Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 13

13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven voor God te verootmoedigen, de diepte van Zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelven te reinigen, en Hem, Die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar, dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan, in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die, óf zichzelven van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Liefde tot God
• Uitverkiezing
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Vier het samen

Kom in beweging!

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

David - Beth Moore Bijbelstudies

God gebruikt geweld

Journalbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Huisbijbel HSV - vivella

De Levensbron

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen