Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 13

13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven voor God te verootmoedigen, de diepte van Zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelven te reinigen, en Hem, Die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar, dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan, in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die, óf zichzelven van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Liefde tot God
• Uitverkiezing
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Tijn en ridder Rein

Koning, bidder, bouwer

Kort maar krachtig

Waarom trouwen?

Mijn beeld van God

HSV-jongerenbijbel

Zij lacht Bijbel

Huisbijbel HSV

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen