Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 13

13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven voor God te verootmoedigen, de diepte van Zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelven te reinigen, en Hem, Die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar, dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan, in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die, óf zichzelven van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Liefde tot God
• Uitverkiezing
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Welkom in de strijd

Als God dan liefde is...

Aan Zijn voeten

Met God op pad

Op weg naar Sion

HSV Jongensbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Mannenbijbel

Zij lacht Bijbel

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen