overdenking over het paradijs, Genesis 2 en 3
Hij Die Zich erin verblijdde te zien dat alles wat Hij had gemaakt, goed was, verblijdde Zich erin te zien dat alles wat Hij had gemaakt, het ook goed had.
Overdenking over Kaïn en Abel, Genesis 4
Dezelfde duivel die vijandschap zette tussen God en de mens, zet vijandschap tussen mens en mens.
Overdenking over de zondvloed - Genesis 6, 7 & 8
De wereld was nu zo vuil door de zonde, dat God het tijd vond om haar met een watervloed af te wassen.
Overdenking over Noach, Genesis 8 en 9
Niet zo spoedig is Noach uit de ark gekomen of hij bouwt een altaar. Niet een huis voor zichzelf, maar een altaar voor de Heere.
Overdenkingen over Abraham
Geen enkele tijd is lang voor het geloof dat heeft geleerd zijn hoop zonder te bezwijken of te mopperen uit te stellen.
Overdenkingen over Izak geofferd
Wat maar het dierbaarste is voor ons op aarde, is onze Izak. Gelukkig zijn wij als we het aan God kunnen offeren.
Overdenkingen over Jakob en Ezau
Deze twee zijn de strijders van twee naties. Het oorlogsveld is hun moeders buik. Hun onenigheid is over eerste-zijn en meeste-zijn.
Bijbelcatechisatie Genesis
Het boek Genesis beschrijft ons, wat God eeuwenlang mondeling liet overleveren.
Bijbelcatechisatie Exodus
De geschiedenis van dit boek wordt wel de geboorte van de staat Israël genoemd.
Bijbelcatechisatie Leviticus
In Leviticus komt vooral de levitische eredienst aan de orde: hoe God gediend wil zijn en hoe Hij met die mens omgang kan hebben.
Bijbelcatechisatie Numeri
Het boek heet in onze Bijbel
Bijbelcatechisatie Deuteronomium
Dit vijfde boek van Mozes, dat door de Heilige Geest hem is ingegeven, is een duidelijk bewijs van Gods blijvende zorg voor Zijn volk.
Bijbelcatechisatie Jozua
Het boek Jozua is erg belangrijk: het laat ons als in een schilderij zien hoe nauwgezet God al Zijn beloften vervult die Hij aan Zijn volk Israël heeft gedaan.
Bijbelcatechisatie Richteren
Het boek, dat ‘Richteren’ wordt genoemd, ontleent zijn naam aan de hoofdpersonen in deze periode van de geschiedenis van het volk Israël.
Bijbelcatechisatie Ruth
De Hoofdpersoon van dit boekje is de HEERE, Die in de lieflijke tekening van dit kleine boekje laat zien hoe Hij heidenen trekt tot binnen de lichtglans van Zijn heilrijk Woord.
Bijbelcatechisatie 1 Samuel
Hanna, Samuëls moeder, geeft haar kind aan God, waarin ze het voorbeeld is van alle godzalige ouders. Het gaat immers ook in het kinderen krijgen om God, Zijn eer, Zijn Rijk!
Bijbelcatechisatie 2 Samuel
De glorietijd van het Oude Testament komt in de boeken II Samuël en I Koningen aan de orde, onder de regering van David en zijn zoon Salomo.
Bijbelcatechisatie 1 Koningen
Al deze geschiedenissen zijn bedoeld als illustratie: zó is God en zó gaat Hij om met Zijn volk.
Bijbelcatechisatie 2 Koningen
In dit boek zien we enkele eeuwen van steeds grotere afval getekend, hoewel soms een godvrezende koning probeert het volk te doen terugkeren tot het spoor van Gods Wet.
Demonologie - 1
In onze tijd is wel duidelijk dat de duivel zowel maatschappij als kerk, zowel het persoonlijk geestelijk leven als het gezinsleven op zijn kop probeert te zetten.
Demonologie - 2
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
Demonologie - 3
De Schrift vertelt ons genoeg over demonen om er niet mee te spotten.
Demonologie - 4
Hoeveel mag het jou kosten om de boze machten uit hart en huis kwijt te raken?
Demonologie - 5
Houd er rekening mee: ze hebben Jezus Beëlzebul genoemd, opperduivel; ze zullen ook jou voor bezeten verklaren…
Demonologie - 6
Waaraan kunnen we demonische invloeden herkennen? Wel, altijd gaat het tegen Gods Woord in, altijd staat de mens in het middelpunt, altijd wordt God onteerd.
Demonologie - 7
Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, komt de boze, en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is.
Demonologie - 8
De duivel is, net als God, te herkennen in zijn kinderen. De kinderen van God lijken op hun Vader, en de kinderen van de boze op de hunne.
Demonologie - 9
Hoor jij bij hen die satan en al zijn demonen als hun vijanden bestrijden?
Demonologie - 10
Wat is het goed om nú de Duiveluitwerper te voet te vallen, zodat ook jij en ik Hem leren dienen in liefdevolle gehoorzaamheid!
Orthopraxie - 1
Ik behandel met jullie de voorschriften voor een Bijbelse praktijk (orthos praxie) van ons leven.
Orthopraxie - 2
Liefde is een onbegrijpelijke grootheid. Wandelen in de liefde is dus een onbegrijpelijke activiteit.
Orthopraxie - 3
Daarom weest niet onverstandig, maar verstaat wat de wil des Heeren is.
Orthopraxie - 4
Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles.
Orthopraxie - 5
Zo zijn de mannen verplicht hun eigen vrouwen lief te hebben, als hun eigen lichamen.
Orthopraxie - 6
En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is
Orthopraxie - 7
Als jij een onderdaan mag zijn van Gods heerlijk Koninkrijk, kom je Koninkrijkswetten tegen. Deze wetten zijn gewoon de Tien Geboden.
Orthopraxie - 8
In de Bergrede zet Gods Zoon uiteen wat de grondwet is voor alle onderdanen van Zijn Koninkrijk.
Orthopraxie - 9
In Mattheüs 6 vers 24 vertelt de Heere Jezus Zijn leerlingen dat niemand twee heren kan dienen.
Orthopraxie - 10
Daarom zeg Ik u: wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult.
Orthopraxie - 11
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
Orthopraxie - 12
Alle dingen dan die gij wilt, dat de mensen u zouden doen, doet gij hun ook zo; want dat is de wet en de profeten.
Orthodoxie(3): Verkiezing en verwerping
De hoofdzaak is de kwestie van Gods besluit tot zaligheid of tot verdoemenis: verkiezing en verwerping.
Orthodoxie(4): Verkiezing en verwerping
Een ieder die wil, mag komen, en mag in de Heere Jezus geloven, dat is: zijn vertrouwen op de Heere Jezus stellen.
Orthodoxie(5): Verkiezing en verwerping
Hoe kom je nu zover om in Christus te geloven?
Orthodoxie(6): Verkiezing en verwerping
Als iemand niet gelooft, kan hij het zichzelf verwijten, heeft hij het aan zichzelf te danken.
Orthodoxie(7): Verkiezing en verwerping
Als je Hem onvoorwaardelijk hebt mogen leren vertrouwen is het probleem van de verkiezing weliswaar voor je verstand niet opgelost, maar in ieder geval wel voor je hart.
Orthodoxie(8): Verkiezing en verwerping
Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd.
Orthodoxie(9): Verkiezing en verwerping
In artikel 12 gaat de Synode verder met een heel ander onderwerp, namelijk of en hoe je kunt weten dat je een uitverkorene bent.
Orthodoxie(10): Verkiezing en verwerping
We komen bij het moeilijkste stukje van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels: dat er niet alleen een verkiezing tot zaligheid is, maar ook een verwerping tot verdoemenis.
Orthodoxie(11): Jongstervende kinderen
Het onderwerp dat we in de Dordtse Leerregels nu onder de loep nemen, hoofdstuk I, artikel 17, gaat over de zaligheid van jongstervende kinderen.
Orthodoxie(12): Het offer van Christus
Het offer van Christus, voor wie is dat? Daarover gaan heel wat discussies. De Dordtse Leerregels hebben het er ook over.
Orthodoxie(13): Verlossing door genade
Wat bewerkt het lijden en bloedvergieten van Gods lieve Zoon? Wel, zegt paragraaf 7: de kruisdood van Christus bewerkt de verlossing van het verderf.
Orthodoxie(14): Zaligmaking
De kruisdood van Christus is niet krachteloos, maar heeft zaligmakende kracht. Voor wie? Voor de gelovigen of uitverkorenen.
Orthodoxie(15): Onze geestelijke staat
In de Dordtse Leerregels worden wij afgeschilderd zonder een streepje vleierij. Er blijft van ons niets over dan de diepste vernedering en verootmoediging.
Orthodoxie (1): Wie is God?
Buiten de Bijbel om is er geen kennis over God mogelijk. Dus om te weten Wie God is, moeten we de Bijbel raadplegen.
Orthodoxie (2): Wie is God?
God haat die boze, afgunstige, wraakzuchtige gedachten in jouw hart.
Uitleg bij 1 Korinthe 6:3
Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan?
The Westminster Shorter Catechism (1645)
Question 1: What is the chief end of man? Answer: Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy Him forever.
Als je in gesprek bent met andersdenkenden
Een jongere stelde mij de vraag: als je in een gesprek met andersdenkenden geen antwoord weet, ga je dan niet verschrikkelijk af? Of accepteren ze dat wel?
Geen zondebesef en geen berouw
Als we geen zondebesef hebben, wat moeten we dan met een zonde-vergevend God? Als we geen berouw hebben, wat moeten we dan met de troost van de Heilige Geest?
Anekdotes-1
De drie spotters--Verantwoordelijk voor je zonden--Het verhaal van de oude dokter
Anekdotes-2
Een dappere generaal--De slinger--De ondankbare Warburton
Brief aan Diognetes
Uit de anonieme brief aan Diognetes, vermoedelijk tweede eeuw na de geboorte van Christus:
Gelijkenissen: nieuwe wijn en oude zakken
En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken; an­ders zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven.
Bijbellezen aan tafel en dagsluiting
In veel gezinnen wordt enkele malen per dag na de maaltijd uit de Schrift gelezen.
Van lezers voor lezers: citaten van Thomas Watson
Van een lezer krijg ik trouw citaten van de Engelse prediker Thomas Watson toegestuurd. Graag laat ik jullie meelezen.
De Christenreis
Van uitgeverij de Ramshoorn te Goes ontving ik een prachtig boek, wat ik graag op deze twee bladzijden bij jullie aanbeveel. Het is De Christenreis
De Rechabieten - Over onze houding ten aanzien van normen en tradities
Op een dag zegt de Heere tot Jeremia (hoofdstuk 35): Ga naar het huis van de Rechabieten en spreek met hen.
Spreuken 1:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader, en verlaat de leer van uw moeder niet.
Spreuken 1:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.
De jeugdbijbel in de bijbel Spreuken 2:4,5
Zo gij de wijsheid zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan en gij zult de kennis van God vinden.
Spreuken 2:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild voor hen die oprecht wandelen.
Spreuken 3:1,2 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar laat uw hart mijn geboden bewaren. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen.
Spreuken 3:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want de HEERE kastijdt degene, die Hij liefheeft, ja zoals een vader een zoon, in wie hij een welbehagen heeft.
Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven
Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven.
Spreuken 4:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Weeg de gang van uw voet, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat haar borsten u te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.
Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat haar borsten u te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.
Spreuken 5:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want ieders wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijn gangen.
Spreuken 6:34-35 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in de dag der wraak zal hij niet verschonen. Hij zal geen verzoening aannemen; en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenkvergroot.
Spreuken 8:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
Spreuken 8:18 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Rijkdom en eer is bij Mij; duurzaam goed en gerechtigheid.
Spreuken 8:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud,      en Mijn inkomen is beter dan uitgelezen zilver.
Spreuken 8:20 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts.
Spreuken 8:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Opdat Ik Mijn liefhebbers doe be-erven, dat bestendig is; en Ik zal hun schatkamers vervullen.
Spreuken 8:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
Spreuken 9:5 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn die Ik gemengd heb.
Spreuken 10:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een zotte zoon is de droefheid van zijn moeder.
Spreuken 10:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De hoop der rechtvaardigen is blijdschap, maar de verwachting der goddelozen zal vergaan.
Spreuken 11:25a - de jeugdbijbel in de Bijbel
De zegenende ziel zal vet gemaakt worden.
Spreuken 13:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt, is een boom des levens.
Spreuken 13:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Die het Woord veracht, die zal verdorven worden; maar die het gebod vreest, die zal vergolden worden
Spreuken 14:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Elke wijze vrouw bouwt haar huis, maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.
Spreuken 14: 28a - de jeugdbijbel in de Bijbel
In de menigte van het volk is de heerlijkheid van een koning.
Spreuken 14:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De lankmoedige is groot van verstand,      maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.
Spreuken 14:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een gezond hart is het leven des vleses, maar nijd / afgunst is verrotting der beenderen.
Spreuken 15:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat en onrust daarbij.
Spreuken 15:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Het licht der ogen verblijdt het hart, een goed gerucht maakt het gebeente vet.
Spreuken 16:3 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wentel uw werken op de HEERE en uw gedachten zullen bevestigd worden.
Spreuken 16:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.
Spreuken 16:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud; en hoeveel beter is het verstand te bekomen dan zilver.
Spreuken 16:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken;      híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.
Spreuken 17:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een voortreffelijke lip past een dwaas niet, veel minder een prins een leugenachtige lip.
Spreuken 17:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De bestraffing gaat dieper in de verstandige dan de zot honderdmaal te slaan.
Spreuken 17:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een vriend heeft te allen tijde lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.
Spreuken 18:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De woorden des oorblazers zijn als van degenen, die gesla­gen zijn; en zij dalen in het binnenste van de buik.
Spreuken 18:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De Naam des HEEREN is een sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden
Spreuken 18:22 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft een welge­vallen getrokken van de HEERE.
Spreuken 19:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De arme, die in zijn oprechtheid wandelt, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is.
Spreuken 19:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Des konings gramschap is als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.
Spreuken 19:14 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Huis en goed is een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE.
Spreuken 19:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel
Tuchtig uw zoon als er nog hoop is.
Spreuken 20:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem.
Spreuken 21:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel
De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardige.
Spreuken 21:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De begeerte van de luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken
Spreuken 22:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Zet de oude palen niet terug, die uw vaders gemaakt hebben.
Spreuken 23:4,5 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Vermoei u niet om rijk te worden.... Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewis vleugels maken, als een arend die naar de hemel vliegt.
Spreuken 25:21,22 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Indien degene die u haat, hongert, geef hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken; want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen en de HEERE zal het u vergelden.
Spreuken 25:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.
Spreuken 27:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Beroem u niet over de dag van morgen want gij weet niet wat de dag zal baren.
Spreuken 28:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De goddelozen vluchten, waar geen vervolger is, maar een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid geschieden.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 3
Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een mens, gedrukt om het bloed van een ziel, zal naar de kuil toe vluchten; men ondersteune hem niet.
Spreuken 29:6 - de jeugdbijbel in de Bijbel
In de overtreding van een boze man is een strik, maar de rechtvaardige juicht en is blij.
Spreuken 30:2 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand; en ik heb geen mensenverstand.
Spreuken 30:33 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want de drukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 3:1-8
Het gesprek tussen Christus en Nicodemus, dat met deze verzen begint, is één van de meest belangrijke gedeelten van de hele Bijbel.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 4:28-29
Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet, een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 5:29
Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 6:47
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 8:56
Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, dat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 11:1 en 3
Nergens vinden we zulke overtuigende bewijzen van de Goddelijke kracht van de Heere Jezus als in dit hoofdstuk.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 13:30
Hij dan de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 20:19
Vrede te verspreiden zou het werk zijn van de Kerk.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 21:18-19
We leren in deze verzen, dat de toekomst van christenen, zowel in leven als in sterven, bekend is bij Christus.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 2:8-9
En er waren herders in diezelve landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 5:18-19,37
Dit gedeelte laat ons zien, welke moeite mensen voor iets over hebben, wanneer zij in nood zijn.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:20-21
Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broe­ders zijn dezen, die Gods Woord horen en het doen.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 11:5-8
Gebed kan nooit te sterk onder onze aandacht worden gebracht. Het ligt immers aan de wortel van de praktijk van ons Christendom.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 12:20-21
De ware Christen is de enige die werkelijk rijk en wijs is.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:1-3
En er waren in die tijd enigen aanwezig die Jezus boodschap­ten van de Galileeërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden had gemengd.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:15-16
Ondervinding toont ons, dat er het nauwste verband bestaat tussen de heiliging van de Sabbath en gezond christendom.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 15:18-20
De daad is het wezenlijke van de bekering tot zaligheid.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 18:1-8
Gods uitverkorenen zijn een volk, dat dag en nacht tot Hem roept.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 22:39-42
Vader, of Gij deze drinkbeker van Mij wilde wegnemen; doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:41-48
En Hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 24:6,8
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was ..., en zij werden indachtig Zijn woorden.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 1:1
Het begin van het Evangelie van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 6:30
En de apostelen kwam tezamen tot Jezus en boodschapten Hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd=onderwe­zen hadden.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 8:32-38
Want wat zou het de mens baten zo hij de hele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 10:46-47
En als Jezus en Zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs de blinde, aan de weg, bedelende.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 11:27-28
Door welke macht doet Gij deze dingen en wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen zoudt doen?
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 12:28
En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, gr
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 16:19-20
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 1:1-17,21
Het boek van het geslacht van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van David, de Zoon van Abraham
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 3:7-8
Hij dan ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn Doop komen, sprak tot hen: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn?
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 6:19-20
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 7:15-26
Maar wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 11:28-30
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 12:20a
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 4:1-12
Te dien tijde hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus; en hij zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in Hem.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 21:28-32
Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 22:1-4
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen