Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bijbelstudie


Psalm 79 bijbelstudie
Deze bijbelstudie onderzoekt de thema's van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in Psalm 79, in relatie tot de verwoesting van Jeruzalem en de tempel.
Waarom de wereld een hel nodig heeft - recensie
Een recensie van het essay waarom de wereld een hel nodig heeft van Arnold Huijgen aan de hand van een vergelijk met wat Joseph Ratzinger schrijft in zijn boek Dood en eeuwig leven.
Psalmen in de Hebreeuwse Bijbel
Een aantal kernzaken uit het boek Psalmen. De boektitel ‘Psalmen’ vindt zijn oorsprong niet in de hebreeuwse grondtekst, maar in de oude griekse vertaling ervan, de Septuaginta
Hebreeuwse Poezie - Parallellisme
Eerste deel van een beschrijving van de poëzie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Parallellisme wordt toegelicht.
Hebreeuwse Poezie - Acrostichon
Derde deel van een beschrijving van de Poezie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Acrostichon wordt toegelicht.
Geweldsteksten in de Psalmen
Geweldsteksten in de Psalmen in het licht van het Nieuwe Testament en Jezus’ oproep om de vijanden lief te hebben.
Goddelozen en Zondaars - woorden in de psalmen
De bijbelse begrippen Goddelozen en Zondaars uitgelegd aan de hand van de Hebreeuwse woorden.
Goedertierenheid in het Hebreeuws
Het begrip Goedertierenheid uitgelegd aan de hand van het oorspronkelijke Hebreeuws.
De po�zie van de lofzang van Maria
De lofzang van Maria als hebreeuwse po�zie
Hebreeuwse Poezie - Chiasme
Eerste deel van een beschrijving van de Poezie in het Bijbels Hebreeuws, waarin het begrip Chiasme wordt toegelicht.
Video over de Psalmen (Engels)
Engelstalige video over de Psalmen in de Bijbel
De verbinding tussen Psalm 42 en 43 - deel 1
De Psalmen 42 en 43 zijn aan elkaar verbonden door een vrijwel identiek vers dat drie keer voorkomt; twee keer in Psalm 42 en een keer in Psalm 43.
De verbinding tussen Psalm 42 en 43 - deel 2
De Psalmen 42 en 43 zijn ook aan elkaar verbonden door vers 42:10 en 43:2, en als geheel door een inclusio over het huis van God.
Wat de bijbel zegt over Abraham
Iedereen weet wel wie Abraham is. Zijn le�vensgeschie�denis is ons van thuis al bekend, toen Moeder ons vertelde, dat God hem riep uit Ur der Chaldee�n en wat hem daarna is overkomen.
Wat de bijbel zegt over benauwdheid
Nee, benauwdheid is niet aangenaam. Als predikant kom ik soms met mensen in aanraking, die een longkwaal hebben en zeer benauwd zijn. Ze kunnen haast geen adem halen.
Wat de bijbel zegt over de jeugd (1)
De jeugd is de beste tijd om God te vrezen. Vraag het maar aan Obadja, de hofmeester van koning Achab. Hij zegt tegen Elia: ik, uw knecht, nu vrees de HEERE van mijn jonkheid af.
Wat de bijbel zegt over de jeugd (2)
In het Nieuwe Testament komt het woord jeugd niet voor. Waarom niet? Omdat de statenvertalers steeds kozen voor het woord jonkheid, dat gewoon hetzelfde betekent.
Wat de bijbel zegt over de wederkomst
In het Oude Testament zien we namelijk dat de eerste en de tweede komst van Christus niet altijd precies gescheiden zijn.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (1)
Jehova s getuigen worden ze genoemd en noemen ze zichzelf. Ook wel: ernstige Bijbelonderzoekers. Het hoofdkwartier van hun godsdienst staat in New York.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (10)
Zoals jullie wel weten ontkennen de jehova getuigen dat de Heilige Geest God is. Ze zeggen dat de Heilige Geest zelfs niet een Persoon is, maar alleen een kracht.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (2)
In Colossenzen 2 vers 9 schrijft de apostel: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. De bijbel van de JG maakt daarvan: Want in hem woont de gehele volheid van de goddelijke hoedanigheid lichamelijk.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (3)
Is Christus God of is Hij het niet? Deze vraag is van het grootste belang. Wie Hem immers Goddelijke eer geeft, terwijl Hij geen God is, pleegt afgoderij en beledigt de enige ware God.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (4)
Johannes beschrijft in zijn evangelie dingen over Jezus Christus die in de andere drie evangeli�n niet staan. Vooral heel veel gesprekken van Jezus.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (5)
De Godheid van onze Middelaar is in de Heilige Schrift duidelijk beschreven. Toch staan er ook gegevens in de Schrift die schijnen het tegendeel te zeggen. Daar gaan we nu naar kijken.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (6)
De verhouding tussen man en vrouw is een afspiegeling van de verhouding tussen God en Christus. De man wordt het hoofd van de vrouw genoemd en God het Hoofd van Christus.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (7)
Zou de Heere Jezus alles weten, of was Hij ten aanzien van sommige dingen onwetend? Tegenover de valse godsdienst van de Jehovahgetuigen belijden wij dat Jezus waarachtig God is.
Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (8)
De vijf Namen die in dit vers aan de Zoon, de beloofde Messias, worden gegeven duiden erop, dat Hij niet alleen een mens is, niet alleen een voor�treffelijk en machtig mens is zelfs, maar dat Hij ook God is.
Wat de bijbel zegt over elkaar vergeven (1)
Hoewel het onderwerp niet zo aangenaam is, is het toch heel nuttig om er ons in te verdiepen. Er wordt namelijk in de Bijbel best grote nadruk gelegd op het elkaar vergeven.
Wat de bijbel zegt over elkaar vergeven (2)
Kun je altijd je naaste vergeven? Op de laatste vraag wil nu eerst ingaan. Er zijn situaties, zó moeilijk, zó erg, zó vol leed en ellende, dat we niet zomaar kunnen vergeven.
Wat de bijbel zegt over Gods Woord
De Bijbel spreekt niet alleen over allerlei onderwerpen van het dagelijkse leven, of over allerlei onderwerpen van het geestelijke leven, maar de Bijbel spreekt ook over zichzelf.
Wat de bijbel zegt over heersen
Emancipatorisch, zoals wij ongemerkt en onge�wild allemaal een beetje zijn -door de infectie van onze tijd-, zijn wij eigenlijk niet zo voor het woord heersen of heerschappij hebben.
Wat de bijbel zegt over hoop
Helaas gebruiken veel kerkmensen het woord hoop / hopen in de afgesleten betekenis van graag willen. Het gevolg daarvan is, dat we bij het lezen in Gods Heilig Woord ook denken dat d�t bedoeld is, wanneer het over hoop gaat.
Wat de bijbel zegt over kastijding (1)
Wat betekent kastijding? Twee dingen: opvoeding en tuchtiging. Het Griekse woord is paideuoo, waarvan ons woord pedagoog en pedagogiek is afgeleid.
Wat de bijbel zegt over kastijding (2)
Heel de brief aan de Hebree�n is een doorlopende waarschuwing om niet te verslappen, maar standvastig te zijn. En in dat verband schrijft de apostel nu over kastijding.
Wat de bijbel zegt over lankmoedigheid
Langzaam toornig is de Hebreeuwse uitdrukking voor lankmoedig. Daarmee wordt duidelijk, dat lankmoedigheid eigenlijk een negatieve uitdrukking is.
Wat de bijbel zegt over matigheid
Dit woord betekent volgens het woordenboek in de eerste plaats: verstandigheid, bezonnenheid, bezadigdheid en in de tweede plaats: zelfbeheersing, gematigdheid, zedigheid.
Wat de bijbel zegt over oefening
De Bijbel gebruikt het woord oefenen voor verschillende dingen. Soms wordt ermee bedoeld, dat iemand geoefend is in het strij�den, oorlog voeren
Wat de bijbel zegt over rijkdom
Of wij het willen of niet, geld houdt zijn bekoring. Voor we het weten, zitten we eraan vast. Veel mensen zeggen, dat ze er niks om geven, maar er zijn echt niet veel mensen, die er w�rkelijk los van zijn.
Wat de bijbel zegt over strijd
Zalig worden is een eenzijdig Godswerk, zo wordt wel eens gezegd. Dat betekent: wij doen niet mee, wij helpen God niet mee, Hij doet het geheel alleen.
Wat de bijbel zegt over toorn
Heb jij het wel eens gebeden: O HEERE, straf mij niet in Uw toorn? Voel jij dan iets van Gods toorn? Deze toorn van God is niet zoals van ons, maar rein, heilig en rechtvaardig.
Wat de bijbel zegt over zachtmoedig
Een zachtmoedige is daar iemand, die geen bezit heeft. Nu, als wij ergens op tegen zijn, dan is het wel om arm te worden, een bezitsloze te worden.
De Psalmen - inleiding op de psalmen
Wat de Psalmen ons te zeggen hebben, is de inhoud van dit artikel.
Calvijn over Psalmen 1-41
Het psalmboek leert ons dat wij een vertrouwelijke toegang tot God hebben.
Het psalmboek: psalm 1 en 2
Psalm 1 is een soort opschrift voor heel het boek van de Psalmen. We zien dat het gaat over twee soorten mensen.
Het psalmboek: psalm 3 en 4
Psalm 3 gaat over strijd en overwinning, een onderwerp dat tamelijk vaak aan de orde is, niet alleen in de psalmen, maar ook in het leven van een 21ste eeuwse christen.
Het psalmboek: psalm 5 en 6
In Psalm 5 is iemand aan het woord, die de dag niet kan en niet wil beginnen zonder eerst ‘contact’ met God te hebben gehad (vers 4).
Het psalmboek: psalm 7 en 8
We zijn toegekomen aan Psalm 8. Een Psalm over de grootheid van God in de schepping en in de paradox of schijnbare tegenstrijdigheid van het kleine.
Het psalmboek: psalm 9
Ik kan het je aanraden: begin elke dag met het loven van God, dat is: bedenk waarom je God nu zou willen en kunnen prijzen en danken.
Het Psalmboek van Petrus Datheen
Uit de voorrede - het Psalmboek van Petrus Datheen
Bijbelteksten over evangelisatie
Bijbelteksten over evangelisatie. Deze teksten uit de Bijbel hebben betrekking op evangelisatie. Ze kunnen gebruikt worden om voor het evangeliseren gemotiveerd te raken.
Psalm 2 en jij
Aan de ene kant zien we in deze Psalm dat God Zich niets hoeft aan te trekken van de zonden die wij doen. Aan de andere kant dat de Heere elke zonde serieus neemt.
Psalm 3 en jij
Deze psalm gaat over de ellendige tijd dat David moest vluchten voor zijn zoon Absalom.
Psalm 4 en jij
Geef, HEERE, antwoord op mijn klagen, o God van mijn gerechtigheid. U hebt mij altijd op mijn vragen, gered uit al mijns vijands hinderlagen. Hoor mijn gebed, dat tot U schreit.
Psalm 5 en jij
Er zijn altijd mensen die graag zien dat christenen iets verkeerds doen. Daarom is het niet overbodig om dagelijks met dit vers te bidden: HEERE, Leid mij in Uw gerechtigheid.
Psalm 6 en jij
Psalm 6 wordt in sommige bijbeluitgaven aangeduid met ‘eerste boetpsalm’.
Psalm 7 en jij
In Psalm 7 komen we in een totaal andere sfeer terecht dan in de vorige Psalm. Hier is iemand aan het woord die om Gods straf vraagt (vers 7): ‘Sta op, HEERE, in Uw toorn.’
Psalm 8 en jij
O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
Psalm 9 en jij
In deze Psalm komt de tweeslag van Psalm 1 heel duidelijk uit: het gaat over heel grote blijdschap, en over heel strenge straf.
Psalm 10 en jij
Psalm 10 leert ons om te waarderen dat we in een rechtsstaat leven, een maatschappij waarin orde en recht is, waar politie toeziet op de veiligheid van de burgers - al zijn er helaas ook uitzonderingen.
Psalm 11 en jij
De zeven verzen van Psalm 11 snijden hetzelfde onderwerp aan dat in Psalm 10 uitgebreid aan de orde kwam.
Psalm 12 en jij
Tegenover de leugenachtige woorden van mensen om hem heen, richt de dichter zijn en onze aandacht op het waarachtige spreken van God.
Psalm 121 - bijbelstudie
Psalm 121 is een prachtige psalm die ons herinnert aan de zorgzame en beschermende hand van God. Dit is een bijbelstudie over Psalm 121 met enkele vragen over de Psalm.
Psalm 13 en jij
In Psalm 13 spreekt de dichter écht geloofstaal: terwijl hij ervaart dat God hem vergeet, gelooft hij dat God hem niet vergeet.
Psalm 139 bijbelstudie
Psalm 139 is een prachtig en diepgaand gedicht over de alwetendheid, alomtegenwoordigheid en scheppende liefde van God voor de mens. Dit is een bijbelstudie over Psalm 139.
Psalm 14 en jij
Twee keer staat de Psalm die op deze bladzijde onder onze aandacht is, in de Bijbel (Psalm 53). Op deze bladzijde kun je lezen hoe een evangelist in Toronto over deze Psalm preekte.
Psalm 15 en jij
‘HEERE, wie zal verkeren in Uw tent?’
Psalm 16 en jij
Psalm 16 is een Messiaanse Psalm.
Psalm 17 en jij
In Psalm 17 laat de dichter zich heel open-hartig in zijn hart zien. Hij richt zich wel op God, maar schrijft het ook voor óns op.
Psalm 18 bijbelstudie
Psalm 18 is een lofzang van Koning David aan God voor Zijn bescherming en verlossing. Het is een diepgaande uitdrukking van dankbaarheid en vertrouwen in God.
Psalm 18 en jij
David dankt God voor de overwinningen die hij kreeg op zijn vijanden: Saul, de Filistijnen en anderen.
Psalm 19 en jij
Twee Psalmen lijken samengesmolten te zijn in Psalm 19: de verzen 1-7 en de verzen 8-15. Het eerste deel gaat over de kennis van God uit de schepping. Het tweede deel over de wet van God.
Psalm 20 en jij
Psalm 20 is een zegenspreuk of zegenwens; de lezer wordt allerlei goeds toegewenst, namelijk van Boven, bij God vandaan.
Psalm 21 en jij
Psalm 21 kunnen we - dat ziet iedereen die de Psalm leest, al is het nog zo vluchtig - een koningspsalm noemen. God wordt geprezen omdat Hij de koning heeft gezegend.
Psalm 22 en jij
Een bekende Psalm is Psalm 22: de lijdenspsalm bij uitstek. Jezus haalt immers uit het eerste vers van deze Psalm de woorden voor Zijn diepste klacht aan het kruis: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten’?
Psalm 23 bijbelstudie
Psalm 23 is een troostende herderspsalm. Psalm 23 spreekt van de geruststellende aanwezigheid van God in alle omstandigheden van het leven. God zal je leiden in je leven!
Psalm 23 en jij
Wie kent niet de Psalm van ‘De HEERE is mijn Herder’?
Psalm 24 en jij
Heft uw hoofden op, o poorten, en verheft u, o eeuwige deuren, opdat de Koning der ere ingaat!
Psalm 25 en jij
David bidt om vergeving. In hem is geen reden dat God die zou geven, want zijn ongerechtigheid is groot! Toch durft hij op vergeving te hopen.
Psalm 26 en jij
De dichter van deze Psalm is heel zeker van zijn zaak. Hij vraagt de alwetende God om een inwendig onderzoek in te stellen in zijn diepste innerlijk.
Psalm 27 en jij
De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is de kracht van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 28 en jij
Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem van mijn smekingen gehoord.
Psalm 29 en jij
Psalm 29 wordt wel de onweerspsalm genoemd.
Psalm 30 en jij
Over het geheel genomen is Psalm 30 een blijde Psalm. David is de Heere dankbaar voor de verlossingen die hij mocht ontvangen.
Psalm 31 en jij
De kern van deze Psalm is: vertrouwen op God in de grootste nood.
Psalm 32 en jij
Met Psalm 32 komen we bij een heel bekende Psalm. Wie kent niet de prachtige belofte van vers 8: ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn’?!
Psalm 33 en jij
We worden opgeroepen een nieuw lied voor de Heere te zingen.
Psalm 34 en jij
David is in een benarde situatie, zo blijkt uit het opschrift: in handen van de Filistijnen... Doodsbenauwd is hij. Wat doet hij? Hij roept tot God, net zo krachtig als hij maar kan.
Psalm 35 en jij
Een niet zo bekende Psalm ligt voor ons, waarin David klaagt over onrecht dat hem werd en nog wordt aangedaan.
Psalm 36 en jij
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond. HEERE, Gij behoudt mensen en beesten.
Psalm 37 en jij
Verlustig u in de HEERE, dan zal Hij u geven de begeerten van uw hart.
Psalm 38 en jij
De dichter lijdt aan melaatsheid en wordt daardoor bepaald bij zijn zonden, of hij lijdt onder de last van zijn zonden en tekent dit met het beeld van melaatsheid.
Psalm 39 en jij
‘Heere, maak mij mijn einde bekend, en wat de maat van mijn dagen is; dat ik weet, hoe vergankelijk ik ben.’
Psalm 40 en jij
Ik veronderstel dat Psalm 40 je niet helemaal onbekend voorkomt.
Psalm 41 en jij
Geloofd zij de HEERE, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid!
Psalm 42 en jij
Wie kent niet de Psalm van het ‘hijgend hert’? Ken jij ook het verlangen van dat hert? De dichter van deze Psalm verlangt naar God.
Psalm 43 en jij
De 43ste Psalm is (in ieder geval gedeeltelijk) heel bekend om zijn bede om licht en waarheid als leiding naar Gods huis.
Psalm 44 en jij
Deze Psalm wordt wel een geschiedenispsalm genoemd. Het gaat over de geschiedenis, een stukje tenminste, van het volk Israel. Vooral dat zij in het beloofde land kwamen.
Psalm 45 en jij
Psalm 45 functioneert als een sleutel om het boek Hooglied te openen.
Psalm 46 en jij
Laat los, en weet, dat Ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.
Psalm 47 en jij
‘De hemelvaartspsalm’, zo staat Psalm 47 bekend.
Psalm 48 en jij
We zouden Psalm 48 de ‘kerkpsalm’ kunnen noemen. Het gaat over Jeruzalem in kerkelijk opzicht.
Psalm 49 en jij
Het ontgaat de aandachtige lezer niet dat hier ontzaglijke dingen worden gezegd.
Psalm 50 en jij
Waar gaat Psalm 50 over? God beoordeelt Zijn volk (vers 4).
Psalm 51 en jij
‘Ontzondig mij met hysop, ja, met bloed. Zo wordt mijn ziel gereinigd voor Uw ogen. Was mij in Uw fontein, vol mededogen, nog witter dan de sneeuw, nog vers en goed.’
Psalm 52 en jij
Wat is de Bijbel toch vol van allerlei ellende. Toch is het goed om dat Boek te lezen, want je kijkt bij al die gruwelverslagen niet door een venster, maar in een spiegel.
Psalm 53 en jij
Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Samen zijn zij onnuttig geworden.
Psalm 54 en jij
David bevindt zich in een heel gevaarlijke omstandigheid: volksgenoten verraden hem aan koning Saul. Hij kan zich alleen door de vlucht in veiligheid brengen.
Psalm 55 en jij
In Psalm 55 heeft David het ontzettend moeilijk.
Psalm 56 en jij
Net als in Psalm 16 lezen we in het opschrift van deze Psalm ‘een gouden kleinood’. Ook de volgende vier Psalmen (57-60) hebben dit opschrift.
Psalm 57 en jij
Wat zegt God in deze Psalm over Zichzelf?
Psalm 58 en jij
Goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan. Leugensprekers dwalen van moeders buik aan.
Psalm 59 en jij
In Gods bescherming zijn wij veiliger dan in een goed versterkt kasteel - of welke moderne beveiliging we ons ook maar indenken.
Psalm 60 en jij
Een bloedige Psalm. Wanneer 12.000 vijandelijke soldaten sneuvelen, is dat niet niets! Wat moet je daar nu toch mee - op school, je werk, of thuis?
Psalm 61 en jij
Ik zal Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betaal, dag bij dag.
Psalm 62 en jij
In Psalm 62 gaat het onder andere over gemene lieden. Weet jij wat dat voor soort mensen zijn? Niet onbetrouwbare mensen, maar gewone mensen.
Psalm 63 en jij
Een intens verlangen komt ons in deze Psalm tegemoet, verlangen naar God. De nabijheid bij Hem wordt gezocht.
Psalm 64 en jij
Opnieuw een nare toestand, waarin David zich bevindt.
Psalm 65 en jij
Van al je zonden te worden gereinigd en vervolgens te genieten van het leven dat je elke dag van de Heere ontvangt - dat zijn de onderwerpen van Psalm 65.
Psalm 66 en jij
Tijd blijkt iets vreemds te zijn, als je vers 6 leest. De dichter beschrijft in dit vers het grote wonder van God dat Hij in Mozes’ tijd de Schelfzee droog maakte.
Psalm 67 en jij
Psalm 67 kunnen we wel een zendingspsalm noemen.
Psalm 68 en jij
Een lange en gedeeltelijk heel bekende Psalm is Psalm 68. Maar het is goed om ons af te vragen of we de God van deze Psalm ook kennen.
Psalm 68 en jij, deel 2
Het tweede deel van Psalm 68 is niet zo bekend als het eerste. Toch kunnen we er veel uit leren. Ook hier beschrijft de dichter hoe goed God voor Zijn volk is.
Psalm 69 en jij
Opnieuw hebben we een Psalm voor ons waarin geleden wordt, waarin we merken hoe ellendig Gods volk in de dagen van het Oude Testament er vaak aan toe was.
Psalm 70 en jij
Opmerkelijk vind ik in deze Psalm dat David - terwijl hij heel erg in nood is - voor anderen bidt.
Psalm 71 en jij
Een belangrijk woord in Psalm 71 is het woord gerechtigheid. Vijf keer heeft de dichter het erover.
Psalm 72 en jij
In Psalm 72 bereidt David zich voor op zijn abdicatie. Hij is oud en zwak geworden. Salomo zal hem opvolgen. Hoe moet hij regeren?
Psalm 73 en jij
Heb jij wel eens gedacht (of ook gezegd): ‘Dat doet God helemaal verkeerd!’? Of: ‘Dat is niet eerlijk van God!’? Asaf, de dichter van Psalm 73, doet dat.
Psalm 74 en jij
Intens is het lijden dat Gods volk moet ondergaan, zoals beschreven staat in Psalm 74: ‘O God, waarom verstoot U in eeuwigheid?’
Psalm 75 en jij
Om Gods wonderen te kunnen vertellen, moeten we ze eerst kennen, weten welke wonderen Hij deed. Daar moeten en mogen we ons blijvend in verdiepen.
Psalm 76 en jij
De Psalm vertelt ons dat er vijanden rondom Salem waren, maar dat God ze allemaal heeft verslagen.
Psalm 77 en jij
Een verdrietige man is in Psalm 77 aan het woord: hij voelt zich van God verlaten.
Psalm 78 en jij
De 78ste Psalm is een leerdicht, een geschiedenispsalm.
Psalm 79 en jij
Help ons, o God van ons heil, ter oorzake van de eer van Uw Naam.
Psalm 80 en jij
De dicher van Psalm 80 weet: God woont tussen de cherubs op het verzoendeksel: Herder van Israel, Die tussen de cherubs zit.
Psalm 81 en jij
Een heel bekende Psalm vraagt vandaag onze aandacht. Hierin staat het eerste versje dat wij onze kinderen leerden: ‘Opent uwe mond.’
Psalm 82 en jij
Als je deze Psalm rustig op je in laat werken, denk je misschien wel: ik voel me niet aangesproken. Toch gaat het ook over jou en mij.
Psalm 83 en jij
Wie de krant leest bij het licht van Psalm 83, kan het helemaal eens zijn met de uitspraak van Prediker 1, dat er geen nieuws onder de zon is.
Psalm 84 en jij
Een geliefde Psalm, zo kunnen we Psalm 84 wel noemen. Het verlangen naar het heiligdom, de ontmoeting met God daarin, staat centraal.
Psalm 84 en jij, deel 2
Ook een belangrijk thema in Psalm 84 is het volstrekte vertrouwen op God, Die met de zon wordt vergeleken en met een schild.
Psalm 85 en jij
Een niet te vergeten les uit Psalm 85 is wat je met vers 9 mag doen: ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal.’
Psalm 86 en jij
‘U, HEERE, ben goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen.’
Psalm 87 en jij
Die heidenvolken, waarover Psalm 86 het even had, komen in de eigenaardige Psalm die we nu voor ons hebben, uitgebreid ons voor ogen.
Psalm 88 en jij
Als jij ook maar iets van de diepe smart van de psalmist zult moeten meemaken, krijg je het niet gemakkelijk.
Psalm 89 en jij
Een wonderlijke mengeling van twee totaal tegengestelde onderwerpen komt in deze lange Psalm aan de orde: Gods trouw en Gods ontrouw.
Psalm 89 en jij, deel 2
Hoewel Ethan, de dichter van deze Psalm, in grote moedeloosheid verkeert, toch schrijft hij 38 verzen lang over Gods onuitsprekelijke rijke genade.
Psalm 90 en jij
De oudjaarspsalm wordt Psalm 90 wel genoemd. Voor jonge lezers lijken de leeftijden die Mozes hier noemt, nog ver weg: zeventig / tachtig. Maar het gaat sneller dan je denkt...
Psalm 91 bijbelstudie
Psalm 91 is een prachtige psalm die spreekt over de bescherming, troost en zegen die God biedt aan degenen die hun vertrouwen op Hem stellen. Dit is een bijbelstudie over Psalm 91.
Psalm 91 en jij
In de schuilplaats van de Allerhoogste te mogen zijn, geeft vast een goed en veilig nieuw jaar, denk je niet?
Psalm 92 en jij
De inhoud van dit lied is God loven voor Zijn voortgezette schepping = het onderhouden van Zijn schepping, het in stand houden van het heelal.
Psalm 93 en jij
Een korte Psalm ligt voor ons. Toch staat er veel troost in.
Psalm 94 en jij
Een heel andere sfeer roept Psalm 94 op: het gaat over Gods wraak en vergelding.
Psalm 95 en jij
Twee schijnbaar losse onderwerpen vinden we in deze Psalm: eerst een oproep om God met grote blijdschap te loven. Vanaf vers 8 is de toon van de Psalm heel anders: ernstig.
Psalm 96 en jij
De dichter van Psalm 96 is er vol van: alle mensen moeten weten Wie God is, hoe goed Hij is, dat Hij al onze liefde en al ons vertrouwen waard is.
Psalm 97 en jij
Net als de Psalmen 93, 96 en 98 is Psalm 97 een Koningspsalm. Vers 1 begint er meteen mee: ‘De HEERE regeert.’
Psalm 98 en jij
‘Een adventspsalm’ kun je wel boven Psalm 98 schrijven. Wat een verlangen spreekt eruit!
Psalm 99 en jij
Opnieuw een Koningspsalm, zoals wel wordt gezegd.
Psalm 100 en Calvijn
De Psalmist wekt de gelovigen op God te loven, omdat Hij hen tot Zijn volk heeft verkoren en onder Zijn heilige hoede heeft genomen.
Psalm 100 en Matthew Henry
De redenen tot lof zijn van groot gewicht: u moet weten wat God is in Zichzelf, en wat Hij voor u is.
Psalm 101 en jij
Psalm 101 werd wel een vorstenspiegel genoemd.
Psalm 102 en jij
De dichter is heel moedeloos (vers 1-12). Maar toch, in vers 13 gloort er hoop en moed: ‘Maar Gij, HEERE, blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.’
Psalm 103 en jij
Een heel bekende Psalm met een onzegbaar rijke inhoud ligt nu voor ons.
Psalm 104 en jij
De ‘natuurpsalm’ wordt Psalm 104 wel genoemd. Gods grootheid en aanbiddelijkheid als Schepper en Onderhouder wordt uitgebreid beschreven en bezongen.
Psalm 105 en jij
Heel wat keren per jaar wordt uit deze Psalm gezongen.
Psalm 106 en jij
In Psalm 105 had de dichter Gods weldaden beschreven, nu lees je de reactie van het volk op deze goedheid van God. En die reactie is erg treurig!
Psalm 107 en jij
Looft de HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Psalm 108 en jij
Een lofpsalm. God te loven, daarvoor is uiteindelijk het leven bedoeld.
Psalm 109 en jij
In een heel andere sfeer dan in de vorige Psalm verkeert de dichter van Psalm 109. Er is een valse beschuldiging tegen hem ingebracht; en mensen verwensen hem, vervloeken hem.
Psalm 110 en jij
Geen enkel vers uit alle 150 Psalmen wordt in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald als Psalm 110 vers 1.
Psalm 111 en jij
Heb jij ook zo‘n vermaak in het onderzoeken van Gods werken?
Psalm 112 en jij
Weet jij wat wordt bedoeld met de uitdrukking ‘de praktijk der godzaligheid’? Lees Psalm 112 en je weet het: eerlijk en oprecht leven.
Psalm 113 en jij
In Psalm 113 gaat het over de mensen die God na aan het hart liggen en Gods wakend, beschermend en verzorgend oog is onophoudelijk op hen.
Psalm 114 en jij
Heel wat onderwerpen zijn al aan ons oog voorbijgegaan, maar nog nergens vond je in heel het Psalmboek wat je nu in deze onbekende 114de Psalm leest.
Psalm 115 en jij
Een Psalm die de opperheerschappij van onze God belijdt, waarin geen enkele god aan Hem gelijk is, en waarin een krachtige aansporing ligt om Hem volledig te vertrouwen.
Psalm 116 en jij
Wat een onuitsprekelijk mooie Psalm is Psalm 116! Ellende, verlossing en dankbaarheid komen zo heel duidelijk en hartroerend erin naar voren.
Psalm 117 en jij
Een korte Psalm, de kortste Psalm, ligt voor ons. Toch staat er veel troost in.
Psalm 118 en jij
Wat staat er voor bijzonders in deze Psalm? Dat God mensen verlost en redt.
Psalm 119 en jij
Het belangrijkste onderwerp van Psalm 119 is Gods wet. Of iets nauwkeuriger gezegd: de waarde van Gods wet.
Psalm 120 en jij
De psalmist verkeert in onze Psalm in een ver land, onder vijandige mensen, die het hem benauwd maken, vers 1, en hem belasteren (vers 2).
Psalm 121 en jij
Psalm 121 uitgelegd voor jongeren. De situatie van de dichter in Psalm 121 is dat hij gevaren ziet opdoemen, op zijn reis naar het heiligdom.
Psalm 122 en jij
Psalm 122 is een blijde Psalm, zoals je meteen aan het begin kunt lezen: ‘Ik verblijd mij in degenen die tegen mij zeggen: wij zullen naar het huis des HEEREN gaan.’
Psalm 123 en jij
In deze korte Psalm wordt ons de verhouding tussen God en Zijn volk getekend met het beeld van een slaaf en een slavin die afhankelijk zijn van hun meester en meesteres.
Psalm 124 en jij
Maak jij er ernst mee om bevrijd te worden uit het net van de vogelvanger?
Psalm 125 en jij
Een kleine en onbekende Psalm is Psalm 125. Toch vind je er een heerlijke troost in, wanneer je op de HEERE vertrouwt.
Psalm 126 en jij
Psalm 126 is - vermoed ik - wat bekender: over die boer die met tranen graan zaait en die later met gejuich aren maait.
Psalm 127 en jij
Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Psalm 128 en jij
Opnieuw een onbekende Psalm, behalve voor dominees die trouwdiensten leiden. Want in ons huwelijksformulier staat Psalm 128 afgedrukt.
Psalm 129 en jij
Opnieuw een onbekende Psalm. Een lijdenspsalm. Het volk Israel klaagt hierin over het lijden dat ze alle eeuwen moeten doorstaan.
Psalm 130 en jij
Voor allen die het leven niet zo eenvoudig vinden, maar nog al eens diepten en moeiten ervaren, spreekt het begin van Psalm 130 aan: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!’
Psalm 131 en jij
n deze Psalm vertelt David over zichzelf. Hij zegt dat hij niet hoogmoedig is.
Psalm 132 en jij
In deze Psalm lezen we over het vurige verlangen in het hart van koning David om een ereplaats te geven aan de ark.
Psalm 133 en jij
Een bekende Psalm die over een prachtig onderwerp gaat: liefde en vrede, eensgezindheid en zegen.
Psalm 134 en jij
Een bekende Psalm die nog al eens wordt gezongen, bij een doopdienst of een huwelijksbevestiging: ‘Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’
Psalm 135 en jij
Opnieuw worden Gods knechten opgeroepen om de HEERE te prijzen. Waarom zou je dat doen? Omdat Hij het waard is en omdat jij het niet laten kunt.
Psalm 136 en jij
Er zijn best heel wat dingen te noemen waaruit blijkt dat de genadige verbondstrouw van God eindeloos is.
Psalm 137 en jij
Psalm 137 zegt iets over het onpeilbare verdriet dat de bevolking van Jeruzalem leed, toen ze na maanden van belegering en een vreselijke tocht in Babel aankwamen.
Psalm 138 en jij
Gods Woord is volmaakt betrouwbaar!
Psalm 139 en jij
Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, U weet alles.
Psalm 140 en jij
Ik vermoed dat Psalm 140 niet zo tot de verbeelding spreekt. Opnieuw gaat het over mensen en machten die het op het leven van de dichter hebben voorzien.
Psalm 141 en jij
De dichter is er diep van doordrongen dat hij zonder God niet kan, geen dag.
Psalm 142 en jij
Tot U riep ik, o HEERE! Ik zei: ‘U bent mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.’
Psalm 143 en jij
Wat een wonder om met de dichter van deze Psalm te hebben geleerd in vers 2: ‘Ga niet met mij in het gericht, want niemand die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.’
Psalm 144 en jij
We komen in deze nieuwe Psalm in een vergelijkbare omstandigheid terecht als in de vorige vier. Vers 1 heeft het meteen over oorlog voeren en vers 2 over volken onderwerpen.
Psalm 145 en jij
Psalm 145 is een acrostichon. Dat is: een lied waarvan de eerste regel van elk couplet of vers met de volgende letter van het alfabet begint.
Psalm 146 en jij
Een bekende trouwtekst vinden we in Psalm 146, namelijk vers 5: ‘Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is.’
Psalm 147 en jij
Volgens de dichter is het betamelijk om God te loven. Het past ons om Hem te loven.
Psalm 148 en jij
Loof Hem, zon en maan. Loof Hem, alle lichtende sterren.
Psalm 149 en jij
Zing, halleluja!, zing de HEERE Een nieuw gezang, Zijn Naam ter ere.
Psalm 150 en jij
Heel typisch is het dat in deze laatste Psalm zoveel muziekinstrumenten worden genoemd.
De wet van Mozes en jij: ceremoniele en burgerlijke wetten
In het Oude Testament staan veel wetten. De meest bekende staan in de Tien Geboden. Elke zondagmorgen hoor je die voor­le­zen in de kerkdienst. Deze Tien Geboden noemen we wel de ‘zedelijke wet’ of ‘de morele wet’.
De wet van Mozes en jij: eerbied en slaven
Als slaaf te worden verkocht en het eigendom van je heer te zijn, is het meest vernederende voor een mens. In de Bijbel komt het echter voor. Wat gebiedt God dienaangaande?
De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenliefde
God zorgt ervoor dat er wetten zijn, wanneer verschrikkelijke situaties zich helaas mochten voordoen. Maar veel beter is het natuurlijk, wanneer dat niet zou hoeven te gebeuren.
De wet van Mozes en jij: Spijswetten en laster
Heel nauwkeurig regelt God de dingen die gebeuren moeten en voorziet Hij in de dingen, die misschien gebeuren zullen.
De wet van Mozes en jij: tijdsindeling en Sabbath
Wanneer de Heere voor het burgerlijke leven allerlei dingen op een rij zet, staat daarin ook iets over niet teveel werken.
De wet van Mozes en jij: feesten en blijdschap
God wilde, dat Zijn volk met blijdschap Hem zou dienen. Hij gaf ze drie keer per jaar een week of wat rust om met alle werk te stoppen en bijeen te komen bij het altaar, in de tempel.
De wet van Mozes en jij: tabernakel en verzoening
Als je in het boek Exodus leest over de bouw van de Tabernakel en alles wat daarin was, dan vraag je je misschien wel eens af: wat betekenen al die ver­schillen­de dingen?
De wet van Mozes en jij: Tafel der toonbroden en gouden kandelaar
Het maken van Tabernakel met toebehoren heeft ook in onze Nieuwtestamentische tijd nog heel wat te zeggen
De wet van Mozes en jij: tabernakel en genade
God wil bij mensen wonen en met mensen omgaan. Dit is totaal onbegrijpelijk. Want God is de Algenoegzame of Volzalige in ZichZelf.
De wet van Mozes en jij: het voorhangsel
Dit gordijn is bedoeld om scheiding te maken tussen twee gedeelten in de tabernakel. Er is in het gebouw zelf eerst het heilige en daarachter het heilige der heiligen.
De wet van Mozes en jij: het altaar en verzoening
In heel de dienst van de tabernakel gaat het om één ding: er moet verzoe­ning geschieden. En deze verzoening geschiedt nu door middel van een bloedig offer.
De wet van Mozes en jij: tempel en heiligheid
De tabernakel van de God van Israël was een geslo­ten tentwoning.Hierdoor wordt benadrukt, dat de God van Israël, de HEERE, een heilig God is.
De wet van Mozes en jij: Licht en hogepriesterlijke kleding
De Heere gaf het bevel om in de donkere ruimte van het Heilige een gouden kandelaar te zetten.
De wet van Mozes en jij: gouden plaat en vergeving
De hogepriester was ook in zijn kleding een afbeelding van de Nieuwtestamentische en eeuwigdurende Hogepriester, Jezus Christus. Die zou de ongerechtigheid dragen.
De wet van Mozes en jij: brandoffer en offerdier
God maakt ons duidelijk, dat de verzoening niet geschiedt door de offeraar en ook niet door de offerande, maar door God, Die Zijn eniggeboren zal geven tot OfferLam, op Golgotha.
De wet van Mozes en jij: bloed en vuur
Bloed moest vloeien voor de zonde. De Heere had het gezegd tegen Noach, direct na de zond­vloed: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden.”
De wet van Mozes en jij: spijsoffer en wierook
Niet alleen het werk van Christus op áárde wordt in de ceremoniële wetten afgebeeld, zoals Zijn lijden en sterven; ook Zijn werk in de hémel, aan de rechterhand van Zijn Vader.
De wet van Mozes en jij: dankoffer en zondoffer
In Leviticus 3 gaat het over het dankoffer. De situatie is als volgt: iemand krijgt van de Heere gaven en weldaden en wil nu als dank aan de Heere iets teruggeven.
De wet van Mozes en jij: verzoening en medeplichtigheid
Als God het aan Zijn geliefd volk gebiedt dat ze iedere keer een var of stier moeten offeren voor zonden, begaan in onwetendheid ..., dan moet God de zonde toch wel heel erg vinden.
De wet van Mozes en jij: waarheid en liegen
Til jij er ook zo zwaar aan, dat je niet de volle waarheid zegt? Of vind je een leugen niet zo erg?
De wet van Mozes en jij: vuur in de offerdienst
Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehou­den wor­den; het zal niet uitgeblust worden.
Twee bevelen van Jezus: Volg mij en komt en ziet
Als iemand Mij dient, laat hem Mij volgen. En waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.
Bevelen van Jezus in Johannes 2
Het derde bevel dat we in het evangelie naar Johannes uit Jezus’ mond vernemen, staat in hoofdstuk 2. Het is de geschiedenis van het wonder dat water in wijn verandert.
Twee bevelen van Jezus: Verwonder u niet en Geef Mij te drinken
Zo kunnen we heel wat leren van een schijnbaar eenvoudig bevel, dat amper iets schijnt te betekenen voor ons, in de 21ste eeuw…
Woorden van Jezus (Mattheus 3,4,6)
Maar als gij aalmoes doet, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.
Woorden van Jezus (Mattheus 15,20)
Hij antwoordde en zei tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting?
Woorden van Jezus (Mattheus 22,23)
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.
Woorden van Jezus (Mattheus 24,25)
En Jezus zei tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
Woorden van Jezus (Mattheus 26,27)
Gij weet dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden.
Woorden van Jezus (Markus 1,2)
Volgt Mij, en Ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden.
Uit het boek Openbaring - inleiding
De openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die spoedig moeten geschieden.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 1
Ik, Johannes, was op het eiland genaamd Patmos om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 gaat verder met de beschrijving van wat Johannes door de open deur in de hemel ziet.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 6
Johannes krijgt in hoofdstuk 6 verder te zien hoe de echte werkelijkheid er uit ziet, namelijk de onzichtbare realiteit, achter de schermen, in de hemelse troonzaal.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7 beschrijft hoe veilig Gods kinderen zijn te midden van alle huiveringwekkende en angstaanjagende gebeurtenissen. We lezen namelijk: God verzegelt ze.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8
Eén van de moeilijkste vragen van het boek Openbaring is hoe de volgorde van de hoofdstukken uitgelegd moet worden.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8:10-13
Opnieuw hoort Johannes een bazuin. Deze bazuin zegt tegen jou: bekeer je of je bent verloren! Of deze bazuin zegt tegen jou: verheug je in de Heere!
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 9
Troost biedt het boek Openbaring heel veel, maar..., wel dwars door de vreselijkste en meest huiveringwekkende catastrofen en ellenden heen.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 10
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat zien we ook in het volgende, tiende, hoofdstuk.
Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 11
God is groot in wijsheid en macht. Nu we voor de laatste keer over een stukje uit het boek Openbaring nadenken, zien we dat ook.
Lessen uit Jona: Gods opdracht en de ongehoorzaamheid van Jona
En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona: Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar.
Lessen uit Jona: storm op zee en Jona overboord
Neem mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee stil worden van u; want ik weet dat deze grote storm u om mij overkomt.
Lessen uit Jona: Het gebed van Jona tot God
Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE, en Hij antwoordde mij; uit de buik van het graf schreide ik, en Gij hoorde mijn stem
Lessen uit Jona: Het gebed van Jona verhoord
In het tweede hoofdstuk van het boek Jona lezen we het gebed van de van God weggelopen en weer door Hem opgezochte profeet (vers 6), terwijl hij in de maag van de vis is.
Lessen uit Jona: Jona preekt in Nineve en moppert op God
En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineve; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek.
Bijbelcatechisatie Genesis
Het boek Genesis beschrijft ons, wat God eeuwenlang mondeling liet overleveren.
Bijbelcatechisatie Exodus
De geschiedenis van dit boek wordt wel de geboorte van de staat Israël genoemd.
Bijbelcatechisatie Leviticus
In Leviticus komt vooral de levitische eredienst aan de orde: hoe God gediend wil zijn en hoe Hij met die mens omgang kan hebben.
Bijbelcatechisatie Numeri
Het boek heet in onze Bijbel
Bijbelcatechisatie Deuteronomium
Dit vijfde boek van Mozes, dat door de Heilige Geest hem is ingegeven, is een duidelijk bewijs van Gods blijvende zorg voor Zijn volk.
Bijbelcatechisatie Jozua
Het boek Jozua is erg belangrijk: het laat ons als in een schilderij zien hoe nauwgezet God al Zijn beloften vervult die Hij aan Zijn volk Israël heeft gedaan.
Bijbelcatechisatie Richteren
Het boek, dat ‘Richteren’ wordt genoemd, ontleent zijn naam aan de hoofdpersonen in deze periode van de geschiedenis van het volk Israël.
Bijbelcatechisatie Ruth
De Hoofdpersoon van dit boekje is de HEERE, Die in de lieflijke tekening van dit kleine boekje laat zien hoe Hij heidenen trekt tot binnen de lichtglans van Zijn heilrijk Woord.
Bijbelcatechisatie 1 Samuel
Hanna, Samuëls moeder, geeft haar kind aan God, waarin ze het voorbeeld is van alle godzalige ouders. Het gaat immers ook in het kinderen krijgen om God, Zijn eer, Zijn Rijk!
Bijbelcatechisatie 2 Samuel
De glorietijd van het Oude Testament komt in de boeken II Samuël en I Koningen aan de orde, onder de regering van David en zijn zoon Salomo.
Bijbelcatechisatie 1 Koningen
Al deze geschiedenissen zijn bedoeld als illustratie: zó is God en zó gaat Hij om met Zijn volk.
Bijbelcatechisatie 2 Koningen
In dit boek zien we enkele eeuwen van steeds grotere afval getekend, hoewel soms een godvrezende koning probeert het volk te doen terugkeren tot het spoor van Gods Wet.
Uitleg bij 1 Korinthe 6:3
Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan?
Spreuken 1:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader, en verlaat de leer van uw moeder niet.
Spreuken 1:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.
De jeugdbijbel in de bijbel Spreuken 2:4,5
Zo gij de wijsheid zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan en gij zult de kennis van God vinden.
Spreuken 2:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild voor hen die oprecht wandelen.
Spreuken 3:1,2 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar laat uw hart mijn geboden bewaren. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen.
Spreuken 3:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want de HEERE kastijdt degene, die Hij liefheeft, ja zoals een vader een zoon, in wie hij een welbehagen heeft.
Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven
Spreuken 3:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal Hij genade geven.
Spreuken 4:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Weeg de gang van uw voet, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.
Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat haar borsten u te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.
Spreuken 5:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Een zeer lieflijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat haar borsten u te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.
Spreuken 5:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want ieders wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijn gangen.
Spreuken 6:34-35 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in de dag der wraak zal hij niet verschonen. Hij zal geen verzoening aannemen; en hij zal niet bewilligen, ofschoon gij het geschenkvergroot.
Spreuken 8:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Ik heb lief die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
Spreuken 8:18 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Rijkdom en eer is bij Mij; duurzaam goed en gerechtigheid.
Spreuken 8:19 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud,      en Mijn inkomen is beter dan uitgelezen zilver.
Spreuken 8:20 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts.
Spreuken 8:21 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Opdat Ik Mijn liefhebbers doe be-erven, dat bestendig is; en Ik zal hun schatkamers vervullen.
Spreuken 8:34 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
Spreuken 9:5 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn die Ik gemengd heb.
Spreuken 10:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een zotte zoon is de droefheid van zijn moeder.
Spreuken 10:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De hoop der rechtvaardigen is blijdschap, maar de verwachting der goddelozen zal vergaan.
Spreuken 11:25a - de jeugdbijbel in de Bijbel
De zegenende ziel zal vet gemaakt worden.
Spreuken 13:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die komt, is een boom des levens.
Spreuken 13:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Die het Woord veracht, die zal verdorven worden; maar die het gebod vreest, die zal vergolden worden
Spreuken 14:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Elke wijze vrouw bouwt haar huis, maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.
Spreuken 14: 28a - de jeugdbijbel in de Bijbel
In de menigte van het volk is de heerlijkheid van een koning.
Spreuken 14:29 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De lankmoedige is groot van verstand,      maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid.
Spreuken 14:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een gezond hart is het leven des vleses, maar nijd / afgunst is verrotting der beenderen.
Spreuken 15:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat en onrust daarbij.
Spreuken 15:30 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Het licht der ogen verblijdt het hart, een goed gerucht maakt het gebeente vet.
Spreuken 16:3 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wentel uw werken op de HEERE en uw gedachten zullen bevestigd worden.
Spreuken 16:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken; híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.
Spreuken 16:16 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud; en hoeveel beter is het verstand te bekomen dan zilver.
Spreuken 16:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken;      híj behoedt zijn ziel, die zijn weg bewaart.
Spreuken 17:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een voortreffelijke lip past een dwaas niet, veel minder een prins een leugenachtige lip.
Spreuken 17:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De bestraffing gaat dieper in de verstandige dan de zot honderdmaal te slaan.
Spreuken 17:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een vriend heeft te allen tijde lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.
Spreuken 18:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De woorden des oorblazers zijn als van degenen, die gesla­gen zijn; en zij dalen in het binnenste van de buik.
Spreuken 18:10 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De Naam des HEEREN is een sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden
Spreuken 18:22 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft een welge­vallen getrokken van de HEERE.
Spreuken 19:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De arme, die in zijn oprechtheid wandelt, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is.
Spreuken 19:12 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Des konings gramschap is als het brullen van een jonge leeuw, maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid.
Spreuken 19:14 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Huis en goed is een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE.
Spreuken 19:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel
Tuchtig uw zoon als er nog hoop is.
Spreuken 20:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem.
Spreuken 21:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel
De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardige.
Spreuken 21:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De begeerte van de luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken
Spreuken 22:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Zet de oude palen niet terug, die uw vaders gemaakt hebben.
Spreuken 23:4,5 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Vermoei u niet om rijk te worden.... Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewis vleugels maken, als een arend die naar de hemel vliegt.
Spreuken 25:21,22 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Indien degene die u haat, hongert, geef hem brood te eten; en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken; want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen en de HEERE zal het u vergelden.
Spreuken 25:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.
Spreuken 27:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Beroem u niet over de dag van morgen want gij weet niet wat de dag zal baren.
Spreuken 28:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel
De goddelozen vluchten, waar geen vervolger is, maar een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid geschieden.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 2
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel - deel 3
Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Spreuken 28:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Een mens, gedrukt om het bloed van een ziel, zal naar de kuil toe vluchten; men ondersteune hem niet.
Spreuken 29:6 - de jeugdbijbel in de Bijbel
In de overtreding van een boze man is een strik, maar de rechtvaardige juicht en is blij.
Spreuken 30:2 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand; en ik heb geen mensenverstand.
Spreuken 30:33 - de jeugdbijbel in de Bijbel
Want de drukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 3:1-8
Het gesprek tussen Christus en Nicodemus, dat met deze verzen begint, is één van de meest belangrijke gedeelten van de hele Bijbel.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 4:28-29
Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet, een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 5:29
Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 6:47
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 8:56
Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, dat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 11:1 en 3
Nergens vinden we zulke overtuigende bewijzen van de Goddelijke kracht van de Heere Jezus als in dit hoofdstuk.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 13:30
Hij dan de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 20:19
Vrede te verspreiden zou het werk zijn van de Kerk.
Bishop J.C Ryle zegt over Johannes 21:18-19
We leren in deze verzen, dat de toekomst van christenen, zowel in leven als in sterven, bekend is bij Christus.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 2:8-9
En er waren herders in diezelve landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 5:18-19,37
Dit gedeelte laat ons zien, welke moeite mensen voor iets over hebben, wanneer zij in nood zijn.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:20-21
Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broe­ders zijn dezen, die Gods Woord horen en het doen.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 11:5-8
Gebed kan nooit te sterk onder onze aandacht worden gebracht. Het ligt immers aan de wortel van de praktijk van ons Christendom.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 12:20-21
De ware Christen is de enige die werkelijk rijk en wijs is.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:1-3
En er waren in die tijd enigen aanwezig die Jezus boodschap­ten van de Galileeërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden had gemengd.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 13:15-16
Ondervinding toont ons, dat er het nauwste verband bestaat tussen de heiliging van de Sabbath en gezond christendom.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 15:18-20
De daad is het wezenlijke van de bekering tot zaligheid.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 18:1-8
Gods uitverkorenen zijn een volk, dat dag en nacht tot Hem roept.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 22:39-42
Vader, of Gij deze drinkbeker van Mij wilde wegnemen; doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:41-48
En Hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.
Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 24:6,8
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was ..., en zij werden indachtig Zijn woorden.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 1:1
Het begin van het Evangelie van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 6:30
En de apostelen kwam tezamen tot Jezus en boodschapten Hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd=onderwe­zen hadden.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 8:32-38
Want wat zou het de mens baten zo hij de hele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 10:46-47
En als Jezus en Zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs de blinde, aan de weg, bedelende.
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 11:27-28
Door welke macht doet Gij deze dingen en wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen zoudt doen?
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 12:28
En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, gr
Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 16:19-20
De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 1:1-17,21
Het boek van het geslacht van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van David, de Zoon van Abraham
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 3:7-8
Hij dan ziende velen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn Doop komen, sprak tot hen: gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn?
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 6:19-20
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 7:15-26
Maar wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 11:28-30
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 12:20a
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 4:1-12
Te dien tijde hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus; en hij zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in Hem.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 21:28-32
Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
Bishop J.C Ryle zegt over Mattheüs 22:1-4
Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had.

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen